FlexiSolutions

erp

Program do raportowania dla dowolnego oprogramowania ERP

FlexiReporting to program do raportowania i controllingu, które z łatwością możesz zintegrować z dowolnym systemem ERP.

Rozwiązanie wspiera wszystkie procesy controllingu. Za pomocą systemu zbudujesz efektywne narzędzia IT dla raportowania zarządczego, sprawozdawczości finansowej, budżetowania, prognozowania czy alokacji kosztów.

Rozwijamy funkcjonalności integracji, planowania, alokacji i konsolidacji, których nie znajdziesz w systemach ERP. Poznaj narzędzie, które efektywnie integruje dane z modułów ERP tworząc zintegrowany system controllingu finansowego i operacyjnego.

Jakich danych potrzebuje program do raportowania zarządczego?

FlexiReporting może funkcjonować jako Hurtownia Danych dla procesów raportowania zarządczego. Zintegrowany program do raportowania i controllingu zapewnia spójne przetwarzanie i przechowywanie danych ActualBudget i Forecast.

Źródłem dla raportowania wyników są dane z systemu finansowo-księgowego lub modułu księgi głównej systemu ERP. Odpowiednio skonfigurowana integracja z systemem księgowym zapewnia automatyzację i spójność raportowania zarządczego. Import danych z ERP gwarantuje również możliwość elastycznego drążenia danych wynikowych. W ten sposób zyskasz możliwość sprawnego przejścia od pozycji sprawozdań finansowych do pojedynczej faktury.

Dodatkowo program gwarantuje spójność raportowania zarządczego i sprawozdań finansowych. W celu przygotowania raportów menedżerskich FlexiReporting może przetwarzać dane z dowolnych systemów CRM firmy. Mechanizmy integracji mogą implementować reguły raportowania zarządczego i w transparentny sposób uzgadniać wyniki zarządcze do danych księgowych.
cloud
alokacja logistyki / alokacja kosztów narzędzia

Program do raportowania finansowego z systemu ERP

Dane z modułu księgi głównej systemu ERP lub niezależnego systemu finansowo-księgowego mogą być pobierane do FlexiReporting na dowolnym poziomie szczegółowości. Właściwie zaprojektowana i skonfigurowana integracja zapewni wymaganą analitykę i wydajność procesu raportowania.

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej

Obrotówka jest podstawowym raportem dla wszystkich procesów raportowania controllingu. Najczęściej zestawienie obrotów i sald na kontach księgowych umożliwia automatyczne raportowanie sprawozdań finansowych – Rachunku Wyników oraz Bilansu. Z FlexiReporting wykorzystasz pełną analitykę kont dla automatyzacji raportowania wyników finansowych oraz kosztów rodzajowych zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy (sklepy, regiony, MPK).

Dekrety księgowe

Import szczegółów dekretacji na poszczególnych kontach księgowych umożliwia drążenie danych (drill down). Dzięki temu menedżerowie zyskują możliwość szybkiego sprawdzenia księgowań w systemie ERP, które kryją się za interesującą ich wartością raportu wynikowego.

Transakcje i rozrachunki

Integracja FlexiReporting z ewidencją transakcji i rozrachunków pozwala rozszerzyć zakres raportów menedżerskich. Dla przykładu controlling może uzyskać szczegółową analitykę należności lub zobowiązań handlowych. W tym scenariuszu połączenie rozrachunków i zapisów księgowych pozwoli zbudować raporty prezentujące aktualne saldo oraz wiekowanie należności według linii biznesowych, kontraktów czy klientów.

Z jakimi systemami księgowymi współpracuje FlexiReporting?

FlexiReporting to uniwersalny program raportowania zarządczego oraz controllingu finansowego. Oprogramowanie z powodzeniem integruje się z typowymi systemami finansowo-księgowymi. Posiadamy doświadczenie w realizacji wdrożeń u Klientów korporacyjnych korzystających z różnych systemów ERP. Referencyjne konfiguracje FlexiReporting współpracują z rozwiązaniami takimi jak SAP R/3, Oracle eBS, Microsoft Dynamics 365 czy MFG PRO.

Równocześnie program doskonale funkcjonuje w firmach korzystających z lokalnych systemów finansowo-księgowych (między innymi Symfonia, CDN XL, Optima, Enova). Uniwersalność systemu sprawia, że FlexiReporting to profesjonalne rozwiązanie dla controllingu, które nie wymaga wymiany obecnego systemu księgowego.

erp
raportowanie

Transformacja słowników księgowych na struktury controllingu

FlexiReporting pozwala przełożyć strukturę zakładowego planu kont oraz segmentów i znaczników na wymiary controllingu. Dzięki programowi wspierającemu controlling zaprojektujesz raporty zarządcze niezależnie od struktury analitycznej zakładowego planu kont. FlexiReporting może identyfikować, wyodrębniać i przekształcać na użyteczną informację menedżerską wszystkie cechy transakcji „zakodowane” w strukturze planu kont księgowych.

Integracja oprogramowania do raportowania z systemem ERP lub modułem księgi głównej

FlexiReporting tworzy lokalną kopię danych źródłowych na potrzeby raportowania zarządczego. Przetwarzanie danych generowanie raportów na nie wpływa na pracę użytkowników w systemie ERP. Import danych z księgi głównej do programu wspierającego raportowanie zarządcze może być wykonywany automatycznie. Na przykład, proces może uruchamiać się każdego dnia w godzinach nocnych. Alternatywnie, to użytkownik może inicjować przetwarzanie danych w programie do raportowania. W ten sposób może aktualizować raporty każdorazowo po zaksięgowania dodatkowych memoriałów lub dokumentów w systemie.

Co więcej model danych FlexiReporting jest zoptymalizowany pod kątem potrzeb controllingu. System pozwala na szybkie generowanie raportów, niezależnie od wolumenu danych i poziomu analityki. Przechowywanie i przetwarzanie danych w strukturach wielowymiarowych gwarantuje stały czas odpowiedzi na zapytania użytkownika.

Import plików CSV/TXT/XLS

Jest to najprostszy i najszybszy w implementacji sposób przetwarzania danych z ewidencji księgowej. Co najważniejsze, import gotowych raportów nie wymaga zaangażowania ze strony IT czy dostawcy systemu księgowego. Większość systemów FK zapewnia możliwość wygenerowania raportu zawierającego zestawienie obrotów i sald lub zapisów księgowych. W kolejnym kroku raport może zostać z łatwością zaimportowany do FlexiReporting.
erp

Mechanizmy integracji Microsoft SQL Server

FlexiReporting korzysta z technologii Microsoft SQL Server. Dlatego integracja oprogramowania do raportowania z systemami funkcjonującymi w tym samym środowisku (m.in. Microsoft DynamicsSymfoniaComarch OptimaCDN XL, Subiekt/Rewizor, etc.) nie stwarza problemów technicznych. W przypadku systemów ERP pracujących na środowiskach innych niż MS SQL Server (np. Oracle, Progress, MySQL) możliwe jest podłączenie via Linked Server bądź przygotowanie pakietów ETL korzystających z narzędzi integracyjnych SSIS (SQL Server Integration Services).

Jest to doskonały sposób integracji oprogramowania do raportowania zarządczego z systemami finansowo-księgowymi. Opiera się on na zapewnieniu dostępu w trybie read-only do tabel, widoków czy procedur zwracających pożądane zbiory danych. Sposób integracji uzależniony jest od środowiska bazodanowego wykorzystywanego przez system ERP czy finansowo-księgowy.

Integracja z wykorzystaniem API (MiddleWare, WebService)

W przypadku systemów ERP działających „w chmurze” możliwe jest przygotowanie mechanizmów wykorzystujących specjalistyczne interfejsy i protokoły integracyjne oparte o komunikację WebServices. Połączenie FlexiReporting z chmurą staje się coraz częstszą praktyką wśród naszych Klientów.