Microsoft Project a system FlexiProject – porównanie Podobieństwa i różnice rozwiązań do zarządzania projektami

Systemy do zarządzania projektami – porównanie

Microsoft Project to chyba najbardziej rozpoznawalny na rynku system do zarządzania projektami. Bezsprzecznie posiada wiele zalet, jest sprawdzonym i wiarygodnym rozwiązaniem, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że za jego rozwojem stoi jedna z największych firm na świecie.

Od momentu pojawienia się systemu MS Project na rynku, wiele mniejszych, często bardziej wyspecjalizowanych w zagadnieniach zarządzania projektami firm „podniosło rękawicę”, dokonując próby budowy rozwiązań, które w wybranych obszarach lepiej spełniają wymagania organizacji w zakresie zarządzania projektami. Jedną z nich jest firma FlexiSolutions, która zdecydowała się na zbudowanie systemu FlexiProject.


Stojący za zaprojektowaniem i budową oprogramowania FlexiProject eksperci FlexiSolutions zarządzali w trakcie swojej kariery zawodowej dziesiątkami kompleksowych i złożonych projektów, w różnych branżach, w polskich i międzynarodowych organizacjach. Z bliska mogli obserwować pracę menedżerów projektów z systemem MS Project i problemy, które napotykali oni w trakcie swojej pracy. System MS Project oferuje wiele, ale jednocześnie zmusza zarządy firm, menedżerów projektów i zespoły projektowe do równoczesnego korzystania z Excela, maila, PowerPointa i innych narzędzi – po to, aby skutecznie poprowadzić projekt.

Intencją firmy FlexiSolutions było zbudowanie systemu, który oferuje podobne funkcjonalności, co MS Project, ale jest bogatszy o szereg rozwiązań, które w firmach wykorzystujących MS Project były dotychczas wykonywane poza systemem albo w wyniku istniejących barier systemowych, nie były wykonywane w ogóle.


Przedstawiona tabela szczegółowo prezentuje porównanie najważniejszych funkcjonalności pomiędzy MS Project, a FlexiProject.


Podsumowując, łatwo stwierdzić, że MS Project skupia się przede wszystkim na dobrym zarządzaniu pojedynczym projektem. Podobne funkcjonalności oferuje FlexiProject.

 

Kluczowe przewagi systemu FlexiProject

 

Miejscem, w którym FlexiProject oferuje większą wartość dla użytkownika, są przede wszystkim zagadnienia strategicznego zarządzania projektami z punktu widzenia zarządu firmy czy też biura zarządzania projektami.

Najciekawsze rozwiązania w tym zakresie, które oferuje FlexiProject, a których nie oferuje system MS Project, to:

Obszar porównania
 • Budowa WBS, Harmonogramu projektu

  Budowa WBS, Harmonogramu projektu

 • Przypisanie odpowiedzialności za realizację zadań

  Przypisanie odpowiedzialności za realizację zadań

 • Zarządzanie budżetem projektu

  Zarządzanie budżetem projektu

 • Pełna kontrola nad zmianami planu projektu

  Pełna kontrola nad zmianami planu projektu

 • Obsługa przeglądów projektowych

  Obsługa przeglądów projektowych

 • Wbudowane: Karta Projektu, Change Request, Karta Zamknięcia Projektu, Dokument Fazy

  Wbudowane: Karta Projektu, Change Request, Karta Zamknięcia Projektu, Dokument Fazy

 • Scoring System – ocena atrakcyjności pomysłów na projekty

  Scoring System – ocena atrakcyjności pomysłów na projekty

 • Pełna obsługa Stage Gate Methodology

  Pełna obsługa Stage Gate Methodology

 • Zarządzanie ryzykami projektu

  Zarządzanie ryzykami projektu

 • Powiadomienia mailowe o nowych wydarzeniach w projekcie

  Powiadomienia mailowe o nowych wydarzeniach w projekcie

 • Ścieżki autoryzacji

  Ścieżki autoryzacji

 • Dashbordy projektowe

  Dashbordy projektowe

 • Gotowe Raporty Menedżerskie

  Gotowe Raporty Menedżerskie

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji (Post Project Review, najlepsze praktyki, schematy projektowe)

  Zarządzanie wiedzą w organizacji (Post Project Review, najlepsze praktyki, schematy projektowe)

 • Komunikacja w zespole projektowym, wątki dyskusyjne

  Komunikacja w zespole projektowym, wątki dyskusyjne

 • Wielodostępowe rozwiązania webowe

  Wielodostępowe rozwiązania webowe

 • Możliwość integracji z systemami finansowo-księgowymi

  Możliwość integracji z systemami finansowo-księgowymi

 • Poziom zgodności z metodologią PRINCE 2

  Poziom zgodności z metodologią PRINCE 2

MS Project
$20 month
 • Budowa WBS, Harmonogramu projektu

 • Przypisanie odpowiedzialności za realizację zadań

 • Zarządzanie budżetem projektu

 • Pełna kontrola nad zmianami planu projektu

 • Obsługa przeglądów projektowych

  Częściowo

 • Wbudowane: Karta Projektu, Change Request, Karta Zamknięcia Projektu, Dokument Fazy

