Raportowanie i budżetowanie komercyjne w firmie handlowej

Case study | FlexiReporting

Zadowolony Klient:

 • wiodący dystrybutor FMCG,
 • oddział międzynarodowego koncernu, globalnego lidera w swojej branży,
 • współpraca z wiodącymi sieciami handlu detalicznego i hurtowego działających na terenie Polski,
 • ponad 300 SKU w ofercie handlowej.

Rekomendowane oprogramowanie


Wielowymiarowe raportowanie marży na klientach

System FlexiReporting został wdrożony jako centralne narzędzie wspierające raportowanie zarządcze wyników biznesowych. Ponad 20 użytkowników z całej firmy – Zarząd, Dział Sprzedaży (włącznie z Key Account Menadżerami odpowiedzialnymi za współpracę
z poszczególnymi sieciami) oraz Dział Controllingu – co miesiąc otrzymuje szczegółowe raporty na temat wolumenu, wartości i rentowności sprzedaży w podziale na kanały dystrybucji (sieci detaliczne, Cash&Carry, hurtownie tradycyjne, B2B), głównych kontrahentów oraz strukturę produktów (gdzie dane detaliczne na poziomie SKU agregowane są do konkretnych marek handlowych oraz linii asortymentowych).

Struktura menadżerskiego raportu rentowności wyniku zarządczego na kliencie i produkcie, zapewnia pełną transparentność dla raportowania ostatecznej rentowności sprzedaży. Raporty dostępne w systemie Flexi prezentują między innymi:

 • wartości sprzedaży zgodnie z cenami wynikającymi z oferty standardowej,
 • wartość rabatów wynikających z czasowych promocji,
 • szczegółową analitykę dla całości warunków handlowych uzgodnionych z klientem (rabaty marketingowe i dystrybucyjne),
 • koszt własny sprzedanych towarów (wartość towarów w cenie zakupu, dodatkowe obciążenia z tytułu operacji logistycznych, cła czy opłat licencyjnych), alokację kosztów marketingu i działań sprzedażowych.

Zestaw predefiniowanych raportów prezentuje KPI takie jak między innymi efektywne ceny i marże per opakowanie. Dodatkowo w systemie dostępne są raporty umożliwiające prezentację wyników na tle budżetu oraz danych za rok ubiegły.


Raportowanie rentowności zintegrowane z SAP R/3

FlexiReporting zapewnia raportowanie danych Actual na tle Budżetów oraz Prognoz. Źródłem danych wynikowych jest system SAP R/3. Wdrożenie FlexiReporting umożliwiło automatyzację przygotowania standardowego zbioru raportów udostępnianego menadżerom firmy. Dane wejściowe z SAP R/3 podlegają transformacji zgodnie z przyjętymi regułami. Stworzone mechanizmy integracyjne odpowiadają za mapowanie (łączenie) operacyjnych i technicznych indeksów produktowych i klienckich do elementów rozpoznawalnych przez użytkowników biznesowych. Poziom automatyzacji osiągnięty dzięki wdrożeniu systemu całkowicie wyeliminował ryzyko popełnienia błędów w trakcie przygotowywania raportów.Kompletny model planistyczny

FlexiReporting stanowi podstawowe narzędzie wykorzystywane w procesach budżetowania i prognozowania działalności komercyjnej. W systemie zaimplementowany został kompletny model umożliwiający planowanie marży na klientach i produktach:

 • Controlling wprowadza centralnie globalne parametry wszystkich produktów (ceny sprzedaży, koszty zakupu, współczynniki logistyczne, pozostałe pozycje składające się na całkowity koszt jednostkowy),
 • Dział Administracji Sprzedaży odpowiada za aktualizację warunków handlowych poszczególnych klientów (parametry rabatów marketingowych i dystrybucyjnych),
 • Key Account Menadżerowie prognozują wolumeny sprzedażowe oraz planują promocje (TPR – Temporary Price-Offs),
 • działania promocyjne planowane są zbiorczo na poziomie kanałów dystrybucji. System automatycznie rozlicza je na klientów i produkty zgodnie z ustalonymi regułami alokacji.

Na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie kalkuluje rentowność klientów i produktów w układzie zbieżnym z zakresem raportowania danych Actual. W efekcie powstają kompletne raporty przedstawiające planowaną marżę kontrybucyjną według klientów, kanałów dystrybucji, produktów czy marek.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy