Optymalizacja procesów księgowych

Rozwiązania IT usprawniające proces zamknięcia miesiąca, zapewniające poprawność informacji finansowej oraz automatyzujące kalkulacje i sprawdzenia księgowe.

 

Optymalizacja procesów w nowoczesnych zespołach księgowych

FlexiSolutions zapewnia unikalną ofertę usług w zakresie poprawy efektywności pracy zespołu księgowego. Łączymy innowacyjne systemy IT oraz biznesowy know-how, dostarczając naszym Klientom praktyczne rozwiązania usprawniające procesy księgowe i sprawozdawcze.

Kompleksowe usługi doradcze i rozwiązania IT dla nowoczesnej księgowości

 • Szukasz wiarygodnego partnera na potrzeby projektu usprawniającego pracę zespołu księgowego?
 • Rozważasz centralizację usług księgowych w ramach Shared Service Center?
 • Potrzebujesz firmy, która pomoże Ci przejrzeć i zoptymalizować procesy księgowe?
 • Chcesz poprawić jakość raportowania finansowego i dostosować procedury oraz mechanizmy ewidencji księgowej do potrzeb systemu informacji menadżerskiej?
 • Chciałbyś wdrożyć innowacyjne rozwiązania IT wspierające pracę zespołu księgowego w trakcie zamknięcia miesiąca?
 • Inspirują Cię praktyki największych międzynarodowych firm, które ograniczają ryzyko prezentacji nieprawidłowych wyników dzięki wdrożeniu narzędzi zapewniających formalną kontrolę nad poprawnością danych na saldach księgowych?


Sprawdzony partner dla projektów optymalizacji procesów księgowych

We współpracy z MDDP Business Consulting z powodzeniem zrealizowaliśmy szereg projektów optymalizacyjne dla największych polskich firm, usprawniając codzienną pracę zespołów księgowych liczących setki osób.

Doradztwo
 • Doświadczenie w optymalizacji procesów księgowych i biznesowych.
 • Pomyślnie zrealizowane projekty w zakresie transformacji usług księgowych i budowy Shared Service Centers.
 • Wsparcie doradcze i Project Management podczas wdrożeń systemów ERP.
Finanse
 • Ekspercka znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procedur i systemów księgowych oraz doskonalenia systemu informacji menadżerskiej.
IT
 • Innowacyjne, autorskie systemy IT wspierające raportowanie finansowe i procesy księgowe.
 • Projektowanie i wdrożenia dedykowanych rozwiązań automatyzujących procesy księgowe w ramach integracji i rozszerzeń dla istniejących systemów finansowo-księgowych.

Współpraca partnerska z konsultantami MDDP Business Consulting pozwala nam angażować w projekty dla Klientów Nasz ekspertów posiadających bogate doświadczenia z firm doradczych i audytorskich oraz praktykę w zakresie zarządzania dużymi zespołami księgowymi.


Nowoczesne systemy IT usprawniające pracę zespołu księgowego

Oferujemy innowacyjne rozwiązania IT przenoszące do Polski najlepsze praktyki wdrażane przez wiodące międzynarodowe korporacje. Nasze systemy istotnie usprawniają pracę zespołu księgowego, wspierając optymalizację procesu zamknięcia miesiąca oraz umożliwiając wdrożenie formalnego procesu weryfikacji sald bilansowych.

FlexiClosing FlexiReconciliation
Kalendarz prac w trakcie zamknięcia miesiąca.
Precyzyjne procedury weryfikacji dla każdego konta.
Precyzyjne opisy zadań do wykonania.
Indywidualna lista zadań dla każdego z użytkowników.
Indywidualne listy zadań dla poszczególnych użytkowników.
Automatyczne testy kontrolne i uzgodnienia.
Pełna kontrola nad przebiegiem procesu.
Spersonalizowany system powiadomień.
Bieżąca komunikacja w procesie.
Pełna dokumentacja dla audytora.
Repozytorium dokumentacji potwierdzającej wykonanie wszystkich zadań


Optymalizacja sprawozdawczości i raportowania finansowego

FlexiReporting to kompletna platforma raportowania finansowego i zarządczego. System posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności, dzięki którym procesy przygotowania sprawozdań finansowych mogą być realizowane w sposób efektywniejszy.

Jak FlexiReporting wspiera zespół księgowy w procesach sprawozdawczości finansowej?

czytaj więcej

 • Automatyczne raportowanie Rachunku Wyników i Bilansu w oparciu o obroty i salda kont księgowych oraz elastycznie definiowane reguły tworzenia sprawozdań finansowych.
 • Możliwość transparentnego wprowadzania korekt prezentacyjnych niezbędnych do dostosowania danych księgowych do standardów raportowania spółki lub Grupy.
 • Mechanizmy kontrolne wymuszające spójność not objaśniających z odpowiednimi pozycjami sprawozdań finansowych.
 • Wbudowana metodyka tworzenia Cash Flow na podstawie sprawozdań finansowych i not objaśniających.
 • Wsparcie dla analizy wyników finansowych do poziomu zapisów księgowych oraz monitorowania odchyleń budżetowych.
 • Istotne usprawnienie w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.