 • Scoring System – ocena atrakcyjności pomysłów na projekty

 • Pełna obsługa Stage Gate Methodology

 • Zarządzanie ryzykami projektu

 • Powiadomienia mailowe o nowych wydarzeniach w projekcie

 • Ścieżki autoryzacji

 • Dashbordy projektowe

 • Gotowe Raporty Menedżerskie

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji (Post Project Review, najlepsze praktyki, schematy projektowe)

 • Komunikacja w zespole projektowym, wątki dyskusyjne

 • Wielodostępowe rozwiązania webowe

 • Możliwość integracji z systemami finansowo-księgowymi

 • Poziom zgodności z metodologią PRINCE 2

  Częściowo

FlexiProject
$30 month
 • Budowa WBS, Harmonogramu projektu

 • Przypisanie odpowiedzialności za realizację zadań

 • Zarządzanie budżetem projektu

 • Pełna kontrola nad zmianami planu projektu

 • Obsługa przeglądów projektowych

 • Wbudowane: Karta Projektu, Change Request, Karta Zamknięcia Projektu, Dokument Fazy

 • Scoring System – ocena atrakcyjności pomysłów na projekty

 • Pełna obsługa Stage Gate Methodology

 • Zarządzanie ryzykami projektu

 • Powiadomienia mailowe o nowych wydarzeniach w projekcie

 • Ścieżki autoryzacji

 • Dashbordy projektowe

 • Gotowe Raporty Menedżerskie

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji (Post Project Review, najlepsze praktyki, schematy projektowe)

 • Komunikacja w zespole projektowym, wątki dyskusyjne

 • Wielodostępowe rozwiązania webowe

 • Możliwość integracji z systemami finansowo-księgowymi

 • Poziom zgodności z metodologią PRINCE 2

  Duża

 1. Moduł Scoringowy

  W pełni konfigurowalny system, pozwalający na zobiektywizowanie wyboru najlepszych pomysłów na projekty w organizacjach.

 2. Zarządzanie zmianami w projekcie

  Gotowe dokumenty zarządzania zmianą (Change Request), umożliwiające pełną kontrolę nad zmianami w zakresie projektu, jego produktów, harmonogramu i budżetu. Przejrzysta forma graficzna pozwala na śledzenie zmian w planie projektu już od momentu jego rozpoczęcia.

 3. Pełna obsługa Stage Gate Methodology

  Stage Gate Methodology to powszechnie stosowana na świecie metodologia, którą wykorzystuje się przede wszystkim w projektach badawczo rozwojowych (R&D), projektowaniu i wdrażaniu na rynek nowych Produktów (NPD – New Product Development) oraz innych projektów, które z punktu widzenia trudności w ich dobrym zaplanowaniu od samego początku, warto podzielić na logiczne fazy realizacji. W systemie FlexiProject można zaprojektować schematy takich projektów i zapewnić w ten sposób standard ich realizacji w organizacji. Uzupełnienie tych schematów w systemie o najlepsze praktyki – np. z wzorowo przeprowadzonych wcześniej projektów – istotnie zwiększa szansę na sukces realizacji każdego projektu i jednocześnie umożliwia mądre zarządzanie wiedzą w firmie.

 4. Pełne wsparcie dla regularnych przeglądów projektowych (tzw. Business Project Review)

  Badania jednoznacznie wskazują, że jednym z najistotniejszych czynników powodzenia projektu, jest wysoki stopień zaangażowania w projekt sponsora i wszystkich członków komitetu sterującego. Aby to ułatwić, kluczowy jest sprawny przepływ informacji pomiędzy projektem, a wymienionymi osobami. Moduł przeglądów projektowych skupia uwagę komitetu sterującego na najważniejszych zagadnieniach projektowych, wymaganych do podjęcia decyzjach, pozwala prześledzić historię wcześniejszych ustaleń oraz ocenić bieżący stopień ich realizacji. Jednym słowem, zapewnia duży porządek w zakresie podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za szybkie rozwiązywanie kluczowych zagadnień projektowych.

 5. Zarządzanie wiedzą w organizacji

  FlexiProject pozwala zamieścić w odpowiednich miejscach systemu najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami albo z już zrealizowanych w firmie projektów. Ma to istotny wpływ na podniesienie jakości efektów końcowych projektów, szczególnie wtedy, gdy są one realizowane przez mniej doświadczonych menedżerów projektów albo inne osoby o mniejszej wiedzy na temat zarządzania projektami.