Zespół FlexiSolutions

Przekonaj się dlaczego jesteśmy właściwym wyborem dla Twojej firmy!

FlexiSolutions buduje i wdraża nowoczesne systemy informatyczne

Wspieramy Dyrektorów Finansowych w dostarczaniu strategicznej wartości dla biznesu oraz pomagamy Zarządom i Kluczowym Menedżerom implementować najlepsze praktyki zarządcze, umożliwiające osiąganie strategicznych celów. Opierając się na światowych trendach, stworzyliśmy i stale rozwijamy Platformę Zarządzania Efektywnością FlexiSolutions.

To kompleksowy zestaw rozwiązań informatycznych, który wspiera firmy w doskonaleniu informacji zarządczej oraz umożliwia efektywne wdrażanie zmian i innowacji. Nasze systemy umożliwiają optymalizację i automatyzację procesów zamknięcia miesiąca, raportowania zarządczego, budżetowania, dekompozycji strategii i zarządzania poprzez cele oraz zarządzania projektami.


Platforma zarządzania efektywnością FlexiSolutions

Platforma zarządzania efektywnością FlexiSolutions
 

Record to Report - Skuteczność FlexiSolutions w osiąganiu celów


K2 to druga co do wielkości góra świata. Wiele ekip planuje zdobyć ją od południowej, zwanej Magiczną Linią, strony. To bardzo trudne i ryzykowne podejście, które wielu śmiałkom niestety się nie udaje. Dlaczego się na to decydują? – bo to najtrudniejsza góra świata, niezwykle wymagająca, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Taki jest człowiek. Ludzie od zawsze mają cele, wielkie aspiracje i są w stanie dążyć do ich osiągnięcia z wielką determinacją. Często im większy trzeba włożyć wysiłek, tym większy jest zapał i radość z sukcesu. Himalaiści nie ukrywają, że podczas podchodzenia, trudno mówić o przyjemności. Jest pierwotny lęk, pojawia się choroba wysokościowa, brak tlenu – jest ekstremalnie ciężko. Zdobywanie góry wymaga przełamywania własnych barier i słabości, na pewno oznacza wyjście poza swoją strefę komfortu. Samo dotarcie na szczyt, w zasadzie tylko na chwilę, jest ekscytacją, którą trudno opisać słowami. To jednak tylko połowa sukcesu. Trzeba zachować pełnię koncentracji, bowiem zejście jest tak samo trudne. Trzeba nieustannie analizować sytuację, wykonywać ciągle zaplanowane zadania, śledzić zmiany w pogodzie, bacznie obserwować wysyłane przez ciało sygnały, sprawdzać gdzie jesteśmy i jak się czują inni członkowie załogi – bo K2 to ciągłe przeciwności i opór. Krytycznym zasobem okazują się wówczas wytrzymałość i współdziałanie. Ludzie dają z siebie wszystko, bo mają najbardziej ambitny cel, jaki można sobie postawić. To nie jest walka dla walki, ambicja dla ambicji – to jest osiąganie niemożliwego, wejście na K2. Poza czysto emocjonalnymi i fizycznymi doświadczeniami, jest jeszcze dość przyziemny, choć niezwykle ważny aspekt całej ekspedycji. Himalaistom potrzeby jest najwyższej jakości sprzęt: namioty, śpiwory, liny, ubranie, butle tlenowe, mapy, systemy komunikacji, profesjonalna żywność itp. – bez tego nikt nie podejmie tego heroicznego wyzwania. Zdobywanie K2 to cierpliwość, wytrzymałość i mądrość wyborów. Tylko podjęcie słusznych decyzji doprowadzi do upragnionego celu.


Zdobądź firmowe K2 z rozwiązaniami FlexiSolutions Zdobądź firmowe K2

FlexiSolutions pragnie dostarczać profesjonalny sprzęt Właścicielom Firm, Zarządom i Kluczowym Menedżerom. Tworzymy inteligentne, wspierające zarządzanie rozwiązania IT. Umożliwiamy w ten sposób firmom osiągnięcie ich własnych szczytów, pomagamy budować sukces. Każda firma ma swój ambitny cel, swoją górę K2, a wyposażona w nasze rozwiązania, istotnie zwiększa szansę dotarcia na szczyt. Tak jak himalaiści przy wejściu i zejściu muszą ciągle rozumieć i analizować sytuację, tak samo każdej wielkości firma musi dysponować perfekcyjnymi narzędziami raportowania zarządczego i wiarygodnymi danymi źródłowymi, na których opiera swoje decyzje.

W nawiązaniu do K2 – dobra informacja zarządcza to Obóz 1 – absolutnie konieczne fundamenty, aby móc iść dalej. Żeby dojść i założyć Obóz 2, FlexiSolutions dostarcza profesjonalne narzędzia w postaci kompleksowej obsługi procesu budżetowania, planowania strategicznego oraz formułowania strategicznych celów. Do osiągnięcia obozu 3, FlexiSolutions oferuje wyrafinowane narzędzia zarządzania projektami i innowacją. Z Obozu 3 trzeba już zaatakować szczyt. My jesteśmy przygotowani – Wy macie swój cel, a FlexiSolutions zapewnia Wam profesjonalny sprzęt, to się nie może nie udać!

FlexiSolutions oferuje kompleksowe rozwiązania


Dojście i budowę „Obozu 1 – fundamenty dobrej informacji zarządczej:

[ Record-2-Report ]

Zestaw rozwiązań wspierających procesy sprawozdawczości regulacyjnej oraz raportowania biznesowego. Umożliwiają skrócenie terminów raportowania, poprawę jakości i wiarygodności prezentowanych wyników finansowych oraz dostarczają wartościowe analizy, wspierające podejmowanie decyzji zarządczych.

Terminowa i wiarygodna informacja finansowa

Innowacyjny zbiór rozwiązań, wspierających pracę zespołów, odpowiedzialnych za procesy księgowe i sprawozdawcze. Dostarczane przez nas systemy IT:

Usprawniają pracę w procesie zamknięcia miesiąca – poprawiają obieg informacji pomiędzy księgowością i działami biznesowymi, zapewniają kontrolę nad przebiegiem procesu oraz dostarczają informacje o efektywności zespołu i możliwych działaniach optymalizacyjnych.

Umożliwiają wdrożenie skutecznych procesów i procedur kontroli sald księgowych, które zapobiegają raportowaniu nieprawidłowych wyników finansowych oraz ograniczają ryzyko odpisów i korekt audytorskich.

Automatyzują procesy raportowania statutowego i konsolidacji finansowej, eliminując brak efektywności i związane z ręcznym przygotowywaniem sprawozdań finansowych błędy.

per month $20
Kompleksowe raportowanie zarządcze, elastyczny system controllingu
 

Zaawansowany system raportowania, budżetowania i prognozowania, wspierający w pełni wszystkie procesy, mające związek z przygotowaniem raportów menadżerskich.

Możliwość raportowania wyników finansowych w perspektywie segmentów biznesowych, klientów, produktów czy jednostek organizacyjnych.

Pełne wsparcie dla procesów budżetowania, prognozowania i planowania operacyjnego oraz monitorowania i analizy powstających odchyleń.

Elastyczność modelowania, dająca możliwość implementacji dowolnych koncepcji i narzędzi controllingu finansowego, biznesowego i operacyjnego.

Pomyślne wdrożenia w różnych branżach i obszarach funkcjonalnych. Od raportowania wyników finansowych w firmie produkcyjnej, po monitorowanie KPI operacyjnych w sieci detalicznej.

per month $99

Dojście i budowę Obozów 2 i 3 – narzędzia umożliwiające realizację ambitnych celów: narzędzia wspierające planowanie, zarządzanie strategiczne, zarządzanie efektywnością poprzez KPI, zarządzanie przez cele oraz zarządzanie projektami:

[ Zarządzanie strategią i procesem innowacji ]

Rozwiązania implementujące najlepsze praktyki zarządcze. Zapewniają Zarządom i Właścicielom narzędzia, wspierające delegowanie celów i zadań operacyjnych oraz gwarantują zintegrowaną, zorientowaną strategicznie kontrolę nad wdrażaniem zmian, inwestycji i innowacji w organizacjach.

Projektowanie i kaskadowanie
strategii

Projektowanie strategii, formułowanie celów strategicznych i ich kaskadowanie na niższe szczeble organizacji, a następnie monitorowanie stopnia ich realizacji – to fundamenty wzrostu wartości firmy. Rozwiązania FlexiSolutions wspierają:

Zapisywanie celów strategicznych w postaci Balanced Scorecard.

Komunikowanie strategii w dół organizacji – każdy menedżer uzyskuje precyzyjną wiedzę na temat jego roli w realizacji strategii firmy.

Proces czytelnej dekompozycji celów strategicznych firmy.

Powiązanie celów strategicznych ze wskaźnikami KPI, które konkretyzują cele i służą do monitorowania stopnia ich realizacji.

Budowanie Kart Strategicznych (Balanced Scorecard).

Powiązanie celów strategicznych z inicjatywami/projektami strategicznymi.

Powiązanie stopnia realizacji celów strategicznych z systemem premiowania.

per month $20
Zarządzanie projektami i wdrażaniem innowacji
 

Inteligentne narzędzia zarządzania projektami i wdrażaniem innowacji.

Zarządzanie pomysłami w organizacji, budowa kultury angażowania się pracowników w rozwój firmy.

Scoring system, wspierający wybór najlepszych pomysłów do realizacji.

Projektowanie i zaszycie w systemie standardów i najlepszych praktyk zarządzania różnymi typami projektów: rozwój nowych produktów, projekty inwestycyjne, IT i inne.

Ograniczenie zbędnej biurokracji – dedykowane narzędzia do realizacji kompleksowych projektów i uproszczone dla wdrażania tzw. Quick Wins.

Powiązanie strategii firmy z kluczowymi projektami.

Zarządzanie portfelami projektów.

Wsparcie kluczowych Menedżerów i Zarządów w monitorowaniu stopnia realizacji projektów – obsługa spotkań typu Business Project Review oraz czytelny system raportowania.

per month $99

Wiedza i doświadczenie | Zespół FlexiSolutions  Jakość poparta wiedzą i doświadczeniem

Składające się na FlexiSolutions Performance Platform rozwiązania informatyczne, są oparte o wnikliwą analizę światowych trendów w zarządzaniu i wszystkie mają zaszyty w sobie bogaty Know-How oraz szereg najlepszych światowych praktyk, tzw. Best Practices.  Wybierając Flexi, nasi Klienci otrzymują jednocześnie predefiniowane metodyki, procesy, procedury, raporty menedżerskie czy szablony dokumentów. Każda funkcjonalność systemu ma praktyczne uzasadnienie biznesowe. Tworzymy rozwiązania uniwersalne, które – niezależnie od branży – doskonale sprawdzają się w każdej firmie.

Najlepsi eksperci w branży | Zespół FlexiSolutionsNajlepsi w swojej branży

Zespół FlexiSolutions to harmonia połączenia dynamicznych, kreatywnych, młodych, ambitnych i zarazem profesjonalnych programistów z zespołem osób, legitymujących się bardzo dużym doświadczeniem w biznesie. Nasi programiści to śledzący rynek entuzjaści najnowszych technik programowania. Programują wykorzystując najlepsze języki – .NET, JAVA czy VSTO, pracując z zastosowaniem skutecznych metodologii zarządzania projektami Agile. Osoby, które przez wiele lat pracowały na wysokich stanowiskach menedżerskich w wiodących polskich i międzynarodowych organizacjach, wnoszą do FlexiSolutions szerokie kompetencje biznesowe i bogate doświadczenie w zarządzaniu. Legitymują się uprawnieniami ACCA, CIMA, biegłego rewidenta, certyfikatami zarządzania projektami PMP oraz Prince.

Stworzone przez FlexiSolutions rozwiązania programistyczne wdraża doskonały zespół konsultantów, którzy efektywnie łączą wiedzę z zakresu biznesu i informatyki. Współpracując z klientami, koncentrujemy się na celach i potrzebach biznesowych, wykorzystując dostępne technologie do skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów.