FlexiSolutions

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.
controlling w firmie produkcyjnej

Temat: Najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych

W imieniu FlexiSolutions oraz redakcji czasopisma Controlling i Zarządzanie zapraszamy na spotkanie online „Najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych”

 

21 listopada eksperci z dwóch organizacji odgrywających istotną rolę na mapie polskiego controllingu połączą siły, by w merytoryczny i jednocześnie bardzo praktyczny sposób opowiedzieć o typowych wyzwaniach i możliwościach doskonalenia planowania i monitorowania kosztów działalności produkcyjnej.

 

Czym się będziemy zajmować?

W agendzie spotkania poruszymy zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów produkcji oraz planowaniem i monitorowaniem kosztów wytworzenia produktów.

 

Opowiemy o tym jak modelowo zorganizować zarządzanie kosztami produkcji w kontekście budżetów wydziałów produkcyjnych oraz planowania kosztów wytworzenia produktów.

 

Dużo uwagi poświęcimy aspektom aplikacyjnym, w szczególności pokażemy jak dedykowane narzędzia controlingowe oferowane przez FlexiSolutions mogą wypełnić lukę informacyjną wynikającą z ograniczeń typowych konfiguracji systemów ERP.

 

Kto powinien zainteresować się spotkaniem?

Webinar przygotowujemy z myślą o specjalistach i menedżerach z działów finansowych i operacyjnych pracujących w firmach produkcyjnych.

 

Wierzymy, że prezentowane koncepcje i rozwiązania mogą dostarczą praktycznych inspiracji dla rozwoju i optymalizacji procesów kontrolingu. Zwłaszcza tam, gdzie obecne oprogramowanie ERP lub systemy finansowo-księgowe wydaje się być nieadekwatne do skali działalności oraz potrzeb informacyjnych właścicieli i kadry zarządzającej.

 

Zapraszamy do rejestracji na webinar.

Agenda spotkania

13:00 – 13:50 Typowe wyzwania i najlepsze praktyki controllingu produkcji – koncepcje biznesowe i rozwiązania systemowe (Mariusz Sumiński, Radosław Krasucki – FlexiSolutions).

  • Monitorowanie rentowności i planowanie sprzedaży w firmach produkcyjnych (wielopoziomowy rachunek marż, raportowanie rabatów i upustów, prognozowanie popytu, planowanie scenariuszowe)
  • Modele i narzędzia kalkulacji kosztów produkcji (alokacja kosztów na produkty, techniczny koszt wytworzenia, analiza odchyleń produkcyjnych, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych)
  • Kontroling zakupów (monitorowanie zmian cen surowców, rotacja zapasów a zapas bezpieczeństwa)

13:50 – 14:20 Budżet kosztów wydziałowych a budżety zleceń produkcyjnych (dr hab. Roman Kotapski)

  • Czyli o zarządzaniu zasobami produkcyjnymi

14:20 – 14:30 Q&A

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Mariusz to ekspert i menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w systemach controllingowych.

 

Jako współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający FlexiSolutions, kreuje strategiczną wizję firmy, wspiera klientów oraz zespoły projektowe.
Jego podejście do optymalizacji procesów jest wynikiem praktycznej wiedzy, zgromadzonej podczas lat pracy jako konsultant i kierownik projektów.

 

Od 2023 roku, pełni funkcję lidera Regionalnej Grupy Roboczej ICV Warszawa, promując najlepsze praktyki w controllingu finansowym. Systematycznie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, na konferencjach i w prasie branżowej.

Radosław Krasucki

Radosław Krasucki

Radek to doświadczony kontroler finansowy z ponad 10-letnim stażem, Jego specjalizacja to controllingu produkcji i zakupów, a także wykorzystanie zaawansowanych narzędzi IT, takich jak SQL, Excel, Power Query, Power BI, DAX i VBA.
 
W FlexiSolutions, gdzie pracuje od stycznia 2022 roku, Radek pełni funkcję Starszego Konsultanta. Jego rola skupia się na optymalizacji procesów controllingu finansowego i operacyjnego.
 
Jest ekspertem w tworzeniu zaawansowanych analiz danych i raportów, co pozwala firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Jego głęboka wiedza w obszarze narzędzi IT oraz umiejętność wykorzystywania ich w praktyce czynią go cennym członkiem zespołu FlexiSolutions.
Roman Kotapski

Roman Kotapski (dr hab. inż.)

Roman to ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

 

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej,  budżetowania i controllingu publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

 

Jest autorem i współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym czy Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie