• Chcesz zbudować kulturę innowacji w swojej firmie i zachęcić pracowników do proponowania pomysłów na projekty rozwojowe?

 • Nie masz pewności, czy z dziesiątków pomysłów na rozwój nowych produktów wybierasz te, które są najbardziej wartościowe dla Twojej firmy?

 • Chcesz zarządzać projektami rozwojowymi wykorzystując najlepsze praktyki światowe – Stage Gate Methodology?

 • Chcesz zbudować optymalny, wystandaryzowany proces planowania i zarządzania realizacją projektów rozwojowych?

 • Chcesz mieć pełną kontrolę nad przebiegiem projektów rozwojowych po to, aby kończyły się w terminie i założonym budżecie a także aby osiągały założone cele biznesowe?

 • Chciałbyś budować wiedzę z już zrealizowanych projektów i coraz efektywniej realizować kolejne projekty ucząc się na własnych „potknięciach”?

Zarządzanie portfelami projektów - FlexiProject

Program do zarządzania projektami FlexiProject wspiera światową metodykę Stage Gate Methodology, którą najlepsze firmy wykorzystują do planowania i realizacji projektów rozwojowych.


Metodyka Stage Gate polega na zbudowaniu procesu zarządzania rozwojem nowych produktów w oparciu o następujące po sobie Fazy oraz Bramki Decyzyjne. Przykładowy proces przebiegu projektu rozwojowego przedstawia poniższy rysunek a system FlexiProject w pełni wspiera planowanie i zarządzanie realizacją takiego projektu.


Gromadź pomysły a następnie wybieraj tylko najlepsze i twórz z nich projekty innowacyjne i rozwojowe (B+R)

 • Zbuduj kulturę innowacyjności w swojej firmie – zachęcaj pracowników aby proponowali pomysły na innowacyjne projekty i zapisywali je w programie.

 • Zarządzaj pomysłami na nowe, innowacyjne projekty w swojej organizacji – program do zarządzania projektami FlexiProject pozwala tworzyć Kartę Inicjatywy, która w ustrukturyzowany sposób pozwoli Ci opisać każdy nowy pomysł. Wykorzystując funkcjonalność oceny atrakcyjności pomysłów wybierzesz te, która najbardziej będą pasowały do zrealizowania Twojej strategii. Reszta pomysłów będzie oczekiwała „w zamrażarce” na swoją kolej.

 • System FlexiProject umożliwia Ci zbudowanie własnego systemu oceny atrakcyjności pomysłów i przekształcanie w projekty tylko najlepszych z nich – wszystkie ocenione pomysły będziesz mógł zobaczyć na czytelnej macierzy, zobaczysz które są najbardziej a które najmniej atrakcyjne. Pozwoli Co to podejmować optymalne decyzje w obiektywny i uporządkowany sposób.


Zarządzanie projektami - program - projektowanie procesu

Zaprojektuj proces zarządzania projektami innowacji (projektowania i wdrażania nowych produktów) wykorzystując oprogramowanie FlexiProject

 • FlexiProject pozwala Ci zbudować własny standard przebiegu projektu rozwojowego, możesz stworzyć inny standard dla projektów relatywnie prostych i inny dla projektów dłuższych i bardziej skomplikowanych. Jeśli to zrobisz, to każdy nowy projekt rozwojowy który uruchomisz będzie przebiegał zgodnie ze stworzonym standardem.

 • Zarządzanie projektami w programie FlexiProject pozwala skorzystać z zaszytych, gotowych do wykorzystania elementów Stage Gate Methodology, która jest światowym standardem dla planowania i realizacji projektów rozwojowych.

 • 3. Standard, który stworzysz będzie obejmował:

  • Harmonogramu projektu obejmujący zadania oraz standardowy czas ich trwania. Harmonogram ma zaszyte w sobie Fazy oraz następujące po nich bramki decyzyjne,

  • Odpowiedzialność organizacyjną za realizację poszczególnych zadań,

  • Najbardziej prawdopodobne pozycje budżetowe,

  • Wymagane produkty cząstkowe na każdym etapie planowania i realizacji projektu (z uwzględnieniem najlepszych praktyk ze zrealizowanych projektów),

  • Potencjalne ryzyka, które mogą wystąpić w projektach rozwojowych w Twojej organizacji,

  • Ścieżki akceptacji dla projektu.


Dobrze zaplanuj każdy proces projektowania i wdrażania nowych produktów w Twojej firmie

 • Kierownik Projektu wypełnia systemową Kartę Projektu w programie, która zawiera podstawowe informacje o celach i zakresie projektu, kamienie milowe a także parametry biznesowe jakie projekt ma osiągnąć.

 • Kierownik Projektu pobiera w systemie odpowiedni szablon i od razu ma do dyspozycji wzorcowy harmonogram projektu (harmonogram podzielony na Fazy i Gat’y), pozycje budżetowe, produkty oraz ryzyka – te elementy szablonu Kierownik Projektu może uzupełnić o specyficzne zagadnienia swojego projektu.

 • Wykorzystując najlepsze praktyki Stage Gate Methodology Kierownik Projektu planuje precyzyjnie najbliższą Fazę projektu a pozostałe Fazy na poziomie ogólnym – po przejściu przez bramkę decyzyjną precyzyjnie zaplanuje kolejną Fazę projektu itd. Takie podejście oszczędza czas i pozwala ewolucyjnie wkomponowywać w plan projektu nowe informacje.

 • Program pozwala planować i zarządzać zasobami zaangażowanymi w projekty rozwojowe – szybko zorientujesz się czy zasoby wykorzystujesz optymalnie.

 • Po stworzeniu plan jest oficjalnie zatwierdzany przy wykorzystaniu predefiniowanej ścieżki akceptacji w systemie.

Proces wdrażania nowych projektów produktowych - program FlexiProject


Skutecznie zarządzaj realizacją projektów rozwojowych

Skutecznie Zarządzaj realizacją projektów rozwojowych

 • Bazując na zaleceniach Stage Gate Methodology program FlexiProject ma wbudowane Fazy oraz bramki decyzyjne – po zakończeniu Fazy system wymaga, aby przejść przez bramkę decyzyjną, uaktualnić plan i założenia biznesowe projektu i podjąć decyzję o jego kontynuowaniu, korekcie lub zaniechaniu.

 • Na każdej bramce decyzyjnej Kierownik Projektu podsumowuje w programie efekty zrealizowanej Fazy, przygotowuje szczegółowy harmonogram, budżet i produkty do wykonania w kolejnej Fazie i oczekuje akceptacji Sponsora / Komitetu Sterującego lub Zarządu Firmy o możliwości kontynuacji projektu. Akceptacja przebiega zgodnie z zaprojektowaną w systemie ścieżką decyzyjną.

 • Realizując konkretną Fazę projektu Kierownik Projektu zarządza harmonogramem projektu, budżetem, zasobami oraz ryzykami w sposób wynikający z najlepszych praktyk zarządzania projektami – program umożliwia wykonanie wszystkiego w jednym miejscu.

 • Członkowie zespołu projektowego realizując swoje zadnia korzystają z najlepszych praktyk i wzorców dokumentów (systemowej bazy wiedzy) zamieszczonych w systemie co istotnie wpływa na lepszą jakość wykonywanych zadań.

 • Automatyczne przeglądy projektowe pozwalają regularnie przeglądać status realizacji każdego projektu. Program umożliwia automatyczne przeglądy wsparte szerokimi możliwościami tworzenia dowolnych raportów o sytuacji projektów rozwojowych by na bieżąco wychwytywać wszelkie sytuacje odbiegające od planu i podejmować wymagane decyzje.


Stwórz potrzebne Ci portfele projektów rozwojowych i nimi zarządzaj

 • Dla każdego rodzaju projektów rozwojowych możesz stworzyć oddzielny portfel projektowy i nim zarządzać.

 • Dla każdego portfela możesz wyznaczyć konkretne cele biznesowe spójne ze strategią firmy i regularnie monitorować, czy Twój portfel je osiąga.

 • Na czytelnej matrycy atrakcyjności projektów będziesz jednocześnie widział wszystkie projekty danego portfela – będziesz mógł szybko przedyskutować projekty najmniej atrakcyjne i zastanowić się czy warto je kontynuować albo zastąpić nowymi, bardziej atrakcyjnymi pomysłami.

 • Będziesz mógł symulować zachowanie portfela włączając lub wyłączając z niego projekty i obserwować, jak zmienia się zachowanie portfela w stosunku do założonych celów biznesowych.

 • Dla każdego portfela będziesz mógł stworzyć w systemie dedykowane raporty i regularnie informować zainteresowane osoby o problemach i osiąganych efektach.

Zarządzanie portfelami projektów w programie FlexiProject


Powiązanie projektów rozwojowych z celami strategicznymi

Powiąż projekty innowacji z celami strategicznymi Twojej Firmy, zaprojektuj dobre KPI

 • Powiąż projekty rozwojowe z celami strategicznymi Twojej firmy a upewnisz się, czy każdy cel strategiczny jest wystarczająco wspierany konkretnymi projektami.

 • Dla każdego celu strategicznego związanego z rozwojem firmy, możesz sformułować dowolną ilość wskaźników efektywności – KPI.

 • Obserwuj realizację poszczególnych celów strategicznych – analizując jednocześnie stopień realizacji parametrów KPI oraz powiązanych z celem projektów rozwojowych szybko zorientujesz się czy cel ma szanse być zrealizowany czy też potrzebne są nowe projekty.


Gromadź wiedzę, doskonal proces rozwoju nowych produktów i wyciągaj wnioski

Program do zarządzania projektami FlexiProject pozwala na budowanie w programie bazy wiedzy i efektywne z niej korzystanie przez wszystkich zaangażowanych w realizację projektów rozwojowych firmy. Oprogramowanie umożliwia gromadzenie w ustrukturyzowany sposób tzw. Best Practices – są to najlepsze przykłady z już zrealizowanych projektów, instrukcje, opracowania naukowe itd. – te materiały w odpowiednich miejscach zamieszczasz w systemie a osoby rozpoczynające konkretne zadanie mają do tych materiałów natychmiastowy dostęp. Wypełniając po każdym projekcie Kartę Zamknięcia Projektu będziesz mógł gromadzić praktyczną wiedzę a następnie regularnie z niej korzystać, aby doskonalić swoje procesy rozwoju nowych produktów.


Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak sprawnie zarządzać portfelami projektów w swojej firmie!

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów