System do raportowania wyników finansowych

Decydując się na FlexiReporting osiągniesz znacznie  wyższą elastyczność w raportowaniu wyników finansowych Twojej firmy w porównaniu do możliwości oferowanych przez większość systemów Finansowo-Księgowych.


Rachunek Zysków i Strat w układzie sprawozdawczym i biznesowym

Raportowanie wyników finansowych bezpośrednio z systemu księgowego ograniczone jest zazwyczaj wyłącznie do układu wynikającego z PSR. Wdrażając FlexiReporting z łatwością stworzysz układ Rachunku Wyników dostosowany do specyfiki Twojej firmy, uwzględniający kluczowe elementy umożliwiające ocenę efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Struktura zarządczego Rachunek Zysków i Strat może odwoływać się do dowolnego poziomu analityki kont i znaczników wykorzystywanych w dekretacji księgowej.

Oczywiście tak zaprojektowane raporty powstawać będą automatycznie w oparciu o dane pochodzące z ewidencji księgowej.

raportowanie wynikw finansowych

Monitorowanie EBITDA i innych wskaźników rentowności finansowej

Projektując układ Rachunku Wyników zyskujesz pełną swobodę w tworzeniu pozycji syntetycznych. Raportowanie wyników finansowych łączące jednocześnie dane z ewidencja na kontach segmentu 4 (koszty rodzajowe), 5 (koszty według typów działalności) oraz 7 (przychody i koszty związane z ich osiągnięciem) pozwala automatycznie przygotować comiesięczne sprawozdania zawierające wskaźniki takie jak rentowność sprzedaży czy EBITDA (wynik operacyjny bez amortyzacji i kosztów odsetkowych)

raportowanie wynikw finansowych

Raportowanie realizacji budżetu

Pełne wsparcie dla procesu budżetowego sprawia, iż FlexiReporting zapewnia zintegrowane raportowanie danych Actual, Budget oraz Forecast. System umożliwia monitorowanie realizacji budżetu finansowego zarówno w perspektywie miesięcznej jak i narastająco od początku roku. Typowe raporty przygotowywane co miesiąc na potrzeby Zarządu czy Rady Nadzorczej mogą zostać w pełni zautomatyzowane dzięki wdrożeniu systemu.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?