Intuitive electronic document flow management system for your company.

Comprehensive tool integrated with any accounting system:

  • Electronic recording of documents
  • Online invoice approval
  • Easy monitoring of transactions accessible from a web browser
  • Many entities in one place – in the case of groups of companies
  • Comprehensive implementation of company procedures
  • Transparency of the purchase process in the organization

Dlaczego FlexiWorkflow?


Kompleksowe procesowanie danych księgowych w jednym systemie

Stworzony przez specjalistów branży system przeznaczony do obsługi dokumentów finansowych, wyróżnia się dostosowaniem do polskich zasad księgowych.

Komfort wyszukiwania informacji

Filtrowanie, sortowanie i śledzenie dokumentów w wygodnym oknie do monitorowania transakcji – proces akceptacji faktur wreszcie pod kontrolą!

Transparentność zasad obowiązujących w firmie.

Poprawa efektywności przetwarzania dokumentów i zwiększenie kontroli nad dokumentacją.

Integracja z dowolnym systemem księgowym

Eliminacja double-work. Raz wprowadzone dane w systemie FlexiWorkflow są weryfikowane w jednym miejscu i transferowane do systemu FK.

System dostępny w formie usługi (SaaS) lub wdrożenie indywidualne

Brak konieczności instalacji po stronie użytkownika. Konfiguracja, utrzymanie i zarządzanie systemem po stronie dostawcy usług, a nowe funkcjonalności w cenie abonamentu.

Dostępność dokumentów online w trybie 24/7

Skan dokumentu „na wyciągnięcie ręki” użytkownika bez konieczności sięgania do segregatora.

More information about FlexiSolutions:

Do you want to know more?

If you need a dedicated IT solution for your business, leave us a short message and we will contact you!>

Contact