Controlling funkcji biznesowych

FlexiReporting to elastyczny system usprawniający procesy budżetowania, planowania i raportowania oraz zarządzania efektywnością z wykorzystaniem KPI dla każdej funkcji w organizacji.

System dla controllingu umożliwiający monitorowanie efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.

FlexiReporting to elastyczne rozwiązanie, gotowe do szybkiego wdrożenia niezależnie od branży.

Zaawansowane możliwości modelowania wielowymiarowego i swoboda w projektowaniu reguł biznesowych i raportów sprawiają, że FlexiReporting pozwala na sprawne wdrożenie systemu controllingu praktycznie w dowolnej firmie i obszarze funkcjonalnym. Elastyczność łączenia danych finansowych i operacyjnych pozwala na tworzenie KPI i projektowanie dashboardów odpowiadających potrzebom wszystkich menadżerów.


Controlling finansowy

 • Rachunek Zysków i Strat całej firmy oraz segmentów i jednostek biznesowych
 • Sprawozdania finansowe: Bilans, Cash Flow, noty objaśniające
 • Monitorowanie wskaźników kapitału pracującego
 • Raportowanie i budżetowanie kosztów
 • Budżetowanie wydatków inwestycyjnych (capital expenditures)
 • Finansowanie zewnętrzne (koszty odsetkowe, przepływy finansowe, wycena bilansowa)
 • Konsolidacja zarządcza w Grupach Kapitałowych
controlling funkcji biznesowych

Controlling sprzedaży

 • Analiza rentowności kontrahentów
 • Analiza rentowności produktów i usług
 • Wielopoziomowa analiza marży na sprzedaży
 • Monitorowanie kosztów i wskaźników operacyjnych dla sieci detalicznych
 • Budżetowanie i prognozowanie sprzedaży
 • Planowanie cen jednostkowych, rabatów
 • Raportowanie, budżetowanie i prognozowanie kosztów sprzedaży i marketingu
controlling funkcji biznesowych

Controlling produkcji

 • Raportowanie rentowności sprzedaży w oparciu o techniczny koszt wytworzenia
 • Monitorowanie i raportowanie odchyleń produkcyjnych
 • Raportowanie i Budżetowanie kosztów produkcji
 • Raportowanie i budżetowanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Budżetowanie i prognozowanie wolumenów produkcji zintegrowane z planami komercyjnymi
controlling funkcji biznesowych

Controlling HR

 • Raportowanie i budżetowanie wynagrodzeń i kosztów pracowniczych
 • Planowanie zatrudnienia i wakatów
 • Raportowanie FTE w podziale na stanowiska i funkcje biznesowe
 • Monitorowanie wskaźników absencji krótkoterminowych
 • Raportowanie wskaźników rotacji i wewnętrznych awansów kierowniczych
 • Raportowanie KPI dla efektywności procesów HR
controlling funkcji biznesowych


Controlling zakupów

 • Raportowanie wskaźników rotacji dla materiałów produkcyjnych
 • Monitorowanie wskaźników efektywności pracy kupców
 • Analiza wiekowania i zalegania zapasów materiałów i towarów
 • Raportowanie wskaźników dostępności dla towarów i materiałów produkcyjnych
 • Planowanie oferty w sieciach handlowych
controlling funkcji biznesowych

Controlling projektów i kontraktów terminowych

 • Wycena kontraktów długoterminowych metodą stopnia zaawansowania prac
 • Transparentne raportowanie rentowności kontraktów długoterminowych
 • Zarządzanie płynnością w kontraktach długoterminowych
 • Alokacja kosztów wspólnych na projekty
 • Budżetowanie, prognozowanie i raportowanie kosztów projektów
controlling funkcji biznesowych

Controlling logistyki

 • Raportowanie i budżetowanie kosztów do dostaw do klientów
 • Raportowanie i budżetowanie kosztów operacji magazynowych
 • Alokacja kosztów logistyki na klientów i produkty
 • Monitorowanie KPI w zakresie terminowości i kompletności dostaw
 • Monitorowanie KPI dla efektywności procesów planowania wysyłek i kompletacji zamówień
controlling funkcji biznesowych

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?