System do planowania strategicznego

W łatwy sposób zbudujesz wieloletni model planistyczny dla Twojej firmy i zapewnisz menedżerom wygodne środowisko do tworzenia wieloletnich planów.

  • Skuteczne narzędzie do stworzenia wieloletniego modelu planistycznego – możesz stworzyć dobry model planistyczny dla dowolnego horyzontu czasowego oraz na dowolnym poziomie szczegółowości.
  • Wkomponuj w swój model strategiczny strategiczne KPI – nowoczesne strategie oprócz tradycyjnej prognozy wyniku finansowego wykorzystują szereg wskaźników KPI które pomagają lepiej zakomunikować strategię menedżerom i zaprezentować ją w bardzo konkretny sposób. FlexiReporting jest narzędziem, w którym można planować i raportować różne KPI.
  • Dobre zarządzanie założeniami / parametrami planowania strategicznego – planowanie strategiczne opiera się  o szereg założeń, które możesz wkomponować w model tworzony we FlexiReporting. Zmiana parametrów na poziomie globalnym pozwala na szybkie przeliczenia modelu w zależności od zmieniających się założeń oraz wygodne tworzenie różnych scenariuszy strategicznych.

 

Zbuduj model planowania strategicznego Twojej firmy we FlexiReporting

 

FlexiReporting to bardzo elastyczne narzędzie pozwalające w łatwy sposób budować modele planistyczne zarówno budżetowania jak i planowania strategicznego.  W modelu możesz uwzględnić dowolny horyzont czasowy tworzenia planu strategicznego, w łatwy sposób stworzysz logiczny model planistyczny odzwierciedlający kluczowe drivery budowania trwałej wartości Twojej firmy a w efekcie uzyskasz finansowe sprawozdania zarządcze podsumowujące efekt prac nad planem strategicznym.


Dobry proces planowania strategicznego wymaga na początku określenia celów / założeń strategicznych a następnie ułożenia konkretnego planu działania prowadzącego do ich osiągnięcia. Wiele firm tworząc plan strategiczny określa i parametryzuje w postaci KPI główne drivery budowania wartości firmy – jeśli je określimy, wówczas budowanie konkretnych planów strategicznych jest zorientowane w całości na pokazanie, że przyjęte drivery budowania wartości da się skutecznie osiągnąć. Wszystkie parametry (KPI) tworzenia wartości firmy możesz wkomponować w strategiczny model planistyczny zbudowany we FlexiReporting.

 

Zarządzaj założeniami / parametrami planowania strategicznego

 


 

Twórz scenariusze strategiczne

 

Wieloletni charakter planowania strategicznego powoduje, że istnieje szereg czynników, których różne zachowanie się w czasie może mieć istotny wpływa na finalny efekt strategii. System FlexiReporting pozwala budować i zapisywać różne scenariusze planistyczne.


FlexiReporting to narzędzie wspierające budowę różnego rodzaju planów – plan to jednak dopiero początek sukcesu. Głównym wyzwaniem jest umiejętne i z sukcesem wdrożenie planów w życie. Idealnym narzędziem, służącym upewnieniu się, że rzeczy w firmie „mają się dobrze” jest system FlexiStrategy. FlexiStartegy oferuje takie funkcjonalności jak możliwość zapisania celów strategicznych i operacyjnych firmy, przypisanie tych celów konkretnym osobom, określenie dla każdego z celów KPI służących monitorowaniu stopnia ich realizacji, uproszczony moduł zarządzania projektami strategicznymi czy też moduł wspierający Zarządzanie Przez Cele (MBO).

 

Połącz FlexiReporting z FlexiStrategy w celu uzyskania optymalnego wsparcia dla zarządzania strategią w Twojej firmie

 


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?