FlexiProject – cały świat projektowy w jednym miejscu.

Zarządzanie projektami z FlexiProject House

 

Wsparcie dla Zarządów Firm w strategicznym zarządzaniu portfelami projektów

Najlepsze metodyki i gotowe rozwiązania zaprogramowane w systemie

Kompleksowe oprogramowanie – wszystko czego potrzebujesz, żeby zarządzać projektami

Gwarancja, że ważne rzeczy w firmie naprawdę będą realizowane


 

Program do zarządzania projektami FlexiProject umożliwia integrację strategii zarządzania portfelami projektów z metodycznym podejściem do ich realizacji

Zarządzaj projektami i portfelami projektów z systemem FlexiProject

 


W całości po polsku!

Polski program do zarządzania projektami

Program do zarządzania projektami FlexiProject dostępny jest polskiej wersji językowej. Dostępną dokumentację oraz wsparcie powdrożeniowe dla użytkowników i administratorów systemu oferujemy również w języku polskim.

Polski program do zarządzania projektami


FlexiProject w pełni wspiera zarząd firmy w strategicznym zarządzaniu portfelami projektów

 

Selekcja pomysłów.


Wygodna ocena i selekcja projektów w systemie FlexiProject

Oceń swoje pomysły według zadanych kryteriów za pomocą macierzy scoringowej i przekształć je w projekty wnoszące największe korzyści dla Twojej firmy.

Grupowanie projektów w portfele.


Grupowanie projektów w portfele w systemie FlexiProject

Zarządzaj projektami w sposób ustrukturyzowany łącząc je w portfele. Monitoruj realizację celów biznesowych w ramach zdefiniowanych grup projektowych.

Powiązanie projektów ze strategią.


Powiązanie projektów ze strategią w systemie FlexiProject

Wprowadź swoje cele strategiczne oraz mierniki realizacji do programu, przypisując im projekty. Zbadaj w jakim stopniu Twoje działania projektowe pokrywają wdrożenie strategii.

Zorganizowane przeglądy projektowe.


Zorganizowane przeglądy projektowe w systemie FlexiProject

Zadbaj o utrzymanie odpowiednio wysokiej jakości danych dostarczanych przez zespoły projektowe, wpływając na efektywność podejmowanych decyzji.

 

 

Program FlexiProject wspiera organizację na każdym etapie życia projektu oraz daje niespotykaną możliwość ciągłego doskonalenia środowiska projektowego

Doskonal procesy

 • Definiuj własne schematy zarządzania projektami. Dopasuj oprogramowanie do swoich potrzeb wykorzystując wewnętrzne praktyki lub rynkowe standardy Prince2, PMI, Stage Gate Methodology.

 • Wykorzystaj wbudowany w programie model oceny projektów (Scoring) i określ parametry jakimi będą oceniane w Twojej firmie.

 • Zbuduj własne ścieżki akceptacji – wskaż kto w Twojej organizacji będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie uruchomienia projektów, etapów i zmian w planie projektu.

 • Zarządzaj wiedzą, wprowadzaj w życie najlepsze praktyki i buduj w systemie bazę wiedzy – doskonaląc w ten sposób wydajność operacyjną Twojego środowiska projektowego.

flexiproject

Planuj

 • Zaprezentuj i komunikuj swój projekt w organizacji wypełniając systemową Kartę Projektu.

 • Korzystaj ze zdefiniowanych przez Ciebie w programie schematów harmonogramów (np.: schemat dla projektów Rozwoju Nowych Produktów, inwestycji czy projektów IT).

 • Zaplanuj budżet projektu i przypisz koszty do zadań z harmonogramu.

 • Zdefiniuj ryzyka i określ ich wpływ na projekt oraz prawdopodobieństwo wystąpienia.

 • Przypisz zasoby do realizacji projektu i monitoruj stopień ich zaangażowania.

 • Stwórz i zatwierdź w systemie pełny plan projektu.

flexiproject

Realizuj

 • Monitoruj realizację projektu za pomocą wykresu Gantt’a oraz czytelnego systemu ikon statusowych.

 • Przeglądaj podsumowanie kondycji projektu na indywidualnym dashboardzie.

 • Zarządzaj i komunikuj się z zespołem projektowym za pomocą wbudowanego w program komunikatora.

 • Na bieżąco monitoruj wykonanie budżetu aktualizując wydatki i tworząc prognozy, śledź odchylenia.

