Wykorzystanie systemu w procesie budżetowania

Korzyści płynące z wykorzystania FlexiReporting w procesie budżetowania przez działy biznesowe.

 

Budżet jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanym do podejmowania decyzji zarządczych w organizacji. Wytycza on kierunek rozwoju działalności przedsiębiorstwa i jest odzwierciedleniem strategii firmy na dany okres. Roczny plan finansowy ma także duże znaczenie operacyjne, bowiem jest bazą do ustalania celów przychodowych oraz limitów kosztowych dla poszczególnych działów biznesowych organizacji.

W proces budżetowania warto zaangażować menedżerów wszystkich jednostek organizacyjnych w firmie, ponieważ to oni będą odpowiadać za jego realizację. Włączenie ich w tworzenie budżetu, sprawi, że menedżerowie będą utożsamiali się ze stworzonym przez siebie planem i wykazywali się większą motywacją do jego realizacji w nadchodzących miesiącach. Ponadto menedżerowie działów biznesowych posiadają doskonałą wiedzę operacyjną, której wykorzystanie pozwoli zadbać o odpowiedni poziom szczegółowości oraz adekwatności planowanych wydatków na nadchodzący rok.

Jednakże, praktyka pokazuje, że część właścicieli MPK obawia się procesu budżetowego, ze względu na brak wiedzy o tym jak stworzyć plan dla swoich obszarów odpowiedzialności. Niedostateczne doświadczenie i umiejętności w tym obszarze, mogą prowadzić do znacznego wydłużenia procesu budżetowego.

Rozwiązaniem tego problemu jest wybór odpowiedniego narzędzia, który wspomoże menedżerów MPK przy tworzeniu planu finansowego. Sprawdź, dlaczego warto wybrać w tym celu system FlexiReporting.


Automatyzacja przygotowania propozycji budżetowych

FlexiReporting automatycznie generuje propozycje na podstawie danych actual + budget z uwzględnieniem wskaźników wzrostu i wzorcowego rozkładu kosztów, co zapewni szybkość i dokładność przeprowadzonych kalkulacji.

Łatwa dystrybucja formatek planistycznych

System automatycznie tworzy formularze planistyczne dla menedżerów działów biznesowych, czego rezultatem jest eliminacja ręcznej pracy związanej z przygotowaniem i wysyłką formularzy planistycznych przez dział finansowy.

Narzędzie przyjazne dla użytkownika

Formatki planistyczne FlexiReporting dają użytkownikowi możliwość podglądu poszczególnych faktur za rok poprzedni (drill down do zapisów księgowych), dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób uzyskać informację o poniesionych kosztach.

Narzędzie zawiera funkcjonalności ułatwiające modyfikację wstępnej propozycję budżetu, np. poprzez zwiększenie proponowanych kosztów o wskazany procent lub rozłożenie wskazanej kwoty na kilka miesięcy z uwzględnieniem zaplanowanej sezonowości – system sam wylicza wartość kwot wg zadanych parametrów i uzupełnia je w formatce planistycznej, dzięki czemu uzupełnianie formularzy jest łatwe i szybkie.

monitoruj postepy procesu budzetowego flexireporting

Kontrola procesu budżetowania

FlexiReporting daje możliwość blokady edycji wybranych kosztów (np. koszty planowane centralnie) oraz możliwość śledzenia statusów poszczególnych formularzy, co zapewnia działowi kontrolingu pełną kontrolę nad procesem budżetowania.

Automatyczna konsolidacja formularzy planistycznych

System FlexiReporting automatycznie skonsoliduje formularze planistyczne wypełnione przez użytkowników, eliminując ryzyko błędu związane z koniecznością łączenia dużej ilości danych spływających z wielu źródeł w zbiorczym pliku budżetowym.