System do raportowania kosztów rodzajowych

Wdrażając FlexiReporting jeszcze lepiej zapanujesz nad kosztami rodzajowymi w Twojej firmie. Funkcjonalności systemu zapewniają zarówno planowanie kosztów rodzajowych w dowolnym układzie jak również późniejszą możliwość monitorowania stopnia wykonania planów – możliwość „drill down” do poziomu pojedynczych zapisów księgowych daje menedżerom pełną kontrolę nad tym, jakie koszty zostały zaksięgowane w ich centra odpowiedzialności budżetowej.


Raportowanie kosztów MPK

Wdrożenie modułu raportowania finansowego z wykorzystaniem FlexiReporting bardzo często obejmuje monitorowanie kosztów w układzie jednostek organizacyjnych. Dzięki FlexiReporting menadżerowie poszczególnych centrów kosztów co miesiąc, automatycznie otrzymują zestawienia kosztów rodzajowych przygotowane bezpośrednio na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego. Szczegółowe raportowanie analityki składającej się na koszty sprzedaży czy koszty ogólnego zarządu to jeden z istotnych benefitów przemawiających za wdrożeniem systemu.

raportowanie kosztw rodzajowych

Budżetowanie kosztów rodzajowych i monitorowanie realizacji budżetu

FlexiReporting zapewnia pełne wsparcie dla procesu budżetowania kosztów. Konstrukcja modelu budżetowego może w pełni odwzorowywać strukturę odpowiedzialności budżetowej – w systemie z łatwością zdefiniujesz formatki budżetowe dla kosztów planowanych centralnie (np. wynagrodzenia, koszty IT) oraz formatki lokalne, pozwalające zabudżetować koszty pozostające w odpowiedzialności kierowników jednostek. Budżetowanie kosztów w ramach FlexiReprting możliwe jest zarówno za pomocą kwot eksperckich, jak również z wykorzystaniem wskaźników wzrostu czy nośników kosztów.

Naturalnie system umożliwia również raportowanie danych wynikowych na tle budżetu oraz analizę odchyleń budżetowych w podziale na jednostki organizacyjne oraz rodzaje kosztów.

Drill-down do zapisów księgowych

Automatyzacja raportowania kosztów rodzajowych na podstawie danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego pozwala zapewnić użytkownikom możliwości drążenia danych, aż do poziomu pojedynczych zapisów księgowych. W ten sposób FlexiReporting stać się może Hurtownią Danych Finansowych, zapewniającą w razie potrzeby analitykę na najniższym możliwym poziomie szczegółowości.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?