 • Archiwizuj dokumentację wypracowaną w projekcie – nie musisz już szukać ostatniej wersji dokumentu w mailu.

flexiproject

Zarządzaj zmianą

 • Wnioskuj o zmiany w planie projektu na dedykowanym formularzu (Change Request) do Sponsora i osób decyzyjnych w celu uzyskania akceptacji.

 • Na dedykowanych wykresach możesz szybko prześledzić wszystkie zmiany w planie projektu, zrozumieć ich przyczyny i kto je zatwierdził.

 • Przeglądaj historyczne plany i porównaj przesunięcia względem pierwotnego.

 • Aktywnie zarządzaj zmianami planu projektu – oprogramowanie umożliwia Ci nie tylko zarządzanie zmianami harmonogramu i budżetu ale również zmianami zakresu projektu oraz oczekiwanych efektów biznesowych.

flexiproject

Monitoruj i oceniaj

 • Grupuj projekty w portfele projektowe i zarządzaj w programie FlexiProject ich zakresem oraz priorytetami.

 • Oceniaj projekty w ramach portfeli i wybieraj te, które przynoszą największe korzyści.

 • Wykorzystaj funkcję zautomatyzowanych przeglądów projektów, w ramach których dowiesz się jaka jest ich kondycja oraz najistotniejsze problemy.

 • Bądź na bieżąco ze statusami projektów przeglądając raporty zbiorcze wybranych portfeli.

 • Buduj dowolne raporty za pomocą wbudowanego w oprogramowanie kreatora i jeśli chcesz eksportuj je do Excela.

flexiproject

 

Program FlexiProject posiada kompletny zestaw narzędzi pozwalający na osiągniecie sukcesu projektu bez potrzeby sięgania po dodatkowe rozwiązania.

 

Kompletny zestaw narzędzi zarządzania projektami


FlexiProject to coś więcej niż oprogramowanie, to platforma projektowa integrująca wszystkie aktywności niezbędne do osiągnięcia sukcesu Twoich projektów.

$19.00 monthly
 • Zapewnij jeden kanał komunikacji w projekcie
 • Prowadź komunikację zespołu z managerami z poziomu projektu. Trzymaj korespondencję projektową w jednym miejscu.
WYKRESY GANTT
$29.00 monthly
 • Otrzymuj automatyczne powiadomienia na temat projektu
 • Otrzymuj automatyczne powiadomienia. Zawsze bądź dobrze poinformowany, co dzieje się z Twoim projektem.
HISTORIA ZMIAN
library_books
$39.00 monthly
 • Otrzymaj stały dostęp do przypisanych zadań
 • Zawsze miej dostęp do swoich bieżących zadań. Zorganizuj swoją pracę optymalnie wokół najpilniejszych tematów.
$19.00 monthly
 • Organizuj grupy robocze w ramach projektu
 • Organizuj się w Grupy Robocze wokół celów projektowych. Zapewnij odpowiednie zaangażowanie pracowników w projekty.
WYKRESY GANTT
$29.00 monthly
 • Identyfikuj i zarządzaj rozpoznanymi problemami w projekcie
 • Szybko rozpoznaj problemy poprzez rozbudowany system ostrzeżeń. Aktywnie zarządzaj zidentyfikowanymi problemami.
HISTORIA ZMIAN
library_books
$39.00 monthly
 • Zarządzaj repozytorium dokumentacji projektu w jednym miejscu
 • Zarządzaj repozytorium projektowym. Trzymaj pełną dokumentację projektu w jednym miejscu.
$19.00 monthly
 • Deleguj zadania i odpowiedzialność w projekcie
 • Deleguj zadania i przypisuj odpowiedzialności. Od teraz wszyscy wiedzą co mają robić i za co odpowiadają.
WYKRESY GANTT
$29.00 monthly
 • Zyskaj najlepsze praktyki zarządzania projektami
 • Udostępniaj najlepsze praktyki menadżerom i zespołom projektowym. Nie wymyślaj koła od nowa, bazuj na istniejących doświadczeniach.
HISTORIA ZMIAN
library_books
$39.00 monthly
 • Przeglądaj raporty projektowe by podejmować najlepsze decyzje
 • Przeglądaj raporty FlexiProject i podejmuj decyzje na podstawie zawsze aktualnych informacji. 


Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak sprawnie zarządzanie projektami!

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów