FlexiSolutions

Demand Planning – efektywny proces projektowania i realne korzyści

Optymalizacja procesu Demand Planning pozwala dokładnie przewidzieć zapotrzebowanie klientów na produkty, co przekłada się na konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa. FlexiReporting staje się niezastąpionym narzędziem w efektywnej implementacji i optymalizacji procesów Demand Planning.
Demand Planning

Co kryje się za pojęciem Demand Planning?

Planowanie popytu, znane również jako Demand Planning, stanowi kluczowy proces, który pozwala firmom dokładnie oszacować zapotrzebowanie rynku. Poprzez prawidłowe prognozowanie, możesz lepiej dostosować ofertę produktów do rzeczywistych potrzeb klientów. Analizując dane historyczne, obserwując trendy rynkowe i monitorując konkurencję, zwiększasz skuteczność całego procesu Demand Planning.

Dlaczego warto inwestować w Demand Planning w Twoim przedsiębiorstwie?

Elastyczność i przewidywalność stanowią dwie kluczowe korzyści, które uzyskujesz dzięki systematycznemu podejściu do Demand Planning. Ulepszając prognozowanie popytu, zwiększasz efektywność różnych działów w firmie, od sprzedaży aż po produkcję. Z kolei lepsza współpraca i koordynacja działań między tymi działami gwarantują płynność procesów oraz szybką reakcję na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe.

Korzystając z procesu Demand Planning, unikasz zbędnych kosztów wynikających z nadprodukcji lub braku dostępności produktu na rynku. Bazując na dokładnych prognozach sprzedażowych, minimalizujesz ryzyko strat magazynowych i zarządzasz kapitałem bardziej efektywnie.

W rezultacie Demand Planning zwiększa rentowność firmy. Właściwie wdrożony proces pozwala zwiększyć przychody, ograniczyć koszty i usprawnić wdrażanie nowych produktów. System do prognozowania daje ci wsparcie w optymalizacji tego kluczowego procesu, dostarczając wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego planowania popytu w kontekście bieżących potrzeb rynkowych.

Z jakich kroków składa się typowy proces planowania popytu?

Przebieg procesu Demand Planning adaptujesz do specyfiki Twojej firmy i branży, ale podczas projektowania nowego procesu w organizacji warto uwzględnić kilka kluczowych zadań:

  • Zbieranie danych: pozyskiwanie i przetwarzanie danych historycznych (dotychczasowe zamówienia i zakupy klientów, złożone zamówienia z przyszłą datą realizacji) oraz prospektywnych (trendy rynkowe, informacje o działaniach klientów, inne informacje, które mogą być przydatne z punktu widzenia planowania popytu).
  • Prognozowanie sprzedaży: wykorzystanie wiedzy eksperckiej pracowników sprzedaży oraz modeli i metod analitycznych i statystycznych do oszacowania przyszłego zapotrzebowania i planowanych wolumenów sprzedaży.
  • Komunikacja wewnątrzfirmowa i przegląd prognoz: zaangażowanie zespołów i departamentów funkcjonalnych (sprzedaż, marketing, produkcja, zakupy, controlling) w rewizję i uzgodnienie prognozy sprzedaży do informacji spływających od wszystkich interesariuszy oraz celów strategicznych i operacyjnych firmy.
  • Planowanie zapasów i produkcji: przetworzenie prognozy popytu na plany operacyjne pozwalające na optymalizację poziomów zapasów oraz harmonogramowania serii produkcyjnych.
  • Analiza odchyleń: systematyczny proces monitorowania dokładności i trafności prognoz sprzedażowych zapewniający informację zwrotną dla optymalizacji procesu planowania popytu i poprawy jakości prognozowania popytu.

Systematyczna ewaluacja i poszukiwanie usprawnień włączają się w spójny, okresowo powtarzany cykl. Zwykle Demand Planning odbywa się z częstotliwością miesięczną, co ułatwia organizacji szybkie nauczenie się nowego procesu i wypracowanie efektywnych metod realizacji zadań.

Czy Demand Planning potrzebuje systemu IT?

Chociaż prognozowanie popytu można wdrożyć bez specjalistycznych rozwiązań IT, proces oparty na arkuszach kalkulacyjnych będzie mniej precyzyjny i efektywny. Specjalizowane oprogramowanie do Demand Planning automatyzuje zadania jak zbieranie i przetwarzanie danych czy prognozowanie sprzedaży. Ta automatyzacja nie tylko oszczędza czas, ale również znacząco ogranicza ryzyko błędów.

Rozwiązania IT usprawniają przepływ informacji między uczestnikami procesu, zwiększając zaangażowanie różnych działów i transparentność. Pozwalają także na szybkie reagowanie na zmiany.

 Dzięki temu, narzędzia IT jak nasze własne zwiększają szanse na sukces wdrożenia procesu Demand Planning. Połączenie dobrze zaprojektowanego procesu z efektywnym wsparciem IT może być kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie