Oprogramowanie SaaS dla nowoczesnej księgowości

Innowacyjne rozwiązania IT usprawniające pracę zespołu księgowego dostępne są również w modelu Software-as-a-Service. Zobacz korzyści z wdrożenia systemów „w chmurze”.

System dla księgowości „w chmurze”

Usprawnienia procesów księgowych za pomocą oprogramowania SaaS

Innowacyjne systemy dla księgowości oferowane przez FlexiSolutions dostępne są również w formule Software-as-a-Service

 • Innowacyjne systemy IT wspierające procesy księgowe w ramach miesięcznego abonamentu.
 • Usprawnienia pracy zespołu bez angażowania wewnętrznych zasobów IT.
 • Korzystna alternatywa dla zakupu licencji i wdrożenia systemu wewnątrz firmy.

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie usprawnienia pracy zespołu księgowego.  Dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań z łatwością zaimplementujesz innowacje procesowe z powodzeniem wykorzystywane przez największe międzynarodowe firmy. Poprawisz jakość i terminowość zamknięcia ksiąg obrachunkowych oraz ograniczysz ryzyko raportowania nieprawidłowych wyników finansowych.


Rozwiązania FlexiSolutions są dostępne również w oparciu o platformę Microsoft Azure

Wdrożenia systemów FlexiSolutions na platformie Microsoft Azure   Rozwiązania FlexiSolutions dostępne są również w oparciu o platformę Microsoft Azure

Microsoft Azure to największa i najstabilniejsza na świecie platforma umożliwiająca wdrożenia systemów IT w modelu chmury. Wdrożenia systemów FlexiSolutions na platformie Microsoft Azure gwarantują naszym Klientom maksymalną dostępność, niezawodność i skalowalność implementowanych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia
 • Lepsza kontrola nad przebiegiem procesu zamknięcia miesiąca.
 • Formalne procedury kontroli poprawności danych bilansowych.
 • Systematyczny proces poprawy efektywności pracy.
 • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Historia kalkulacji i uzgodnień dla audytora.

W modelu SaaS opłata miesięczna za korzystanie z systemu zastępuje wydatki na zakup licencji, utrzymania serwerów i administrację IT. Wdrożenie systemów dla księgowości „w chmurze” skraca czas projektu i ogranicza inicjalne koszty zakupu licencji oraz przygotowania infrastruktury IT

Możliwość wdrożenia systemu i zmian w procesach biznesowych bez konieczności angażowania działu IT
 • Nie chcesz czekać wielu miesięcy na uzyskanie zgody ze strony działu IT?
 • Szkoda Ci czasu na przygotowywanie business case potwierdzającego, iż nie ma możliwości spełnienia wymagań biznesowych w ramach istniejących systemów?
 • Obawiasz się, że aspekty techniczne przesłonią Twoje rzeczywiste potrzeby biznesowe?
 • Spodziewasz się trudności w dostępności zespołu IT przy późniejszym zapewnieniu wsparcia technicznego Twojego systemu?

Wybierając rozwiązanie dostępne „w chmurze”:

 • Zyskujesz możliwość rozpoczęcia wdrożenia niezwłocznie po podjęciu decyzji.
 • Zachowujesz większą autonomię w zakresie wyboru dostawcy.
 • Otrzymujesz formalne potwierdzenie zasad dostępności systemu i wsparcia technicznego ze strony zewnętrznego dostawcy.
Niższe wydatki początkowe

Chcesz wdrożyć usprawnienia w procesach księgowych mimo braku budżetu na inwestycje w nowe systemy IT?

Wybierając rozwiązanie dostępne „w chmurze”:

 • Ograniczasz inicjalne wydatki związane z uruchomieniem systemu.
 • Minimalizujesz konsekwencje finansowe ewentualnego niepowodzenia.
 • Zachowujesz partnerską relację biznesową z dostawcą oprogramowania przez cały czas obowiązywania umowy.

Uruchomienie systemu w formie usługi SaaS nie pociąga za sobą konieczności zakupu licencji czy infrastruktury. Inicjalne wydatki wymagające amortyzacji przez lata zastępowane są ustaloną opłatą za miesięczne korzystanie z rozwiązania. Takie podejście znacząco „obniża próg wejścia”.  Wobec braku inwestycji początkowej (bądź ograniczenia jej wyłącznie do kosztów dostosowania systemu według potrzeb firmy) uzasadnienie i podjęcie decyzji o wdrożeniu usprawnień jest zdecydowanie mniej ryzykowne.


Chcesz poznać pełnię możliwości wszystkich naszych rozwiązań w naszej ofercie?