FlexiSolutions

controlling/ zastosowania

Nowoczesne oprogramowanie dla kontrolingu

FlexiReporting pomaga w budowie kontrolingu przyszłości. Nowoczesne rozwiązanie wspiera raportowanie wyników, monitorowanie realizacji oraz przygotowanie i konsolidację budżetów i prognoz.

Oprogramowanie usprawnia pracę Działu Kontrolingu. Kontrolerzy i analitycy zyskują narzędzie pozwalające na automatyzację zadań w procesach zamknięcia miesiąca i planowania.

System wspiera efektywne wykorzystanie danych dla budowy przewagi konkurencyjnej. Oprogramowanie pozwala szybciej i dokładniej tworzyć plany i analizować wyniki, dostarczając realne korzyści dla Zarządu oraz Właścicieli.

Transformacja funkcji kontrolingu dzięki wykorzystaniu oprogramowania

FlexiReporting wspiera transformację kontrolingu jako partnera biznesowego dla właścicieli, zarządu i menedżerów jednostek biznesowych. Dzięki wdrożeniu oprogramowania rola kontrolingu przesuwa się w kierunku współpracy z biznesem w zakresie przygotowania symulacji, analiz i rekomendacji dla decyzji zarządczych.

System automatyzuje tradycyjne zadania kontrolingu. Przygotowanie comiesięcznych raportów wykonania budżetu nie wymaga już kilkudniowej pracy. Dzięki wykorzystaniu systemu proces raportowania wyników może być skrócony nawet o kilka dni. Zaoszczędzony czas zespołu może zostać poświęcony na analizę danych, przygotowanie podsumowań zarządczych i rekomendacji.

Dodatkowo narzędzie stanowi znakomite wsparcie w analizach ad-hoc. Dzięki ⁣wdrożeniu oprogramowania ⁣/b>zdecydowania spada liczba takich zapytań. Możliwości drążenia danych do szczegółów pozwala menedżerom samodzielnie uzyskać odpowiedź na pytania bez konieczności angażowania pracowników kontrolingu. Zespół kontrolingu zyskuje narzędzia, dzięki którym może dużo szybciej odpowiadać na zapytania ze strony biznesu.
Po wdrożeniu systemu właściciele, zarząd i menedżerowie zaczynają efektywniej korzystać z informacji zarządczej przygotowywanej przez kontroling. Krytyczne raporty są przygotowywane szybciej, zawierają bardziej szczegółowe i wiarygodne dane. Spójny system raportowania może integrować raporty finansowe, komercyjne i operacyjne. Dzięki centralizacji raportowania zarządczego znikają problemy wynikające z niespójności w raportach przygotowywanych poza kontrolingiem.
epm
budżetowanie logistyki

Nowoczesne procesy kontrolingu wspierane przez oprogramowanie

System umożliwia budowę skutecznego kontrolingu finansowego i biznesowego, który dostarczy właścicielom i menedżerom informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.
Firmy znajdujące się w etapie wzrostu docenią możliwość wielowymiarowych analiz rentowności i alokacji kosztów. Zaawansowana analityka biznesowa skutecznie pomaga w zrozumieniu wpływu określonych produktów, rynków lub klientów na kształtowanie się wyniku finansowego.
Oprogramowanie dla kontrolingu zapewnia także możliwość prognozowania. Systematyczny proces rewizji planów i budżetów coraz częściej staje się krytycznym elementem poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Dysponując aktualną estymacją popytu, trendów rynkowych i dostępności zasobów menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Oprogramowanie, która zmienia pracę kontrolerów
i analityków

Wdrożenie FlexiReporting istotnie wpływa na profil zadań wykonywanych przez pracowników kontrolingu. Oprogramowanie eliminuje przetwarzanie danych w plikach Excel i raportach. Dzięki temu praca kontrolerów i analityków staje się prostsza.  Znika konieczność tworzenia i utrzymywania złożonych arkuszy, formuł czy makr VBA. 

Pracując z nowoczesnym narzędziem kontroling w łatwy i usystematyzowany sposób może dostosowywać procesy raportowania i planowania do potrzeb zmieniającego się biznesu. Elastyczne narzędzia administracyjne pozwalają łatwo zmieniać struktury i reguły raportowania. Dodatkowo system IT ogranicza ryzyka niespójności i błędów w raportach.
Praca z systemem kontrolingowym jest łatwiejsza i efektywniejsza. Oprogramowanie istotnie ogranicza ilość rutynowych zadań związanych z przygotowaniem raportów i formatek.
alokacja logistyki / alokacja kosztów narzędzia

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.