Controlling projektów i kontraktów terminowych

FlexiReporting wspiera firmy zarządzające projektami i kontraktami długoterminowymi.

Raportowanie rentowności kontraktów

FlexiReporting umożliwia monitorowanie wyników finansowych kontraktów długoterminowych. System doskonale sprawdza się jako centralne narzędzie raportowania finansowego i zarządczego w firmach realizujących kontrakty budowlane,  inwestycyjne, sprzedażowe, informatyczne, R&D i inne.

Dzięki wdrożeniu FlexiReporting w jednym miejscu zgromadzisz wszystkie informacje finansowe dotyczące projektów realizowanych przez firmę. Rzeczywista rentowność projektu raportowana będzie automatycznie na podstawie danych pochodzących z ewidencji księgowej firmy. Bieżące wyniki mogą być zestawiane z budżetami sprzedażowymi i wykonawczymi wprowadzanymi i aktualizowanymi przez Kierowników Projektów.

controlling projektw i kontraktw dugoterminowych

Earned Value Management

Kompletne, comiesięczne dane o zrealizowanych przychodach i kosztach mogą zostać uzupełniona o informacje na temat rzeczywistego stopnia zaawansowania prac. Zebranie w jednym miejscu planowanych i rzeczywistych danych finansowych oraz operacyjnych zapewnia możliwość raportowania postępów projektu zgodnie z metodyką  Earned Value Management (EVM).

controlling projektw i kontraktw dugoterminowych


Budżet finansowy kontraktu

FlexiReporting pozwala na tworzenie i aktualizację budżetów kontraktów. W systemie z łatwością zdefiniujesz formularze pozwalające na przygotowanie preliminarza kosztów (budżetu wykonawczego) projektu oraz zaplanowanie przychodów.

System umożliwia systematyczną aktualizację pierwotnie wprowadzonych budżetów, wprowadzanie zmian i uzupełnień wynikających z aneksów z Klientami czy konieczności wykonania robót dodatkowych. Zmiany w budżecie przychodowym i kosztowym mogą być wersjonowane, tak by zapewnić możliwość monitorowania ich wpływu na ostateczną rentowność projektu.

controlling projektw i kontraktw dugoterminowych

Rachunkowość menadżerska kontraktów

FlexiReporting umożliwia elastyczne definiowanie reguł sprawozdawczości menadżerskiej i rozliczania kosztów wspólnych.

System umożliwia zdefiniowanie mechanizmów alokacji kosztów pracowników, kontraktorów czy jednostek wsparcia na podstawie danych pochodzących z ewidencji czasu pracy czy szczegółowych rejestrów zużycia dostarczanych przez Kierowników Projektów. Automatyzacja kalkulacji skraca czas przygotowania raportów i ogranicza ryzyko błędów oraz pozwala na zbudowanie zaawansowanych mechanizmów rozliczeniowych uwzględniających wielostopniowe rozliczenie kosztów pośrednich czy kalkulację kosztów przypadających na aktywności nie projektowe (absencje, szkolenia, zlecenia wewnętrzne).

controlling projektw i kontraktw dugoterminowych

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?