FlexiProject

Kompleksowy system do zarządzania projektami w firmie.

 

Oceniaj i wybieraj najbardziej wartościowe projekty, a następnie zapanuj nad ich realizacją. System FlexiProject to:

* Kompleksowe oprogramowanie – wszystko czego potrzebujesz, żeby zarządzać projektami *

* Najlepsze metodyki i gotowe rozwiązania dostępne w systemie *

* Gwarancja, że ważne rzeczy w firmie naprawdę będą realizowane *


Zarządzanie projektami z FlexiProject House

Cały świat projektowy w jednym miejscu.


 • Zarządzaj projektami komfortowo, mając do dyspozycji pełną wiedzę o projekcie, przedstawioną w czytelny i przyjazny sposób.

 • Standaryzuj przebieg projektów w organizacji stosując sprawdzone na całym świecie metodyki zarządzania projektami.

 • Wykorzystuj narzędzia do planowania i skutecznej realizacji projektów, by zautomatyzować i usystematyzować ich prowadzenie.

 • Ułatw współpracę pomiędzy uczestnikami projektu zapewniając odpowiednią komunikację managerowi projektu i zespołom projektowym.FlexiProject pozwala skutecznie i kompleksowo zarządzać projektami oraz portfelami projektów.

 

Zarządzaj projektami i portfelami projektów z systemem FlexiProject

Selekcja pomysłów.

Oceń swoje pomysły według zadanych kryteriów za pomocą macierzy scoringowej i przekształć je w projekty wnoszące największe korzyści dla Twojej firmy.

Grupowanie projektów w portfele.

Zarządzaj projektami w sposób ustrukturyzowany łącząc je w portfele. FlexiProject pozwoli monitorować realizację celów biznesowych w ramach zdefiniowanych grup projektowych.

Powiązanie projektów ze strategią.

Wprowadź swoje cele strategiczne oraz mierniki realizacji do FlexiProject, przypisując im projekty. Zbadaj w jakim stopniu Twoje działania projektowe pokrywają wdrożenie strategii.

Zorganizowane przeglądy projektowe.

Przeglądy projektowe we FlexiProject umożliwiają utrzymanie odpowiedniej jakości danych dostarczanych przez zespoły projektowe oraz wpływają na efektywność podejmowanych decyzji. Jeśli chcesz mieć pewność jaki jest status projektu wyznacz mu termin przeglądu.


FlexiProject wspiera zarządzanie kompletnym łańcuchem wartości Twojego środowiska projektowego.

Doskonal procesy

 • Definiuj własne schematy zarządzania projektami. Dopasuj system do swoich potrzeb wykorzystując wewnętrzne praktyki lub rynkowe standardy Prince2, PMI, Stage Gate Methodology.

 • Wykorzystaj wbudowany model oceny projektów (Scoring) i określ parametry jakimi będą oceniane w Twojej firmie.

 • Zbuduj własne ścieżki akceptacji – wskaż kto w Twojej organizacji będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie uruchomienia projektów, etapów i zmian w planie projektu.

 • Zarządzaj wiedzą, wprowadzaj w życie najlepsze praktyki i buduj w systemie bazę wiedzy – doskonaląc w ten sposób wydajność operacyjną Twojego środowiska projektowego.

flexiproject

Planuj

 • Zaprezentuj i komunikuj swój projekt w organizacji wypełniając systemową Kartę Projektu.

 • Korzystaj ze zdefiniowanych przez Ciebie schematów harmonogramów (np.: schemat dla projektów Rozwoju Nowych Produktów, inwestycji czy projektów IT).

 • Zaplanuj budżet projektu i przypisz koszty do zadań z harmonogramu.

 • Zdefiniuj ryzyka i określ ich wpływ na projekt oraz prawdopodobieństwo wystąpienia.

 • Przypisz zasoby do realizacji projektu i monitoruj stopień ich zaangażowania.

 • Stwórz i zatwierdź w systemie pełny plan projektu.

flexiproject

Realizuj

 • Monitoruj realizację projektu za pomocą wykresu Gantt’a oraz czytelnego systemu ikon statusowych.

