FlexiSolutions

FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / Oprogramowanie FP&A / analiza rentowności usług

Business Intelligence dla controllingu

Z FlexiReporting zbudujesz nowoczesne procesy controllingu finansowego
i operacyjnego. System wesprze Cię w stworzeniu platformy informacyjnej funkcjonującej jako rozwiązanie Business Intelligence dla finansów i controllingu.

Oprogramowanie automatyzuje przetwarzanie danych, raportowanie i budżetowanie tworząc controllingową Hurtownię Danych wykorzystywaną jako centralne źródło informacji zarządczej.

Rozwiązanie świetnie integruje się z wiodącymi narzędziami Business Intelligence (Power BI, Tableau, QlickView). Łącząc FlexiReporting i BI zwiększysz ich użyteczność w zastosowaniach raportowania wyników finansowych i analiz rentowności.

Wielowymiarowe analizy Business Intelligence

FlexiReporting oparty jest na wielowymiarowym modelu danych, istotnym dla analizy i raportowania Business Intelligence. Na potrzeby raportowania zarządczego, wszystkie dane controllingu integrowane są w centralnym repozytorium.

System wspiera analizy OLAP oferując między innymi możliwość projektowania raportów i drążenia danych od ogółu do szczegółu. Elastyczne definiowanie układów raportowych, tworzenie własnych miar biznesowych czy hierarchii analitycznych pozwoli Ci zbudować rozwiązanie dopasowane do struktury zarządzania Twojej firmy.
Business Inteligence / czym zajmuje sie controlling / system do konsolidacji
Narzędzie zapewnia wszystkie funkcjonalności typowe rozwiązań Business Intelligence. System umożliwia integrację i raportowanie danych z różnych systemów firmy. Z łatwością wykorzystasz nasze oprogramowanie do automatyzacji raportowania danych z modułów systemu ERP, księgi głównej, ewidencji magazynowej czy rejestracji czasu pracy.

FlexiReporting posiada wbudowany mechanizm zarządzania użytkownikami, który pozwala na elastyczne definiowanie ról dostępowych i uprawnień. Dzięki temu system umożliwia udostępnienie odpowiednich informacji menedżerom i analitykom.

controlling personalny / Business Intelligence

Zintegrowane procesy controllingu w systemie BI

System integruje wszystkie dane wykorzystywane w procesach controllingu, wspierając raportowanie finansowe, pozwala zbudować Rachunek Wyników, Bilans czy Cash Flow. 

Oprogramowanie wspiera nie tylko raportowanie i analizę danych, ale również procesy budżetowania i prognozowania.

Z łatwością zintegrujesz w jednym systemie dane ACTUAL, BUDGET i FORECAST. W rezultacie powstanie rozwiązanie, które może funkcjonować jako Hurtownia Danych działu controllingu. Pomoże Ci ona zautomatyzować raporty wykorzystywane do monitorowania realizacji budżetu i analizy odchyleń.

FlexiReporting posiada wbudowane narzędzia wspierające proces controllingowego zamknięcia miesiąca. System prowadzi użytkownika za rękę przez wszystkie etapy przygotowania raportów zarządczych. Wbudowane mechanizmy systemu wspierają kontrolerów i analityków w imporcie danych źródłowych, czyszczeniu, transformacji i integracji danych oraz udostępnieniu gotowych raportów w organizacji.

FlexiReporting zapewnia wbudowany know-how raportowania finansowego i zarządczego. W systemie są funkcjonalności, których nie znajdziesz w rozwiązaniach takich jak Power BI czy Tableau.

 

Oprogramowanie stworzone jako Business Intelligence dla działu controllingu wspiera alokację kosztów oraz konsolidację grup kapitałowych. Wbudowane mechanizmy zapewniają możliwość raportowania danych w układzie miesięcznym, kwartalnym i narastającym. System w pełni wspiera raportowanie BI w środowisku międzynarodowym. Predefiniowane algorytmy przeliczeń FX umożliwiają raportowanie i konsolidację danych w różnych walutach i układach raportowych.

Controlling przyszłości we FlexiReporting

System budżetowania, raportowania i analizy Business Intelligence istotnie ograniczy pracochłonność rutynowych zadań wykonywanych przez kontrolerów i analityków.

Wykorzystanie FlexiReporting jako systemu controllingu pozwoli Twojej firmie wdrożyć praktyki Data Driven Company. Łatwa dostępność raportów BI i wielowymiarowych analiz OLAP zapewni menedżerom efektywny i transparentny dostęp do informacji, których z pewnością potrzebują w swojej codziennej pracy.
FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy
Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania do automatyzacji raportowania, budżetowania i prognozowania zwiększy wartość dodaną dostarczaną przez pracowników Działu Controllingu i Analiz. Automatyzacja procesów pozwoli skupić energię ekspertów na analizie danych, wyciąganiu wniosków i przedstawianiu rekomendacji dla decyzji biznesowych. W ten sposób controlling stanie się partnerem biznesowym dla Zarządu i menedżerów operacyjnych.
FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

Raportowanie zintegrowane z BI

FlexiReporting wspiera przygotowanie budżetu zakupów materiałów w firmach produkcyjnych.

W rezultacie rozwiązanie do planowania, zintegrowane z modelem budżetowania produkcji, pomaga w estymacji zapotrzebowania na odpowiednie materiały i komponenty.  

Jednocześnie opcja automatycznego importu danych z modułu MRP zapewnia maksymalną trafność prognoz operacyjnych. Szczegóły zamówień zakupowych mogą być planowane na poziomie każdego indeksu. System potrafi efektywnie połączyć informacje o aktualnych stanach magazynowych oraz prognozowanym zużyciu na potrzeby produkcji w spójnych raportach modelu prognozy zakupów.

Zobacz też:

PowerBi narzędzie

PowerBI jako narzędzie działu controllingu

Power BI to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych firm poszukujących efektywnych rozwiązań w analizie danych i raportowaniu.
Zaczniemy od porównania z Excel i FP&A, przez omówienie wyzwań wdrożeniowych, aż do case study z analityki biznesowej. Zobacz nagranie z wydarzenia.

Czytaj więcej >
trendy w controllingu

Trendy w controllingu na rok 2024

Rok 2024 rzuca nowe wyzwania w dziedzinie controllingu, skupiając się na szybkości i transparentności. Te dwa aspekty są kluczowe dla controllerów finansowych, którzy są partnerami biznesowymi dla Zarządu i kadry menedżerskiej.
W naszym artykule przyglądamy się wpływowi tych trendów na codzienną pracę i strategiom, które można zastosować, aby sprostać tym wyzwaniom.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.