System raportowania zarządczego i finansowego

FlexiReporting to kompletne i elastyczne rozwiązanie usprawniające proces raportowania zarządczego i finansowego.

Dzięki wbudowanym możliwościom w zakresie integracji i transformacji danych z różnych źródeł oraz projektowania intuicyjnych raportów i dashboardów z łatwością przekształcisz posiadane dane w wartościową informację menadżerską.

Raportowanie finansowe i zarządcze w jednym systemie

FlexiReporting to system, który pozwoli Ci w czytelny sposób prezentować raporty finansowe i zarządcze. Możliwości elastycznego modelowania wielowymiarowego umożliwiają wdrożenie systemu w dowolnej firmie i przygotowania raportów odpowiadających potrzebom konkretnych menadżerów. Wizualizacja danych z wykorzystaniem wszystkich możliwości prezentacyjnych MS Excel pozwala szybko i sprawnie tworzyć estetyczne i czytelne wykresy, tabele i kokpity menadżerskie.

Predefiniowane elementy logiki finansowej i mechanizmy integracji z danymi finansowo-księgowymi pozwalają w krótkim czasie znacząco usprawnić raportowanie finansowe obejmujące wszystkie elementy sprawozdania finansowego. Bezpośrednie połączenie z systemem finansowo-księgowym pozwala nie tylko zautomatyzować generowanie raportów takich jak Rachunek Wyników i Bilans, ale również zapewnia transparentność i poprawność danych, włącznie z możliwością wchodzenia w głąb danych – nawet do poziomu pojedynczych zapisów księgowych.


Raportowanie zarządcze

 • Raportowanie, budżetowanie i prognozowanie – wszystkie procesy w jednym systemie
 • Monitorowanie realizacji budżetów i analiza odchyleń budżetowych
 • Elastyczne reguły rachunkowości zarządczej i alokacji kosztów
 • Raportowanie wyników finansowych i wskaźników efektywności w podziale na segmenty i jednostki biznesowe
 • Wielopoziomowa i wielowymiarowa analiza rentowności sprzedaży
 • Raportowanie KPI i wskaźników operacyjnych
 • Dashboardy i kokpity managerskie
 • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników
raportowanie zarzdcze i finansowe

Sprawozdawczość finansowa

 • Integracja z księgą główną i automatyczne raportowanie Rachunku Wyników i Bilansu
 • Drill-down od sprawozdań finansowych do zapisów księgowych
 • Raportowanie wskaźników Kapitału Obrotowego
 • Automatyczne raportowanie Cash Flow
 • Raportowanie sprawozdań finansowych zgodnie z PSR i MSR/MSSF
 • Kompletne sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie noty objaśniające
 • Możliwość raportowania wyników w różnych walutach sprawozdawczych
 • Wsparcie dla konsolidacji zarządczej i statutowej Grup Kapitałowych
raportowanie zarzdcze i finansowe

Kompletna platforma raportowania - więcej niż Business Intelligence

 • Wbudowane narzędzia modelowania wielowymiarowego
 • Elastyczne mechanizmy integracji z dowolnym systemem finansowo-księgowym
 • Predefiniowane reguły sprawozdawczości finansowej
 • Translacja wielowalutowa zgodnie z wymogami sprawozdawczości wewnętrzne i MSR
 • Projektowanie szablonów raportów z wykorzystaniem możliwości MS Excel
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników na poziomie raportów i struktur modelu
raportowanie zarzdcze i finansowe

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?