Case Study | FlexiControl

Zadowolony Klient:

  • największa polska firma w branży lifestyle,
  • ponad 600 tyś klientów indywidualnych,
  • 70 partnerów inwestycyjnych,
  • 4000 partnerów biznesowych.

Rekomendowane oprogramowanie


Firma stanęła przed problemem odnośnie zarządzania i monitorowania powstałej mapy ryzyk, kontroli oraz rekomendacji. Oczekiwania firmy zostały zaspokojone za pomocą systemu FlexiControl. FlexiControl pozwolił na uporządkowanie kluczowych danych dotyczących zidentyfikowanych ryzyk i kontroli, planów naprawczych oraz odpowiedzialnych za nie pracowników (w podziale na procesy i podprocesy).


W wyniku decyzji Rady Nadzorczej Zarząd firmy został zobowiązany do wdrożenia i usystematyzowania informacji dotyczących ryzyka oraz kontroli w procesach wewnątrz Spółki.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy poszczególnych procesów, oraz oceny potencjalnych ryzyk powstała matryca ryzyk wskazująca pokrycie ryzyka poprzez realizowane czynności kontrolne w firmie. Ryzyka niezaadresowane odpowiednimi kontrolami oraz te, które niewystarczająco pokrywały dane ryzyko zostały wskazane do wdrożeniaGłówne korzyści, które zadecydowały o wdrożeniu narzędzia to:

  • Opisanie i zinwentaryzowanie systemu zarządzania ryzykiem w jednym scentralizowanym narzędziu,
  • Monitorowanie realizacji rekomendacji dla niepokrytych ryzyk i nieefektywnych kontroli,
  • Automatyczne wersjonowanie i przechowywanie historii zmian,
  • Raportowanie statusu realizacji rekomendacji do zarządu,
  • Planowanie cyklicznych audytów wewnętrznych pozwalających na prawidłowe utrzymanie programu,
  • Prosty i szybki dostęp do informacji o ryzykach i kontrolach w firmie.

Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy