Controlling zakupów

FlexiReporting wspiera planowanie procesów zakupowych oraz usprawnienie zarządzania zapasami w Twojej firmie

Zarządzaj zapasami dostarczając menedżerom dobrą i przekrojową informację

Realizacja programu optymalizacji kapitału pracującego poprzez wdrożenie FlexiReporting w zakresie raportowania wskaźników efektywności w dziale zakupów daje możliwość uwolnienia znacznej ilości gotówki poprzez skuteczniejsze zarządzanie zapasami .

FlexiReporting umożliwia monitorowanie wskaźników rotacji zapasów oraz wiekowania zapasów m.in.. dla materiałów produkcyjnych.  Dashboardy i raporty udostępnione w systemie dostarczają menadżerom oraz kupcom przekrojowej informacji na temat efektywności procesów zakupowych:

  • Wskaźniki rotacji materiałów prezentują relację średnich stanów magazynowych do zużycia materiałów produkcyjnych,
  • Raporty wiekowania zapasów pozwalają uwidocznić skalę nieefektywności związanych z utrzymywaniem w magazynie indeksów nie wykorzystywanych w bieżących procesach produkcyjnych.
controlling zakupw

Efektywnie planuj zakupy przy wykorzystaniu FlexiReporting

Wdrożenie FlexiReporting dostarcza kupcom dodatkowych narzędzi wspierających składanie zamówień zakupowych. W oparciu o dane z modułu planowania produkcji MRP, przygotowywane są raporty przedstawiające prognozę stanów magazynowych poszczególnych indeksów. FlexiReporting wspiera analizę przyszłego zapotrzebowania na materiały produkcyjne łącząc na jednym raporcie informacje o historycznych dostawach i zużyciu, bieżącym stanie magazynowym, planowanym zużyciu wynikającym ze zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu MRP oraz złożonych i potwierdzonych zamówieniach zakupowych. Tak przekrojowa informacja pozwala kupcom na optymalizację decyzji zakupowych, pozwalając na podejmowanie zdecydowanie lepszych decyzji niż automatyczne podpowiedzi generowane przez moduł MRP.

controlling zakupw


Źródłem danych dla raportowania jest zintegrowany system zarządzania produkcją. W trakcie wdrożenia wykonujemy mechanizmy integracyjne automatyzujące przetwarzanie w godzinach nocnych. Reguły przetwarzania odpowiadają za biznesowe czyszczenie danych – raporty systemowe umożliwiają prawidłową prezentację rozchodów magazynowych, tak by poprawnie uchwycić rzeczywistą wartość rozchodów. Zapewnienie obiektywnej oceny pracy kupców wymaga uwzględnienia w rozchodach nie tylko wydania materiałów na zlecenia produkcyjne ale także przesunięć międzymagazynowych z magazynów zakupowych do magazynów pomocniczych produkcji czy magazynów działów serwisu; z drugiej strony transakcje MM pomiędzy magazynami zakupowymi wynikające ze specyfiki realizacji procesu przyjęcia materiałów wymagają eliminacji, tak by nie zawyżać sztucznie wskaźników rotacji.

Zintegruj FlexiReporting z Twoim systemem ERP


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?