FlexiSolutions

Raportowanie zarządcze i finansowe

Zautomatyzuj comiesięczny proces raportowania zarządczego, monitorowania realizacji i analizy odchyleń. Zintegruj wszystkie dane controllingu w spójną analitykę biznesową.

Budżetowanie i prognozowanie

Zbuduj elastyczny model budżetowy integrujący dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, przy pomocy oprogramowania dla procesów budżetowania i prognozowania.

Konsolidacja finansowa

Wykorzystaj automatyzację i optymalizuj proces przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych. Twórz spójne i przejrzyste konsolidacje dla Grup Kapitałowych.

Controlling HR

Wykorzystaj pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu HR. Planowanie, monitorowanie zatrudnienia, kosztów osobowych oraz wielowymiarowe raportowanie wskaźników HR.

MSSF 16

Usprawnij i automatyzuj wycenę zobowiązań i aktywów dla prawidłowego rejestrowania i wyceny aktywów i zobowiązań związanych z umowami leasingu, najmu czy użytkowania wieczystego.