E-sprawozdania finansowe

Sprawdź czego potrzebujesz aby przygotować sprawozdanie finansowe (XML, JPK) zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Chcesz zacząć korzystać z kompletnego systemu do tworzenia sprawozdań finansowych?

Sprawozdania finansowe z systemem FlexiStatements

 • ogranicz pracę ręczną i ryzyko błędów
 • automatyzuj przygotowanie sprawozdania finansowego
 • pracuj w dobrze znanym środowisku MS Excel
 • przygotuj sprawozdania zgodnie z wymogami UoR lub MSSF
 • generuj e-sprawozdania finansowe w formacie XML (JPK)
Potrzebujesz pilnie wygenerować E-sprawozdanie w formie XML celem wysłania do KRS?

Konwertuj sprawozdanie finansowe na format XML

 • w trybie pilnym wygenerujemy dla Ciebie plik XML na bazie udostępnionych danych
 • nie musisz przejmować się kwestiami technicznymi
 • wygenerowany plik będzie sprawdzony automatycznie pod kątem zgodności ze schematem Ministerstwa i gotowy do podpisu elektronicznego
Szukasz programu do skonwertowania sprawozdania na format XML (JPK) i złożenia online do KRS?

FlexiEsprawozdania - Generator sprawozdań finansowych XML JPK

 • możesz przygotować sprawozdanie finansowe w dotychczasowo używanych aplikacjach lub MS Excel
 • nie musisz wdrażać nowych aplikacji lub przeprowadzać kosztownego upgrade swoich systemów
 • nasz konwerter intuicyjnie zmapuje Twoje pliki
 • szybko wygenerujesz sprawozdanie w XML
 • struktury pliku JPK będą zgodne z opublikowanymi schematami i zwalidowane pod kątem poprawności

Czym są e-Sprawozdania finansowe?

Od dnia 1 października 2018 r.  spółki zobowiązane są do sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej  do KRS. Wersja papierowa sprawozdań przestała być uznawana, sprawozdania muszą być sporządzone w określonej strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów jako plik XML. Następnie plik XML musi zostać opatrzony podpisami elektronicznymi wszystkich członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

E-sprawozdania finansowe obejmują następujące jednostki:
 • spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.
Terminy składania e-sprawozdań

Jednostki wpisane do KRS mają obowiązek przesłania e-Sprawozdania Finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenia może dokonać jeden z członków zarządu spółki, mając profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Aktualnie nie ma możliwości podpisania sprawozdania finansowego przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, jedynie wniosek o złożenie sprawozdania może być podpisany w ten sposób.

Dokumenty może zgłosić tylko osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, i która jest do rejestru wpisana jako członek zarządu, wspólnik reprezentujący spółkę osobową, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, możliwość zgłoszenia dokumentów posiada osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI.


Nie masz pewności, jakiego dokładnie rozwiązania potrzebuje Twoja firma?


Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.