FlexiClosing

System zapewniający koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia miesiąca. Skuteczne narzędzie usprawniające pracę zespołu księgowego.

FlexiClosing zapewnia, iż wszystkie zadania w ramach procesu zamknięcia miesiąca są wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami

  • Harmonogram zamknięcia miesiąca z precyzyjnymi opisami poszczególnych zadań.
  • Możliwość weryfikacji i kontroli przestrzegania procedur i standardów księgowych.
  • Bieżąca kontrola nad przebiegiem procesu.
  • Repozytorium wiedzy zespołu księgowego.
  • Efektywna komunikacja w zespole i wymiana informacji z działami biznesowymi.

Rozwiązanie dostosowane do specyfiki procesów księgowych

FlexiClosing powstał, by wspomóc nowoczesne zespoły księgowe w usprawnieniu procesu zamknięcia miesiąca księgowego. Możliwości systemu zostały dopasowane do unikalnych potrzeb menadżerów zarządzających pracą w tym procesie. System dostarcza funkcjonalności, których nie znajdziesz w swoim systemie finansowo-księgowym ani w ogólnych programach umożliwiających zarządzanie projektami czy listami zadań.

System wspomaga menadżerów zarządzających zespołami księgowymi w koordynacji i kontroli zadań wykonywanych w trakcie zamknięcia miesiąca. System dostarcza kompletną mapę procesu i kieruje księgowych przez kolejne zadania prowadzące do pomyślnego zamknięcia ksiąg obrotowych


Wdrożenie FlexiClosing pozwala na usprawnienie procesu zamknięcia miesiąca

Przegląd zadań na potrzeby stworzenia harmonogramu procesu jest okazją do zastanowienia się na optymalną kolejnością i podziałem zadań między pracowników.
Przygotowanie szczegółowych opisów dla zadań i czynności pozwala zidentyfikować i wyeliminować ewentualne nieefektywności.
Zebranie w jednym miejscu kompletu informacji potrzebnych księgowym w trakcie zamknięcia miesiąca sprawia, iż nie tracą oni czasu na szukanie plików, procedur czy instrukcji potrzebnych do wykonania danego zadania.
Efektywna komunikacja problemów i opóźnień pozwala na bieżąco zarządzać incydentami i ograniczać konsekwencje.

Sprawdź jakie korzyści przyniosło wdrożenie systemu FlexiClosing u lidera rynku farmaceutycznego w PolsceZapewnienie zgodności z polityką rachunkowości firmy

Zobacz więcej

FlexiClosing to system, który pozwala zagwarantować, iż procesy realizowane przez zespół księgowy wykonywane są zgodnie z obowiązującą polityka rachunkowości i standardami rachunkowości przyjętymi przez firmę. System dokumentuje wszystkie czynności wykonywane w trakcie zamknięcia miesiąca, dzięki czemu praktycznie samoczynnie powstaje kompletna dokumentacja audytowa, potwierdzająca stosowanie odpowiednich procedur i praktyk.

Szybkie i łatwe wdrożenie

Sprawdź szczegóły

System nie wymaga integracji z innymi rozwiązaniami IT wykorzystywanymi przez zespół księgowy. Rozwiązanie dostępne jest zarówno w ramach tradycyjnego modelu licencjonowania (instalacja systemu w środowisku Klienta) jak również w formule Software-as-a-Service. Możliwości korzystania z systemu „w chmurze” pozwalają na błyskawiczne wdrożenie bez konieczności istotnego angażowania wewnętrznego działu IT.

Baza wiedzy zespołu księgowego

Czytaj dalej

FlexiClosing pozwala na stworzenie zorientowanego procesowo repozytorium wiedzy wykorzystywanej przez zespół księgowy w trakcie zamknięcia miesiąca. System daje możliwość załączenia dokumentów zawierających informacje takie jak polityka rachunkowości firmy, obowiązujące standardy rachunkowości, szablony i wzorce plików wykorzystywanych na potrzeby kalkulacji i wycen czy instrukcje stanowiskowe i procesowe. Zebranie wszystkich materiałów w jednym miejscu oraz zapewnienie bezpośredniego powiązania z konkretnymi zadaniami wykonywanymi w trakcie zamknięcia ksiąg, wpływa pozytywnie na efektywność pracy oraz umożliwia łatwiejszy transfer obowiązków pomiędzy pracownikami.

Zautomatyzowane zarządzanie dla nowoczesnej księgowości

Czytaj dalej

Podnosząc efektywność i jakość wykonywanej pracy, nasze rozwiązania przynoszą naszym Klientom wymierne korzyści. Dzięki zastosowaniu opartych o innowacyjne i nowoczesne systemy FlexiSolutions narzędzi, usprawnisz i zautomatyzujesz pracę zespołów księgowych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat FlexiClosing?

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.