• Znasz swoją strategię ale nie jest ona precyzyjnie zapisana i przez to Twoja kadra zarządzająca nie rozumie jej w wystarczającym stopniu?

  • Masz wrażenie, że nie udaje Ci się wystarczająco dobrze panować nad wdrożeniem strategii w życie?

  • Nie wiesz gdzie już jesteś z realizacją strategii – nie monitorujesz systematycznie KPI’s opisujących stopień realizacji poszczególnych celów?

  • Nie jesteś pewny czy każdy cel strategiczny Twojej firmy w odpowiednim stopniu jest wspierany konkretnymi inicjatywami?

  • Być może realizujesz projekty „przypadkowe”, które nie wspierają żadnego celu strategicznego i niepotrzebnie konsumują Twoje cenne zasoby?

Zarządzanie portfelami projektów - FlexiProject

 

FlexiProject wspiera firmy we wdrażaniu strategii biznesowych w życie


Sformułuj cele strategiczne swojej firmy i zapisz je w systemie. W ten sposób wszyscy uprawnieni będą je znali i jednakowo rozumieli

  • Powiąż projekty z celami strategicznymi a upewnisz się, czy każdy cel strategiczny jest wystarczająco wspierany konkretnymi projektami

  • Określ w jakim stopniu poszczególne projekty wspierają cele strategiczne – nie każdy projekt ma jednakowy wpływ na dany cel strategiczny

  • Przeanalizuj, być może masz projekty które nie wspierają żadnego z celów albo są cele, których nie wspiera żaden projekt – obserwując macierz w systemie szybko podejmiesz wymagane decyzje

Jak powiązać projekty z celami strategicznymi firmy?


KPI dla celów strategicznych w systemie FlexiProject

Dla każdego celu strategicznego, możesz sformułować dowolną ilość wskaźników efektywności – KPI

  • Dla poszczególnych KPI określ stan początkowy oraz docelowy a także systematycznie mierz bieżący poziom – wtedy będziesz rozumiał czy jesteś na dobrej „ścieżce” w realizacji celu strategicznego

  • Przypisz odpowiedzialność za realizację parametrów KPI do właściwych osób w organizacji – zdekomponujesz w ten sposób odpowiedzialność za realizację strategii na Twoich menedżerów


Obserwuj realizację poszczególnych celów strategicznych

  • Analizując jednocześnie stopień realizacji parametrów KPI oraz powiązanych z celem projektów– taki kontekst pozwala szybko zorientować się czy cel ma szanse być zrealizowany czy też potrzebne są nowe projekty

Stopień realizacji KPI oraz powiązanych projektów


Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak skutecznie zarządzać wdrażaniem strategii i projektami w swojej firmie

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów