FlexiSolutions

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

Budżetowanie w Microsoft Excel - innowacyjny program dla controllingu

Budżetowanie i prognozowanie w arkuszach kalkulacyjnych staje się łatwiejsze dzięki wykorzystaniu FlexiReporting.

System zachowuje pełną funkcjonalność Microsoft Excel a Ty otrzymujesz elastyczność i intuicyjność znaną z arkusza kalkulacyjnego.
Oprogramowanie pracuje na centralnym modelu danych, na bazie Microsoft SQL Server.
Narzędzie eliminuje złożone formuły i łącza, a wielu użytkowników ma możliwość równoległej pracy, bez wzajemnego blokowania plików.
Jednocześnie zapewniamy bezproblemową integrację danych w jednym miejscu. Możesz łączyć dane z różnych źródeł i systemów.

Formatki do budżetowania w Microsoft Excel

Praca z formatkami planistycznymi odbywa się bezpośrednio w arkuszach Excel. System udostępnia arkusze budżetowe, za pomocą których użytkownicy wprowadzają odpowiednie dane do modelu.

100% integracja procesu budżetowania z Microsoft Excel pozwala na zachowanie dotychczasowego układu i wyglądu formatek planistycznych stosowanych w Twojej firmie. Dla uczestników procesu nowe oprogramowanie do budżetowania i prognozowania jest praktycznie niezauważalne. Architektura systemu ogranicza konieczność dodatkowych szkoleń i pozwala na łatwą adaptację nowego narzędzia w organizacji.

Formatki do budżetowania w środowisku Excel są optymalnie zabezpieczone dla zapewnienia integralności danych. Arkusze planistyczne są zablokowane i chronione hasłem. W rezultacie użytkownicy mogą zmieniać wyłącznie wartości planistyczne dostępne zgodnie z ich rolą w procesie.

FORMATKA DO BUDŻETOWANIA KOSZTÓW RODZAJOWYCH
Formatka budżetowania kosztów rodzajowych
Prognozowanie sprzedaży - formatka
Prognozowanie sprzedaży - formatka

Szablony i generowanie formatek

Odkryj łatwiejsze budżetowanie dzięki FlexiReporting. Menedżerowie operacyjni uczestniczą w procesie, co jeszcze bardziej ułatwia planowanie. Tworzenie budżetów dla centrów kosztowych, klientów, rynków i projektów staje się prostsze dzięki jednolitemu układowi.

Dzięki wykorzystaniu systemu do budżetowania znika konieczność przygotowania plików lub arkuszy Excel z danymi dla poszczególnych jednostek. Wystarczy odpowiednio zdefiniować szablon formatki i udostępnić go użytkownikom, a każdy z menedżerów automatycznie otrzyma możliwość planowania swojej części biznesu.

Dodatkowo dostęp online do aktualnej wersji szablonu i danych pozwala na wprowadzanie zmian centralnie w modelu.

Nowe produkty, pozycje planistyczne lub zaktualizowane dane wykonania za kolejny miesiąc są natychmiast widoczne dla wszystkich uczestników procesu. System eliminuje konieczność ręcznego propagowania zmian w plikach i formułach Excel za każdym razem, gdy pojawiają się zmiany czy nowe dane.  

Automatyczna konsolidacja formatek Excel

Mimo, że formatki budżetowe dostępne są w środowisku arkusza kalkulacyjnego, całość danych przechowywana jest w centralnym, wielowymiarowym modelu danych bazy Microsoft SQL Server.
FlexiReporting eliminuje potrzebę korzystania ze współdzielonych plików Excel przechowywanych na dyskach sieciowych. W rezultacie znikają problemy wynikające z przesyłania danych budżetowych za pomocą poczty elektronicznej. Menedżerowie zapisują dane planistyczne bezpośrednio do centralnego modelu danych, gdzie podlegają one automatycznej konsolidacji i przetwarzaniu zgodnie ze zdefiniowanymi regułami.
Narzędzie pozwala zapomnieć o problemach z odświeżaniem łączy czy nieprawidłowymi odwołaniami w formułach Excel. Architektura modelu budżetowego gwarantuje spójność i poprawność danych na wszystkich poziomach agregacji. Budżety cząstkowe są automatycznie integrowane do wyników segmentów biznesowych, pionów czy spółek. Znika konieczność odświeżania łączy do innych skoroszytów czy uruchamiania makr VBA przy każdym otwarciu raportu.
system informacji zarządczej
Dashboard w systemie FlexiReporting
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)

Zaawansowane modele budżetowania

System efektywnie radzi sobie z budżetowaniem pokaźnej ilości danych. Po wdrożeniu systemu z dysków sieciowych znikają skoroszyty zajmujące 10-20 MB, które były niewygodne w codziennej pracy. Otwieranie arkusza, przeliczanie formuł, czy zapisywanie danych trwało w nich na tyle długo, że w rezultacie proste zmiany zajmowały więcej czasu niż powinny.

Raporty i formatki budżetowe w systemie mogą być zdecydowanie „lżejsze”. Dlatego, codzienna praca odbywa się szybciej i sprawniej. Pliki aktualizują się w kilka sekund, a przesłanie zbiorczego raportu pocztą elektroniczną nie wymaga transferu dużych załączników lub ręcznego kopiowania wybranych zakresów danych. 

Rozbudowane modele planistyczne implementowane za pomocą Microsoft Excel bywają nieefektywne w przypadku równoległej pracy wielu użytkowników. Blokowanie otwartych plików i arkuszy wymusza dodatkową komunikację i koordynację. W systemie do budżetowania ten problem nie istnieje. Wiele osób może pracować nad swoimi danymi w tym samym czasie, bez ryzyka ograniczeń ze strony pozostałych uczestników.

Alternatywa dla autorskich narzędzi budżetowania VBA / Access

FlexiReporting to doskonała alternatywa dla narzędzi i rozwiązań budowanych samodzielnie przez pracowników działu controllingu.
Samodzielne stworzenie narzędzia do budżetowania za pomocą VBA, Power Query czy Microsoft Access może być świetnym wyzwaniem zawodowym dla kontrolerów, czy analityków. Z punktu widzenia całej firmy, autorskie rozwiązania mogą stanowić poważne ryzyko. Niestandardowe narzędzia wymagają zazwyczaj stałej opieki autorskiej, dlatego absencja lub odejście z pracy właściciela przyczynia się do utraty wsparcia dla istotnych procesów biznesowych.

Gotowe rozwiązanie, które daje elastyczne możliwości przygotowania raportów zgodnie z wykorzystywanymi już wzorami w Twojej firmie, pozwala skrócić czas wdrożenia narzędzia. Wartością dodaną jest możliwość wykorzystania know-how budowanego latami na podstawie doświadczeń z projektów realizowanych dla firm z różnych branż i modeli biznesowych.

Wdrożenie specjalistycznego systemu do budżetowania optymalizuje profil kompetencji i ścieżki rozwoju dla pracowników controllingu. System pozwala kontrolerom i analitykom budować pozycję partnera biznesowego dla Zarządu i menedżerów. Czas poświęcony na analizę danych i symulację dostarcza większą wartość dodaną dla biznesu niż zdobywanie kolejnych poziomów wiedzy w zakresie korzystania z Excela, VBA czy SQL.

controlling personalny formatka
Formatka pracownika w systemie FlexiReporting: Spójny model planowania zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów osobowych

Zobacz też:

narzędzie - controlling, mssf-16, konsolidacja

Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania

Zanim spółka zacznie wdrażać system informatyczny do budżetowania warto podsumować kilka kwestii. Jak system do budżetowania wspomaga prace kontrolera? Na ile kokpity menedżerskie mogą wspomóc pracę managera? Jakie trudności można napotkać podczas takiego wdrożenia i jak skutecznie spółka może się do niego przygotować?

Czytaj więcej >
FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

System do budżetowania – zastosowania i przykłady

Zaawansowane i wszechstronne systemy budżetowe, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie modeli planowania do indywidualnych procesów i struktury danej organizacji, są kluczowe dla współczesnych kontrolerów finansowych i ich firm.

Poszukując optymalnego rozwiązania budżetowego, przedsiębiorstwa koncentrują się na kluczowych aspektach procesu budżetowania, które są dla nich najważniejsze.

Czytaj więcej >
FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy

Funkcje programu do budżetowania

Nowoczesny controlling w dużej spółce wymaga profesjonalnych narzędzi. Program do budżetowania to klucz do efektywnego i precyzyjnego zarządzania finansami.

Jak działają programy do budżetowania? Czym różni się program do budżetowania od arkusza kalkulacyjnego? Dowiedz się, jakie funkcje i korzyści przynosi wdrożenie takiego rozwiązania.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.