FlexiReporting to doskonały system IT dla controllingu w firmach dystrybucyjnych i handlowych.

 • Centralny system zapewniający raportowanie zarządcze wyników biznesowych sprzedaży – cała działalność komercyjna Firmy raportowana z jednego miejsca w sposób czytelny dla menedżerów
 • Wielowymiarowe raportowanie rentowności sprzedaży – rentowność sprzedaży możesz raportować w dowolnym wymiarze: m.in. po segmentach rynku, kanałach dystrybucji, klientach, kategoriach produktowych i produktach a także na różnych poziomach marż
 • Kompletny model planistyczny zapewnia łatwe i szybkie tworzenie budżetów i prognoz sprzedaży – system w znacznym stopniu przyspiesza i zwiększa efektywność tworzenia budżetów i prognoz sprzedaży – użytkownicy pracują poprzez interfejs MS Excell który doskonale potrafią obsługiwać
 • Będziesz mógł zaprojektować i zarządzać Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności dla działalności komercyjnej
 • Kompletny system raportowania i budżetowania całej firmy – razem z całą działalnością poza obszarem sprzedaży – We FlexiReporting możesz raportować, budżetować i prognozować również wszystkie obszary poza sprzedażą Twojej firmy
 • Automatyzacja przygotowywania raportów oraz szereg przydatnych mechanizmów transformujących dane z systemów ERP/CRM na czytelną informację menedżerską– stworzone mechanizmy integracyjne odpowiadają za mapowanie operacyjnych i technicznych indeksów produktowych oraz klienckich. Samo generowanie raportów jest w pełni automatyczne

Raportowanie, budżetowanie i prognozowanie komercyjne

Wdrożenie FlexiReporting jako systemu wspierającego controlling sprzedaży pozwala na skuteczne planowanie i raportowanie wyników sprzedażowych firmy.

Projektując raporty sprzedażowe we FlexiReporting zapewnisz menadżerom informację o ilości i wartości sprzedaży w przekroju kluczowych wymiarów wynikających z modelu komercyjnego Twojej firmy:

 • PRODUKTY: Linii biznesowych, grup produktów, produktów i ich wariantów (modele, rozmiary).
 • KONTRAHENCI: Segmenty klienta, rynki geograficzne, odbiorcy końcowi
 • SIEĆ SPRZEDAŻY: Kanały dystrybucji, regiony geograficzne, przedstawiciele handlowi, lokalizacje.

Raportowanie i planowanie sprzedaży w systemie FlexiReporting obejmować może:

 • ilości i wartości sprzedaży,
 • średnie ceny jednostkowe,
 • efektywne wartości sprzedaży po odjęciu rabatów i upustów dla klientów,
 • koszt własny sprzedanych produktów i towarów i marże brutto na sprzedaży,
 • koszty sprzedaży, logistyki i dystrybucji oraz marżę na sprzedaży uwzględniające wszystkie koszty, które mogą zostać przypisane do Klienta.

Wsparcie systemu w zakresie budżetowania i prognozowania sprzedaży umożliwia jego wykorzystanie jako narzędzia usprawniającego proces tworzenia rocznego budżetu finansowego oraz prognozowania operacyjnego (włącznie z integracją planów zakupowych lub produkcyjnych z prognozami sprzedaży).

controlling sprzeday

Raportowanie rentowności sprzedaży do sieci handlowych

Producenci i dystrybutorzy współpracujący z sieciami handlu nowoczesnego (sieci hurtowe, dyskonty, supermarkety i hipermarkety) dzięki wdrożeniu FlexiReporting otrzymują skuteczne narzędzie umożliwiające planowanie i raportowanie wyniku na sprzedaży do każdego z kontrahentów.

Wielopoziomowy rachunek marż umożliwia transparentne raportowanie rentowności każdego z odbiorców uwzględniające między innymi:

 • promocje czasowe (temporary price offs)
 • warunki handlowe kontrahenta (rabaty dystrybucyjne, rabaty od obrotu),
 • rabaty w naturze,
 • kary i pomniejszenia,
 • koszty dostaw do klientów,
 • koszty aktywności Trade Marketing.

W takich firmach modele budżetowania i prognozowania umożliwiają odwzorowanie master daty produktowej (cenniki standardowe, koszty zakupu lub wytworzenia, współczynniki logistyczne) oraz warunków handlowych kontrahenta (rabaty wynikające z umów dystrybucyjnych). Dzięki temu operacyjny plan sprzedaży, obejmujący wolumeny i promocje poszczególnych może być automatycznie przełożony na plan finansowy, prezentujących prognozowany wynik na sprzedaży do danego kontrahenta.

controlling sprzeday


Raportowanie wyników finansowych i KPI w sieci detalicznej

Wdrożenie FlexiReporting jako systemu wspierającego raportowanie sprzedaży w sieciach handlowych pozwala zintegrować dane z różnych systemów i zbiorów firmy w jeden, spójny zbiór raportów pozwalających na monitorowanie wyników każdego ze sklepów.

Wzorcowy zakres raportowania wyników w sieci sprzedaży obejmować może:

 • dzienne wolumeny i wartości sprzedaży, liczba klientów, średnia wartość koszyka na podstawie danych z systemu kasowego.
 • rachunek wyników sklepu (uwzględniający wszystkie koszty funkcjonowania sklepu) w oparciu o dane z systemu księgowego.
 • raportowanie rentowności dostawców uwzględniającej standardową marżę brutto na sprzedaży oraz back margin (rabaty od obrotu, pomniejszenia, usługi promocyjne, rabaty w naturze)
 • wskaźniki sprzedaży na m2 lub pracownika na podstawie danych finansowych i parametrów operacyjnych sklepu wprowadzanych bezpośrednio do FlexiReporting lub importowanych z innych źródeł.
 • analizy wzrostów sprzedaży like-for-like z uwzględnieniem historii każdego ze sklepów (data otwarcia, remonty).
controlling sprzeday

Model planistyczny w sieci handlowej może zawierać elementy modelowania pozwalające na usprawnienie tworzenia budżetów finansowych.

 • Model planowania sprzedaży: planowanie wolumenów sprzedaży poszczególnych produktów lub grup asortymentowych w odniesieniu do wzorcowego sklepu danego formatu. Budżety sprzedaży poszczególnych sklepów powstają automatycznie w wyniku konsolidacji budżetów poszczególnych kategorii.
 • Model nowego sklepu: wzorcowe nakłady inwestycyjne, sprzedaż i koszty funkcjonowania sklepu w pierwszych 12 miesiącach jego funkcjonowania. Model ten pozwala na elastyczne analizy wyników finansowych w różnych scenariuszach rozwoju sieci.
controlling sprzeday

Monitorowanie efektywności przedstawicieli handlowych

Raportowanie wskaźników efektywności i KPI dla przedstawicieli handlowych umożliwia połączenie wyników sprzedażowych oraz celów jakościowych. Integracja w systemie danych pochodzących z ewidencji sprzedaży (obroty i marże generowane przypisane do przedstawiciela) oraz z systemu CRM (częstotliwość wizyt, liczba spotkań handlowych, wykonane prezentacje produktów) pozwala na wykorzystanie FlexiReporting jako systemu wspierającego rozliczanie premii dla przedstawicieli handlowych.

Przedstawiciele handlowi i dyrektorzy regionalni mogą zostać również włączeni w procesy budżetowania i prognozowania, otrzymując do swej dyspozycji formatki pozwalające na planowanie przychodów przypisanych do ich portfela Klientów.

controlling sprzeday

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?