 • Przeglądaj podsumowanie kondycji projektu na indywidualnym dashboardzie.

 • Zarządzaj i komunikuj się z zespołem projektowym za pomocą wbudowanego komunikatora.

 • Na bieżąco monitoruj wykonanie budżetu aktualizując wydatki i tworząc prognozy, śledź odchylenia.

 • Archiwizuj dokumentację wypracowaną w projekcie – nie musisz już szukać ostatniej wersji dokumentu w mailu.

flexiproject

Zarządzaj zmianą

 • Wnioskuj o zmiany w planie projektu na dedykowanym formularzu (Change Request) do Sponsora i osób decyzyjnych w celu uzyskania akceptacji.

 • Na dedykowanych wykresach możesz szybko prześledzić wszystkie zmiany w planie projektu, zrozumieć ich przyczyny i kto je zatwierdził.

 • Przeglądaj historyczne plany i porównaj przesunięcia względem pierwotnego.

 • Aktywnie zarządzaj zmianami planu projektu – system umożliwia Ci nie tylko zarządzanie zmianami harmonogramu i budżetu ale również zmianami zakresu projektu oraz oczekiwanych efektów biznesowych.

flexiproject

Monitoruj i oceniaj

 • Grupuj projekty w portfele projektowe i zarządzaj ich zakresem oraz priorytetami.

 • Oceniaj projekty w ramach portfeli i wybieraj te, które przynoszą największe korzyści.

 • Wykorzystaj funkcję zautomatyzowanych przeglądów projektów, w ramach których dowiesz się jaka jest ich kondycja oraz najistotniejsze problemy.

 • Bądź na bieżąco ze statusami projektów przeglądając raporty zbiorcze wybranych portfeli.

 • Buduj dowolne raporty za pomocą wbudowanego kreatora i jeśli chcesz eksportuj je do Excela.

flexiproject

FlexiProject posiada kompletny zestaw narzędzi pozwalający na osiągniecie sukcesu projektu bez potrzeby sięgania po dodatkowe rozwiązania.

 

Kompletny zestaw narzędzi zarządzania projektami


FlexiProject to coś więcej niż oprogramowanie, to platforma projektowa integrująca wszystkie aktywności niezbędne do osiągnięcia sukcesu Twoich projektów.

Zapewnij jeden kanał komunikacji w projekcie

Prowadź komunikację z zespołem i menedżerami z poziomu projektu. Trzymaj całą korespondencję projektową w jednym miejscu.

Otrzymuj automatyczne powiadomienia na temat projektu

Otrzymuj automatyczne powiadomienia. Zawsze bądź dobrze poinformowany, co dzieje się z Twoim projektem.

Otrzymaj stały dostęp do przypisanych zadań

Zawsze miej dostęp do swoich bieżących zadań. Zorganizuj swoją pracę optymalnie wokół najpilniejszych tematów.

Organizuj grupy robocze w ramach projektu

Organizuj się w Grupy Robocze wokół celów projektowych. Zapewnij odpowiednie zaangażowanie pracowników w projekty.

Identyfikuj i zarządzaj rozpoznanymi problemami w projekcie

Szybko rozpoznaj problemy poprzez rozbudowany system ostrzeżeń. Aktywnie zarządzaj zidentyfikowanymi problemami.

Zarządzaj repozytorium dokumentacji projektu w jednym miejscu

Zarządzaj repozytorium projektowym. Trzymaj pełną dokumentację projektu w jednym miejscu.

Deleguj zadania i odpowiedzialność w projekcie

Deleguj zadania i przypisuj odpowiedzialności. Od teraz wszyscy wiedzą co mają robić i za co odpowiadają.

Zyskaj najlepsze praktyki zarządzania projektami

Zarządzaj wiedzą udostępniając najlepsze praktyki Menadżerom Projektów i Zespołom Projektowym. Nie wymyślaj koła od nowa, bazuj na istniejących doświadczeniach.

Przeglądaj raporty projektowe by podejmować najlepsze decyzje

Przeglądaj raporty FlexiProject i podejmuj decyzje na podstawie zawsze aktualnych informacji. 

Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak sprawnie zarządzanie projektami!

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów