Raportowanie i budżetowanie w firmie produkcyjnej

Case Study

Klient

 • firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej dostarczająca zaawansowane technologicznie produkty na rynkach w Polsce i Europie,
 • oferta firmy obejmuje przeszło 200 unikalnych indeksów dostosowywanych zgodnie z konfiguracją ustaloną w zamówieniu Klienta,
 • firma sprzedaje swoje produkty na terenie całej Europy (Polska, Unia Europejska, kraje regionu CEE).

Rekomendowane oprogramowanie


Raportowanie rentowności produktów według klientów i rynków

FlexiReporting jako centralny system raportowania zarządczego umożliwia raportowanie rentowności w podziale na dywizje i grupy produktowe oraz klientów i rynki geograficzne. System agreguje dane Actual z modułów sprzedażowych i produkcyjnych systemu ERP oraz wspiera procesy budżetowania i prognozowania sprzedaży i kosztów produkcji.

Zagregowanie całości danych w centralnej bazie danych zapewnia menadżerom dostęp do raportów umożliwiających monitorowanie realizacji budżetu. Wielopoziomowy rachunek marż prezentuje:

 

 • rentowność sprzedaży według kosztu planowanego,
 • marżę na sprzedaży według rzeczywistych kosztów wytworzenia,
 • marżę na sprzedaży po wszystkich kosztach sprzedaży.

 
System udostępnia raporty pozwalające na pełne wyjaśnienie odchyleń budżetowych na poziomie ilości i wartości oraz uzyskiwanych marż na sprzedaży. Raporty prezentujące stopień realizacji budżetu według grup sortymentowych i rynków pozwalają w sposób obiektywny identyfikować szanse i ryzyka biznesowe.


Budżetowanie kosztów produkcji

Model budżetowy pokrywa całość informacji niezbędnych do prawidłowego zabudżetowania kosztów produkcji. Wdrożone rozwiązanie obejmuje między innymi:

 

 • budżet kosztów rodzajowych dla wydziałów produkcyjnych,
 • stawki godzinowe robocizny bezpośredniej i kosztów wydziałowych i pośrednich (na podstawie planowanych kosztów wynagrodzeń oraz dostępnych zdolności produkcyjnych),
 • planowanie kosztów wytworzenia poszczególnych produktów, obejmujące koszty materiałów bezpośrednich do produkcji, koszty wydziałowe, pośrednie i robocizny (w oparciu o normy godzinowe na poszczególnych wydziałach),
 • reguły kalkulacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.


Budżetowanie sprzedaży w firmie produkcyjnej

Planowanie sprzedaży jest pierwszym etapem procesu budżetowego. Model budżetowania sprzedaży stworzony w systemie FlexiReporting umożliwia zaplanowanie wolumenów oraz wartości przychodów i kosztów sprzedaży w podziale na poszczególne rynki i grupy asortymentowe. Menadżerowie poszczególnych rynków za pomocą udostępnianych im formatek wprowadzają do modelu:

 

 • wolumeny sprzedaży w poszczególnych miesiącach,
 • średnie ceny jednostkowe dla poszczególnych grup asortymentowych,
 • wskaźniki kosztów sprzedaży (prowizje dla handlowców
  i dystrybutorów oraz koszty dostaw do klientów).

Integracja budżetu sprzedaży i budżetu produkcji

FlexiReporting zapewnia bezpośrednie połączenie między budżetami produkcji i sprzedaży zapewniając pełną integrację budżetów cząstkowych. Umożliwia to  raportowanie planowanej marży na sprzedaży przy uwzględnieniu grup produktów oraz krajów.

Ceny jednostkowe planowane w budżecie produkcji są przekazywane do budżetu sprzedaży na potrzeby kalkulacji marży planowanej. Z kolei ilościowy plan sprzedaży na poszczególnych rynkach przekładany jest automatycznie na zbiorczy plan produkcji, dzięki czemu system automatycznie aktualizuje koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

FlexiReporting zapewnia możliwość symulacji i analiz wariantowych w trakcie procesu budżetowego. Każda zmiana ilości sprzedaży, cen rynkowych czy kosztów wydziałowych jest odzwierciedlana w raportach planowanej marży na produktach i rynkach, a także przenoszona do Rachunku Wyników spółki.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy