Zarządzanie wiedzą w pionie finansowym przedsiębiorstwa

FlexiClosing i FlexiReconciliation to innowacyjne systemy zarządzania wiedzą. Usprawnij pracę zespołu księgowego dzięki centralnej bazie wiedzy i lepszej komunikacji.

Systemy zarządzania wiedzą w nowoczesnej księgowości

FlexiReconciliation i FlexiClosing –  systemy zarządzania wiedzą stworzone z myślą o usprawnieniu pracy zespołu księgowego.

FlexiReconciliation i FlexiClosing to systemy zarządzania wiedzą stworzone z myślą o usprawnieniu pracy zespołu księgowego, oferujące kompletny 'must have' nowoczesnej księgowości.

  • Rozwiązania i koncepcje Knowledge Management zaszyte w procesy księgowe.
  • Najlepsze praktyki stosowane przez zespoły księgowe w wiodących, międzynarodowych korporacjach dostosowane do lokalnych potrzeb polskich przedsiębiorstw.
  • Poprawa jakości i terminowości procesów księgowych.
  • Klarowna informacja o tym co, kiedy i w jaki sposób powinno zostać wykonane.
  • Szybsze i sprawniejsze zarządzanie zastępstwami i przejmowanie obowiązkówprzez nowych pracowników.


FlexiClosing zapewnia koordynację i kontrolę w ramach procesu zamknięcia miesiąca.

FlexiClosing | System zapewniający koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia miesiąca | FlexiSolutions

FlexiReconciliation wspiera zespół księgowy w zapewnieniu poprawności sald na kontach bilansowych.

FlexiReconciliation | Weryfikacja poprawności sald bilansowych | FlexiSolutions


Funkcjonalności systemów FlexiClosing i FlexiReconciliation

Know-How zaszyty w procesach biznesowych

FlexiClosing i FlexiReconciliation to praktyczne systemy IT umożliwiające wdrożenie usprawnień jakościowych w procesach księgowych stosowanych przez największe międzynarodowe korporacje. Możliwości naszych rozwiązań stanowią wartościowe uzupełnienie dla standardowych systemów finansowo-księgowych, pozwalając efektywniej realizować procesy księgowe.

Transfer najlepszych praktyk w ramach pionu finansowego

Rozwiązania FlexiSolutions umożliwiają efektywną komunikację innowacji i usprawnień w ramach zespołu księgowego. Nowe, lepsze standardy realizacji zadań w procesie zamknięcia miesiąca czy procedury uzgodnienia sald na kontach bilansowych mogą zostać błyskawicznie zaimplementowane w systemie, co pozwala na szybkie wdrożenie zmian w procesach biznesowych.

Baza wiedzy

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez zespoły księgowe wymaga zachowania zgodności z przepisami zewnętrznymi (MSR, Ustawa o Rachunkowości, US GAAP), obowiązującymi politykami rachunkowościprocedurami wewnętrznymi. FlexiReconciliation i FlexiClosing umożliwiają stworzenie kompletnej bazy wiedzy, zawierającej odniesienia do wszystkich źródeł regulujących pracę zespołu księgowego. Właściwa indeksacja treści – powiązanie specyficznych rozdziałów i paragrafów z konkretnymi zadaniami wykonywanymi w trakcie zamknięcia miesiąca pozwala efektywnie korzystać z bazy wiedzy, bez konieczności czasochłonnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

Repozytorium dokumentów

Dokumentacja gromadzona i powstająca w trakcie procesów księgowych (pliki z kalkulacjami, skany dokumentów, raporty z systemów zewnętrznych i modułów specjalistycznych) przechowywana jest w centralnym repozytorium systemu. Wszystkie dokumenty powiązane są z zadaniami i czynnościami w trakcie których zostały użyte. Właściwa archiwizacja dokumentów pozwala z łatwością zweryfikować  i potwierdzić poprawność oraz kompletność danych znajdujących się w księgach obrachunkowych przedsiębiorstwa.

Efektywna komunikacja w zespole

Wszystkie informacje o wykonaniu poszczególnych zadań i czynności oraz uwagi co do zidentyfikowanych błędów lub problemów rejestrowane są w jednym miejscu. Użytkownicy natychmiast otrzymują powiadomienia o zadaniach do wykonania oraz mogą zamieszczać komentarze do obowiązujących procedur księgowych. Zbiorcza analiza statusów, opinii i incydentów pozwala na identyfikację nieefektywności i wspiera ciągłe doskonalenie procesów biznesowych.


Dowiedz się więcej na temat wsparcia kluczowych procesów w Twojej firmie.