Monitorowanie efektywności zakupów w firmie produkcyjnej

Case Study | FlexiReporting

Zadowolony Klient:

  • firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej,
  • zaawansowane technologicznie produkty dostarczane są na rynki w Polsce i Europie,
  • przeszło 10.000 unikalnych indeksów materiałowych i półproduktów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych,
  • wartość utrzymywanych zapasów materiałów produkcyjnych przekracza 50 mln PLN.

Rekomendowane oprogramowanie


Raportowanie efektywności zarządzania zapasami

Jednym z elementów programu optymalizacji wskaźników kapitału pracującego w Firmie było wdrożenie za pomocą systemu FlexiReporting modułu raportowania wskaźników efektywności w dziale zakupów. Dostarczone rozwiązanie umożliwiło monitorowanie wskaźników rotacji zapasów oraz wiekowania zapasów dla materiałów produkcyjnych. Dashboardy i raporty udostępnione w systemie dostarczają menadżerom oraz kupcom przekrojowej informacji na temat efektywności procesów zakupowych:

  • wskaźniki rotacji materiałów prezentują relację średnich stanów magazynowych do zużycia materiałów produkcyjnych,
  • raporty wiekowania zapasów pozwalają uwidocznić skalę nieefektywności związanych z utrzymywaniem w magazynie indeksów niewykorzystywanych w bieżących procesach produkcyjnych.

System wspierający planowanie zakupów

Wdrożenie FlexiReporting dostarczyło kupcom dodatkowych narzędzi wspierających składanie zamówień zakupowych. W oparciu o dane z modułu planowania produkcji MRP przygotowywane są raporty przedstawiające prognozę stanów magazynowych poszczególnych indeksów.

FlexiReporting wspiera analizę przyszłego zapotrzebowania na materiały produkcyjne łącząc na jednym raporcie informacje o historycznych dostawach i zużyciu, bieżącym stanie magazynowym, planowanym zużyciu wynikającym ze zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu MRP oraz złożonych i potwierdzonych zamówieniach zakupowych. Taka przekrojowa informacja pozwala kupcom na optymalizację decyzji zakupowych, pozwalając na podejmowanie lepszych decyzji niż automatyczne podpowiedzi generowane przez moduł MRP.Raportowanie zintegrowane z MFG PRO

Źródłem danych dla raportowania jest zintegrowany system zarządzania produkcją MFG PRO. W trakcie wdrożenia wykonano mechanizmy integracyjne automatyzujące przetwarzanie w godzinach nocnych. Reguły przetwarzania odpowiadają za biznesowe czyszczenie danych – raporty systemowe umożliwiają prawidłową prezentację rozchodów magazynowych, tak by poprawnie uchwycić rzeczywistą wartość rozchodów.

Zapewnienie obiektywnej oceny pracy kupców wymagało uwzględnienia w rozchodach nie tylko wydania materiałów na zlecenia produkcyjne ale także przesunięć międzymagazynowych z magazynów zakupowych do magazynów pomocniczych produkcji czy magazynów działów serwisu; z drugiej strony transakcje MM pomiędzy magazynami zakupowymi wynikające ze specyfiki realizacji procesu przyjęcia materiałów wymagały eliminacji, tak by sztucznie nie zawyżać wskaźników rotacji.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy