Efektywne budżetowanie i prognozowanie sprzedaży

Z FlexiReporting w prosty sposób zrobisz budżet i prognozę sprzedaży dla setek, bądź tysięcy SKU i klientów.

 

FlexiReporting to idealne rozwiązanie dla firm z branży FMCG/DYI/PHARMA, poszukujących systemu, który umożliwia efektywne budżetowanie i prognozowanie sprzedaży.

System pozwala z łatwością wdrożyć procesy planowania operacyjnego na poziomie asortymentu i klienta. Elastyczność oraz skalowalność systemu sprawiają, iż jest on z powodzeniem wykorzystywany w złożonych organizacjach biznesowych, posiadających w swej ofercie setki lub tysiące produktów.

Planowanie sprzedaży - budżetowanie i prognozowanie FlexiReporting

Elastyczne planowanie Top-Down i Bottom-Up

Stworzenie szczegółowego planu sprzedaży per asortyment i klient, nie musi wymagać wielogodzinnej pracy wszystkich menadżerów z działu sprzedaży. Przykłady wdrożeń FlexiReporting pokazują, iż odpowiednio zaprojektowany proces planowania Top-Down, może być sposobem na szybkie osiągnięcie celów planowania bez utraty szczegółowości i analityki danych.

System umożliwia stworzenie formatek, pozwalających użytkownikom zaplanować wartości zbiorcze per grupa asortymentowa, kategoria produktów czy kanał sprzedaży, zaś wbudowane reguły FlexiReporting, automatycznie rozłożą je na szczegóły na poziomie klienta i produktu.

Algorytmy planowania Top-Down mogą zostać wykorzystane do przygotowania wstępnej wersji budżetu, opartej na strategicznych założeniach marketingowych. Wyznaczone w ten sposób, syntetyczne cele sprzedażowe, mogą być łatwo fazowane i korygowane przez menadżerów sprzedaży w kolejnych etapach procesu. Dodatkowo, FlexiReporting umożliwia projektowanie odrębnych algorytmów i reguł planowania dla nowych produktów czy zmieniającej się w czasie oferty typu in/out dla sieci dyskontowych.

 

Zarządzanie masterdata produktów

Tworzenie budżetów i prognoz w firmach, posiadających setki czy tysiące asortymentów i wariantów, wymaga dyscypliny w zarządzaniu ofertą i katalogiem produktów. FlexiReporting pozwala stworzyć centralne repozytorium produktów, zintegrowane z danymi podstawowymi, znajdującymi się w systemie magazynowym.

W intuicyjny i prosty sposób możesz zarządzać wszystkimi, niezbędnymi do poprawnego działania formatek i reguł planistycznych parametrami – data wprowadzania i wycofania produktu z oferty, listingi poszczególnych klientów, cenniki oraz parametry operacyjne – takie, jak waga czy objętość (które mogą być wykorzystane, jako nośniki dla kosztów logistyki).

 

Równoległa praca całego zespołu

Kluczowym atutem systemu, w porównaniu z planowaniem sprzedaży wyłącznie w arkuszu kalkulacyjnym, jest możliwość jednoczesnej pracy wielu osób. Każdy z menadżerów sprzedaży otrzymuje dostęp do spersonalizowanych formatek planistycznych, zawierających dane wyłącznie klientów lub grup produktowych, za które odpowiada.

Analitycy i kontrolerzy sprzedaży mogą na bieżąco monitorować postępy prac, uzupełniać i korygować parametry oraz założenia planistyczne (cenniki, koszty planowane, kursy FX) i dokonywać konsolidacji budżetu do poziomu wolumenu, wartości i marży dla sprzedaży całej firmy.

 

Automatyzacja przetwarzania danych w procesie planistycznym

FlexiReporting praktycznie eliminuje ręczną pracę, związaną z przygotowaniem i konsolidacją formatek planistycznych. Integracja z modułem sprzedażowym pozwala zautomatyzować procesy raportowania miesięcznego czy daily sales. Formatki planistyczne są automatycznie aktualizowane danymi Actual za kolejne miesiące, tak szybko, jak tylko będą one dostępne w systemie.

 

Możliwość planowania wolumenów, wartości i marż

FlexiReporting umożliwia stworzenie kompletnego budżetu sprzedaży do poziomu wyniku na kliencie i produkcie. Powiązanie w jednym, spójnym modelu wszystkich niezbędnych założeń i parametrów (ilościowego planu sprzedaży, cenników i warunków handlowych, promocji, kosztów marketingu, planowanych kosztów jednostkowych, współczynników logistycznych), pozwala wyznaczyć planowany poziom marży dla sprzedaży.

 

Scenariusze i warianty planistyczne

Tworzenie i aktualizacja alternatywnych wariantów i scenariuszy planistycznych, dzięki wdrożeniu FlexiReporting, staje się wyjątkowo proste. System umożliwia wykorzystanie istniejących danych planistycznych do symulacji wyniku, przy założeniu zmian w cennikach, kosztach produkcji czy skali obrotów z wybranymi klientami. Kontrolerzy i analitycy sprzedaży mogą szybko i bez ryzyka błędu przygotować symulacje, zgodnie z wytycznymi czy oczekiwaniami zarządu.

 

Bezpieczeństwo i skalowalność, zapewniane przez technologię Microsoft SQL Server

Całość danych planistycznych przechowywana jest w bazie danych Microsoft SQL Server, która gwarantuje integralność i bezpieczeństwo danych. Praca z system pozbawiona jest ryzyka utraty danych lub zaraportowania nieprawidłowych wartości w wyniku uszkodzenia plików Excel, usunięcia formuł czy braku odświeżenia łączy w arkuszu. Wydajna i skalowalna platforma MS SQL Server, umożliwia efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych, zaś mechanizmy raportowania wielowymiarowego FlexiReporting, zapewniają szybkie działanie raportów i formatek – nawet przy setkach tysięcy transakcji miesięcznie.