FlexiSolutions

Optymalizacja controllingu w firmie

Optymalizacja controllingu jest kluczowa dla efektywnego zarządzania finansami i operacjami w dużych korporacjach. Wdrażanie zaawansowanych systemów IT dla controlling jest niezbędne w tym procesie.

Zintegrowane z istniejącymi systemami ERP, nasze rozwiązania informatyczne umożliwiają sprawne zbieranie i analizowanie danych operacyjnych oraz finansowych, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad kondycją ekonomiczną firmy.
optymalizacja controllingu

Optymalizacja controllingu - trzy kluczowe procesy

1. Proces zamknięcia miesiąca

Praktycznie nie ma co zaczynać dyskusji o raportowaniu i controllingu jeżeli nie mamy pewności co do danych rejestrowanych w księdze głównej. Muszą być spełnione warunki konieczne dla dostarczenia menedżerom użytecznej informacji zarządczej.

Tzn. dobry plan kont z analityką dopasowaną do potrzeb biznesu, poprawny model rozliczania kosztów produkcji i właściwe zorganizowany proces zawiązywania rezerw. Braków i błędów na tym etapie bardzo często nie da się już zniwelować na poziomie controllingu.

2. Raportowanie zarządcze

Niezawodne raporty są fundamentem efektywnego controllingu i bazą do doskonalenia procesów.

Bez zdolności działu finansów do przedstawiania wyników i efektywności operacyjnej w formie zgodnej z oczekiwaniami kierownictwa, procesy takie jak budżetowanie, prognozowanie czy kalkulacja kosztów są skazane na niepowodzenie.

Automatyzacja raportowania skutecznie minimalizuje potencjalne błędy i pozwala zaoszczędzić cenny czas, który można wykorzystać na rozwój strategicznych inicjatyw biznesowych. Efektywne rozwiązania controlingowe, które automatyzują zarządzanie danymi, znacząco ograniczają zadania takie jak manualne wprowadzanie danych, ich weryfikacja oraz poszukiwanie nieścisłości w raportach.

3. Planowanie budżetowania i prognozowania

Omawiając pełen zakres procesów planistycznych, kładziemy nacisk na budżetowanie, prognozowanie i śledzenie postępów – to podstawowe zadania controllingu w przedsiębiorstwie.

 

Co oznacza optymalizacja w tym obszarze?

To proces usprawniania, dzięki któremu budżetowanie i prognozowanie stają się bezproblemowe, umożliwiając tworzenie realistycznych planów, które odzwierciedlają cele, zasoby i ograniczenia organizacji.

Rola controllingu w optymalizacji procesów

Aby zidentyfikować następne etapy optymalizacji w dziedzinie controllingu i finansów przedsiębiorstwa, niezbędne jest dogłębne zrozumienie specyficznych potrzeb danego biznesu. Trzy kluczowe obszary, które wyłaniają się jako priorytety w usprawnianiu funkcji controllingu, to:

  • analiza rentowności sprzedaży,
  • szczegółowe raportowanie kosztów
  • oraz wahań produkcyjnych,
  • a także dokładne śledzenie wskaźników zatrudnienia i wynagrodzeń.

Jednakże, jakie procesy znajdą się na szczycie listy zależy od unikalnego modelu biznesowego i strategicznych celów organizacji.

Jakie narzędzie do controllingu wybrać?

Odpowiedni wybór systemu IT dla controllingu ma strategiczne znaczenie. Podczas wyboru narzędzia, należy zwrócić uwagę na jego możliwości adaptacyjne i skalowalność. Nasz system został zaprojektowany tak, aby wspierać rozwój firmy, dostosowując się do rosnących wymagań i nowych wyzwań, które niesie ze sobą ekspansja biznesowa.

Planując rozwój firmy należy liczyć się z tym, że wiele rzeczy będzie się zmieniać. Controlling powinien być od początku przygotowany na możliwości jak rozbudowa struktury organizacyjnej, wdrożenie systemu ERP czy pojawianie się nowych segmentów biznesu.

Nasze rozwiązania IT dla działów controllingu i sprawozdawczości to nie tylko technologia, ale partnerstwo strategiczne, które zapewnia firmom przewagę na rynku poprzez optymalizację kluczowych procesów finansowych i decyzyjnych.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie