FlexiReporting to system dla controllingu, który pozwala w krótkim czasie zautomatyzować comiesięczny proces raportowania wyników finansowych.

Wbudowane mechanizmy konwersji danych z ewidencji finansowo-księgowej (zestawienie sald i obrotów oraz zapisy księgi głównej) do układu sprawozdań finansowych zgodnych z PSR lub MSR to istotna wartość dodana w porównaniu z innymi rozwiązaniami Business Intelligence.


Raportowanie wyników finansowych

 • Rachunek Zysków i Strat w układzie sprawozdawczym i biznesowym
 • Monitorowanie EBITDA i innych wskaźników rentowności finansowej
 • Raportowanie realizacji budżetu
raportowanie finansowe

Raportowanie kosztów rodzajowych

 • Raportowanie kosztów MPK
 • Budżetowanie kosztów rodzajowych i monitorowanie realizacji budżetu
 • Drill-down do zapisów księgowych
raportowanie finansowe

Kompletne sprawozdania finansowe

 • Sprawozdawczość menadżerska i obligatoryjna
 • Sprawozdania finansowe według PSR i MSR na podstawie danych z ewidencji księgowej
 • Raportowanie przepływów pieniężnych
raportowanie finansowe

Integracja z systemami księgowymi Klientów

 • Bezpośredni import danych księgowych
 • Transformacja danych księgowych na sprawozdania finansowe
 • Reguły informacyjne
 • Współpraca z dowolnymi systemami finansowo-księgowymi
raportowanie finansowe

Konsolidacja finansowa i zarządcza

 • Konsolidacja danych z różnych spółek
 • Raportowanie w różnych walutach
 • Automatyczne wyłączenia konsolidacyjne
 • Konsolidacja budżetów
raportowanie finansowe

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?