Cała organizacja zwiększy efektywność działania dzięki wdrożeniu FlexiReporting

FlexiReporting to doskonały system dla raportowania wyników zarządczych w każdej firmie. Duże możliwości w tworzeniu raportów, kokpitów menedżerskich, raportowanie danych jednocześnie z wielu źródeł, zarządzanie poprzez KPI, funkcjonalności tworzenia i raportowania budżetu firmy a także zaawansowane narzędzie zarządzania prawami dostępu do raportów to nowa jakość w zarządzaniu efektywnością każdej firmy.


 • Zarząd firmy otrzymuje przekrojowe strategiczne i operacyjne informacje ważne dla dynamicznego budowania wartości firmy
 • Dedykowana i wieloprzekrojowa informacja zarządcza dla każdego menedżera liniowego to duża szansa na istotną poprawę efektywności działania całej firmy
 • Dyrektor Sprzedaży otrzymuje regularnie wyczerpujące informacje na temat sprzedaży i rentowności w różnych przekrojach
 • Dyrektor HR posiada doskonałe narzędzie do planowania zatrudnienia, wynagrodzeń oraz kluczowych wskaźników KPI w obszarze HR
 • Transformacja Działu Kontrolingu w wartościowego partnera biznesowego dzięki dużej skali automatyzacji raportów i zwiększenia ich wartości informacyjnej
 • Dyrektor Produkcji doskonale rozumie przyczyny odchyleń od kosztu standardowego oraz doskonale zarządza wszystkimi kosztami produkcji
 • Dyrektor Finansowy posiada zbiór raportów pozwalających w wyczerpujący sposób wyjaśnić odchylenia od zakładanej efektywności finansowej
 • Dyrektor Zakupów może śledzić wskaźniki rotacji poszczególnych materiałów i surowców i doskonale wpływać na optymalne stany magazynowe i poziom kapitału pracującego

Wielowymiarowy model danych konieczny dla zapewnienia menedżerom kompleksowej i przekrojowej informacji zarządczej

Sposób przechowywania danych w systemie umożliwia pełne odwzorowanie struktur raportowania biznesowego w Twojej firmie oraz analizę wybranych zjawisk w przekroju struktury organizacyjnej, produktów, klientów czy kanałów dystrybucji. W oparciu o zdefiniowane hierarchie raportowe następuje agregacja danych atomowych do poziomów syntetycznych prezentowanych na raportach dla Zarządu firmy.

raportowanie zarzdcze

Dedykowana i wieloprzekrojowa informacja zarządcza dla każdego menedżera liniowego to duża szansa na istotną poprawę efektywności działania całej firmy

 • Dopasowanie zakresu i formy raportów zarządczych do potrzeb operacyjnych danej osoby
 • Kompleksowa, wiarygodna i szczegółowa informacja na temat efektywności obszaru zarządzanego przez danego menedżera
 • Praca w znanym środowisku Excel, brak konieczności dodatkowych szkoleń z nowych, zaawansowanych narzędzi.
raportowanie zarzdcze

Transformacja Działu Kontrolingu w wartościowego partnera biznesowego dzięki dużej skali automatyzacji raportów i zwiększenia ich wartości informacyjnej

 • Eliminacja ręcznej obróbki danych w trakcie przygotowywania comiesięcznych raportów – uwolnienie czasu i energii pracowników do analizy danych i wyciągania wniosków
 • Automatyczne generowanie raportów i formularzy budżetowych na podstawie zdefiniowanych szablonów
 • Elastyczność i prostota pracy z danymi dzięki wykorzystania MS Excel, możliwość dowolnego definiowania układów raportów czy stosowania dowolnych wskaźników efektywności.
 • Pełna kontrola nad procesem budżetowym, przekładająca się na poprawę jakości i terminowości budżetów i prognoz. Skuteczna koordynacja i synchronizacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budżetowego.
 • Większe możliwości w zakresie planowania i symulacji scenariuszy rozwoju biznesu.
raportowanie zarzdcze

Kompleksowe wsparcie procesu budżetowego

System FlexiReporting oferuje unikalną możliwość definiowania pakietów czy formatek budżetowych Excel w sposób umożliwiający bezproblemowy zapis danych wprowadzanych przez użytkowników w centralnej bazie systemu. Wbudowane mechanizmy pozwalają na między innymi automatyczną konsolidację budżetów cząstkowych, swobodny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu czy tworzenie własnych reguł budżetowych umożliwiających kalkulację wybranych pozycji w oparciu w parametry czy wskaźniki wprowadzane do modelu budżetowego. Śledzenie stopnia zaawansowania prac w poszczególnych obszarach czy możliwość „zamykania” wybranych formatek to wybrane funkcjonalności dające koordynatorowi procesu realną kontrolę nad przebiegiem procesu.

raportowanie zarzdcze


Zarząd firmy otrzymuje możliwość kompleksowej analizy efektywności firmy

 • Ciekawe dashbordy menedżerskie przedstawiające najważniejsze informacje dotyczące efektywności działania firmy od razu skupiają uwagę Zarządu na strategicznych i budujących wartość firmy zagadnieniach
 • Całość informacji zarządczej zebrana w jednym, spójnym zbiorze raportów niezależnie od źródła jej pochodzenia
 • Dostęp do aktualnych i sprawdzonych danych historycznych i planistycznych dający twarde podstawy dla kluczowych decyzji biznesowych
 • Możliwość kompleksowej analizy efektywności firmy we wszystkich istotnych obszarach i przekrojach biznesowych.

W wygodny sposób zbuduj dowolne raporty menedżerskie

FlexiReporting to przede wszystkim wygodny sposób przygotowywania dowolnych raportów menedżerskich. Sprawni kontrolerzy już po kilku godzinach szkolenia są w stanie sami budować raporty oczekiwane przez menedżerów w firmie. Oznacza to, że kolejne raporty powstają praktycznie bez konieczności wsparcia zespołu IT firmy oraz firmy wdrożeniowej co wiąże się z konkretnymi oszczędnościami dla firmy. System nie ogranicza ilości dostępnych raportów oraz ich formy. Mogą to być wyłącznie raporty tabelaryczne, wyłącznie graficzne lub chyba najbardziej atrakcyjne tj połączenie formy graficznej z tabelaryczną.


Integracja z systemami źródłowymi oraz tworzenie zaawansowanych reguł i modeli obliczeniowych

Dzięki wykorzystaniu wysoce wydajnej bazy Microsoft SQL Server możliwe jest szybkie przetworzenie dużych zbiorów danych w celu uzyskania zagregowanych wyników czy wskaźników efektywności prezentowanych na raportach dla kadry menedżerskiej.

 


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?