Więcej niż Business Intelligence

Wbudowane funkcjonalności wspierające planowanie, raportowanie finansowe czy integrację danych z wielu źródeł sprawiają, iż FlexiReporting oferuje zdecydowanie więcej niż typowe systemy Business Intelligence

FlexiReporting w pełni pokrywa standardowy zakres możliwości rozwiązań klasy Business Intelligence: integrację i raportowanie danych z różnych źródeł oraz atrakcyjną prezentację i analizę danych za pomocą tabel, wykresów czy dashboardów. FlexiReporting oferuje jednak zdecydowanie więcej. To kompletne narzędzie wspierające zarządzanie efektywnością.

Wbudowane funkcjonalności automatyzują proces przetwarzania danych transakcyjnych na użyteczną informację menadżerską. Poznaj system, który nie tylko pozwala zautomatyzować raportowanie, ale również zapewnia całościowe wsparcie w przygotowywaniu budżetów i prognoz.


Porównaj możliwości systemu FlexiReporting, które wyróżniają go spośród wielu rozwiązań BI

 • Raportowanie danych z różnych źródeł

  Raportowanie danych z różnych źródeł
 • Zaawansowana wizualizacja danych

  Zaawansowana wizualizacja danych
 • Współpraca z MS Excel

  Współpraca z MS Excel
 • Budżetowanie

  Budżetowanie
 • Modelowanie struktury danych

  Modelowanie struktury danych
 • Zarządzanie regułami biznesowymi

  Zarządzanie regułami biznesowymi
 • Raportowanie finansowe

  Raportowanie finansowe
 • Raportowanie międzynarodowe

  Raportowanie międzynarodowe
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

  Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Typowy system Business Intelligence
$20 / month
 • Raportowanie danych z różnych źródeł

  Integracja danych w Hurtowni Danych
 • Zaawansowana wizualizacja danych

  Systemy BI dysponują bogatą paletą tabel i wykresów
 • Współpraca z MS Excel

  Rozwiązania dostępne w przeglądarce internetowej bądź jako aplikacja desktop
 • Budżetowanie

  Budżety tworzone są tak jak dotychczas w plikach MS Excel i wymagają importu do Hurtowni Danych
 • Modelowanie struktury danych

  Raporty powstają w oparciu o dane pochodzące z systemów transakcyjnych
 • Zarządzanie regułami biznesowymi

  Transformacje danych i kalkulacje tworzone są przez programistów w Hurtowni Danych
 • Raportowanie finansowe

  Systemy BI nie są przygotowane do raportowania sprawozdań finansowych
 • Raportowanie międzynarodowe

  Systemy BI nie zapewniają wbudowanego wsparcia dla translacji walutowej
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

  Zarządzanie uprawnieniami wyłącznie na poziomie listy raportów
System FlexiReporting
$50 / month
 • Raportowanie danych z różnych źródeł

  Integracja danych w bazie systemu FlexiReporting
 • Zaawansowana wizualizacja danych

  Tworząc raporty możemy korzystać z pełnego zakresu możliwości pakietu MS Excel
 • Współpraca z MS Excel

  Użytkownicy pracują bezpośrednio w MS Excel
 • Budżetowanie

  Cały budżet powstaje bezpośrednio w systemie
 • Modelowanie struktury danych

  System zapewnia możliwość elastycznego zarządzania strukturami raportowymi
 • Zarządzanie regułami biznesowymi

  Kontrolerzy samodzielnie zarządzają regułami mapowania danych źródłowych w raportach
 • Raportowanie finansowe

  W systemie dostępne są predefiniowane mechanizmy sprawozdawcze
 • Raportowanie międzynarodowe

  Wbudowane reguły translacji walutowej umożliwiają raportowanie wielowalutowe
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

  Administrator może w łatwy sposób konfigurować uprawnienia do raportów jak i danych


Dlaczego FlexiReporting to coś więcej niż Bussiness Intelligence?

