Integracja z systemami finansowo-księgowymi

FlexiReporting możesz zintegrować z dowolnym systemem funkcjonującym w Twoje firmie.

Szereg dostępnych w systemie mechanizmów zapewnia wygodę i poprawność transferu danych z Twojego systemu finansowo-księgowego do FlexiReporting

FlexiReporting to doskonałe uzupełnienie dla każdego systemu Finansowo Księgowego. Szerokie możliwości integracji (sprawnie działające mechanizmy mapujące, reguły informacyjne itp.) znacznie przyspieszają procesy sprawozdawcze w Twojej firmie a ich obsługa nie wymaga od użytkowników wiedzy informatycznej.


Bezpośredni import danych księgowych

FlexiReporting zapewnia mechanizmy umożliwiające integrację z dowolnym systemem-finansowo księgowym. System umożliwia bezpośredni import zestawienia obrotów i sald księgi głównej ,dekretów księgi głównej bądź zapisów w poszczególnych modułach (np. należności, zobowiązania).

W przypadku braku możliwości technicznej integracji (np. w przypadku systemów zamkniętych), FlexiReporting dostarcza możliwość importu raportów źródłowych dostarczanych w postaci plików CSV lub XLS. Bezpośredni import obrotówki, eksportowanej w formie raportu z systemu księgowego, pozwala na szybkie wdrożenie systemu z minimalnym zaangażowaniem wewnętrznych służb IT czy konsultantów dostawcy systemu finansowo-księgowego.

integracja z systemami finansowo-ksigowymi

Transformacja danych księgowych na sprawozdania finansowe

Projektując układy sprawozdań zarządczych, takich jak Rachunek Wyników czy Bilans możemy równocześnie definiować reguły mapowania planu kont spółki na pozycje sprawozdawcze.  Standardowe ekrany systemu umożliwiają przypisanie odpowiednich linii Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu do sald i obrotów na kontach księgowych. FlexiReporting zna i rozumie logikę funkcjonowania lokalnych systemów księgowych, dzięki czemu możesz niezależnie zmapować stronę Winien i Ma kont dwustronnych do odpowiednich pozycji Aktywów lub Pasywów. Reguły mapujące mogą być swobodnie edytowane przez kontrolerów przygotowujących raporty, dzięki czemu raportowanie odbywa się bez wsparcia ze strony IT nawet, gdy w planie kont spółki pojawią się nowe konta czy MPK.

integracja z systemami finansowo-ksigowymi

Współpraca z dowolnymi systemami finansowo-księgowymi

czytaj więcej

FlexiReporting to rozwiązanie pomyślnie wdrażane w firmach korzystających zarówno z globalnych systemów ERP takich jak SAP R/3, Oracle eBS, MFG PRO czy Microsoft Dynamix jak i lokalnych rozwiązań dostępnych na polskim rynku (Comarch Optima, Symfonia, Subiekt).


Reguły informacyjne

Wdrażając FlexiReporting możemy z łatwością dostosować mechanizmy przetwarzania danych do wewnętrznych reguł sprawozdawczości finansowej. Wszelkiego rodzaju „wyjątki” prezentacyjne, które do tej pory wymagały ręcznej pracy kontrolerów, mogą zostać ujęte w procedurach importu danych księgowych, zapewniając poprawność i bezbłędność ich stosowania podczas comiesięcznego raportowania wyników finansowych.

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?