System do prognozowania

FlexiReporting to szybkość i wygoda w opracowywaniu prognoz wyników i stopnia realizacji budżetu. Szybko przygotujesz model prognostyczny uzupełniony w dane aktualne oraz pozostałe do końca okresu dane planistyczne. Szybkość przygotowania prognozy zależy od szybkości merytorycznej pracy menedżerów ponieważ sama konsolidacja planów cząstkowych jest już zupełnie automatyczna.

  • Łatwe i szybkie tworzenie modelu dla opracowania prognozy– kontroling przygotuje model prognostyczny w niespełna kilka godzin
  • Szybkie tworzenie prognoz – dzięki zasileniu modelu w dane aktualne i pozostałe dane planistyczne menedżerowie bardzo szybko przygotowują wymagane prognozy
  • Monitoruj odchylenia zarówno od budżetu bazowego jak również od scenariuszy prognostycznych – przejrzyste monitorowanie odchyleń i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych
  • Menedżerowie posiadają wygodne środowisko do pracy nad kolejnymi prognozami

Duża wygoda dla menedżerów w tworzeniu prognoz stopnia realizacji budżetu

FlexiReporting umożliwia sprawne przygotowanie prognoz stopnia realizacji budżetu. W odpowiednio udostępnionym prze kontroling modelu (zasilonym już w dane aktualne) menedżerowie mogą sporządzić własne prognozy wyników do końca roku budżetowego. Podobnie jak na etapie tworzenia budżetu proces tworzenia prognoz ma system wewnętrznych akceptacji po to, aby opracowywane prognozy przed ich skonsolidowaniem były uzgodnione na płaszczyźnie prognozujący menedżer i jego przełożony. W ten sposób zapewniamy większą jakość tworzonych prognoz. System pozwala stworzyć dowolną ilość prognoz w trakcie roku budżetowego.

prognozowanie

Monitoruj odchylenia od budżetu bazowego jak również od scenariuszy prognostycznych

FlexiReporting powala na kalkulację i monitorowanie odchyleń zarówno od budżetu bazowego jak również od wymaganych scenariuszy prognostycznych. Jest to korzystne we wszystkich organizacjach ale głównie w tych, gdzie pomimo kolejnych prognoz system premiowy jest uzależniony od realizacji budżetu bazowego.

prognozowanie

Gdy Zarząd firmy w dowolnym momencie wyrazi potrzebę szybkiego opracowania prognozy wyniku na koniec roku budżetowego to w zasadzie jedynym ograniczeniem będzie merytoryczna szybkość pracy menedżerów zarządzających określonymi budżetami cząstkowymi. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze przygotowanie dla organizacji modelu prognostycznego zajmie zespołowi kontrolingu co najwyżej kilka godzin. Po drugie samo skonsolidowanie budżetów cząstkowych do finalnych sprawozdań zarządczych jest już procesem w pełni automatycznym.

Udostępnienie modelu prognostycznego dla organizacji jest proste i szybkie


Zapewnij menedżerom sprawne środowisko do pracy nad kolejnymi prognozami

FlexiReporting to przede wszystkim wygodne środowisko pracy dla menedżerów. Udostępniony model budżetowy jest już uzupełniony w dane aktualne oraz w pozostałe do końca okresu dane planistyczne / budżetowe. Menedżerowie mogą zatem skupić się na skorygowaniu tylko tych obszarów, gdzie wcześniej opracowane dane planistyczne w wyniku upływu czasu wymagają określonych zmian. Taki proces jest wygodny i szybki, nie wymaga od menedżerów otwierania różnych plików w celu przygotowania dobrej prognozy lecz wyłącznego skupienia się na merytoryce planowania – wszystkie potrzebne dane są menedżerom dostarczone w modelu planistycznym przez zespół kontrolingu.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?