Mnogość tabel i wykresów, możliwość drążenia danych od ogółu do szczegółu, efektowne, animowane dashboardy i kokpity menadżerskie to typowe funkcjonalności, którymi konkurują ze sobą platformy Business Intelligence takie jak Microsoft Power BI, QulickView czy Tableau. Użytkownik ma zostać zniewolony atrakcyjną i intuicyjną prezentacją danych.
Dla systemów BI pozyskanie danych i ich przekształcenie w użyteczną informację menadżerską pozostaje często domeną informatyków i programistów.
FlexiReporting wspiera wszystkie procesy i zadania związane z zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem raportów potrzebnych menadżerom w codziennej pracy. Wbudowane, gotowe do użycia narzędzia, pozwalają w prosty sposób stworzyć i zasilić system raportowania zarządczego dopasowany do modelu biznesowego firmy.

Bussiness Intelligence

FlexiReporting jest systemem, który umożliwia wielowymiarowe raportowanie i analizę danych z różnych źródeł. Możliwości wizualizacji danych, projektowania tabel, wykresów, dashboardów oraz drążenia danych (drill down) są identyczne jak w typowych systemach Business Intelligence (Microsoft Power BI, QulickView czy Tableau).

Narzędzia ETL

Przekształcenie danych transakcyjnych do układów wymaganych przez menadżerów wymagać może szeregu transformacji i przekształceń. FlexiReporting umożliwia automatyczny pozyskiwanie danych z baz systemów źródłowych oraz posiada wbudowane funkcjonalności umożliwiające łatwy import danych z plików CSV, TXT czy Excel. Integracja z systemami ERP, CRM czy FK nie stanowi większego problemu.

Pomyślnie wdrażamy nasze rozwiązania w firmach korzystających zarówno z globalnych systemów ERP takich jak SAP R/3, Oracle eBS, MFG PRO czy Microsoft Dynamix jak i lokalnych rozwiązań dostępnych na polskim rynku (Comarch Optima, Symfonia, Subiekt).

Master Data Management

FlexiReporting dostarcza funkcjonalności pozwalających na łatwe zarządzanie strukturami raportowania oraz mechanizmami transformacji danych z różnych systemów źródłowych. System umożliwia łatwą modyfikację struktur i hierarchii wykorzystywanych w raportowaniu biznesowym (zarządzanie słownikiem jednostek biznesowych, produktów lub grup asortymentowych, regionów lub centrów dystrybucji, etc).

Możliwość projektowania struktur wielowymiarowych, hierarchii, atrybutów i mapowań pozwala elastycznie definiować zasady transformacji i agregacji danych niezależnie od sposobu kodowania i przechowywania informacji w systemach źródłowych.

Business Logic

FlexiReporting posiada wbudowaną logikę finansową gwarantującą automatyczne, prawidłowe raportowanie danych wynikowych i bilansowych w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy narastająco od początku roku. Mechanizmy translacji walutowej pozwalają na przeliczenie danych jednostek zagranicznych na PLN z zastosowaniem kursów i reguł translacji zgodnych z wymogami MSR i wewnętrznymi zasadami sprawozdawczości menadżerskiej.

Elastyczność projektowania i tworzenia własnych reguł obliczeniowych pozwala na odwzorowanie w systemie nawet najbardziej złożonych modeli alokacji czy rozliczania kosztów oraz wierne odwzorowanie formuł wykorzystywanych w modelu budżetowym.

Zarządzanie użytkownikami

Wbudowany model uprawnień pozwala na elastyczne nadawanie uprawnień do raportów oraz dostępnych danych za pomocą narzędzi administracyjnych. Administratorzy biznesowi z łatwością mogą skonfigurować profil każdego z użytkowników zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z polityki informacyjnej firmy.


Chcesz poznać co jeszcze wyróżnia FlexiReporting spośród znanych rozwiązań typu Business Intelligence?

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.