Wsparcie narzędziowe stanowiska Menedżera ds. Ryzyka w firmie z branży e-commerce

Case Study | FlexiControl

Zadowolony Klient:

  • największa Grupa Kapitałowa w branży e-commerce,
  • 18 lat na polskim rynku,
  • ponad 3 mln aktywnych kupujących w miesiącu.

Rekomendowane oprogramowanie


Zarząd Grupy zdecydował, że w celu ograniczenia ryzyk związanych z działalnością operacyjną należy przejrzeć istniejące procesy i kontrole w celu zbadania, czy w wystarczający sposób pokrywają ryzyka finansowe mogące mieć wpływ na wynik finansowy firmy.
Przegląd zakończył się przygotowaniem matrycy ryzyk oraz kontroli pokrywających ryzyka. W wyniku przeprowadzonych prac okazało się, że część ryzyk nie ma odpowiednich kontroli, a część z istniejących jest nieefektywna. Odpowiedzialności za poszczególne ryzyka zostały przypisane do właścicieli oraz powstała potrzeba regularnego monitorowania systemu zarządzania ryzykiem.


W ramach Działu Finansowego powołano osobę odpowiedzialną za obszar zarządzania ryzykiem w firmie. W celu odpowiedniego wsparcia w realizacji zadań postanowiono wdrożyć system FlexiControl, w którym opisane zostało środowisko zarządzania ryzykiem. Kolejnym krokiem było dołączenie do systemu kolejnej spółki z Grupy.Główne korzyści, które zadecydowały o wdrożeniu narzędzia to:

  • Opisanie i zinwentaryzowanie systemu zarządzania ryzykiem w jednym scentralizowanym narzędziu,
  • Standaryzacja mapy ryzyk pozwalająca na efektywne zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy,
  • Monitorowanie realizacji rekomendacji dla niepokrytych ryzyk i nieefektywnych kontroli,
  • Automatyczne wersjonowanie i przechowywanie historii zmian,
  • Raportowanie statusu realizacji rekomendacji do zarządu,
  • Planowanie cyklicznych audytów wewnętrznych pozwalających na prawidłowe utrzymanie programu.

Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy