FlexiSolutions

wskaźniki KPI HR / Controlling personalny / optymalizacja procesów controllingu

Optymalizacja procesów controllingu

Wiemy, jak udoskonalić procesy controllingu Twojej firmy.

Tworzymy i rozwijamy specjalistyczne oprogramowanie dla controllingu. Nasz system usprawnia procesy raportowania, budżetowania, prognozowania i konsolidacji, co pozwala na zwiększenie efektywności.

Wiedza i doświadczenie w optymalizacji procesów controllingu

Fundamentem naszej oferty są doświadczeni konsultanci. Uważamy, że wiedza i praktyka biznesowa są niezbędne, by efektywnie zaprojektować i wdrożyć system, który poprawi funkcjonowanie działu controllingu. Dlatego w zespołach projektowych wiodącą rolę pełnią konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pionach finansowych.

Kluczowi członkowie zespołu uczestniczyli w projektach doskonalenia procesów controllingu. Obecnie wykorzystują gromadzone latami doświadczenia, pomagając naszym klientom optymalizować proces zamknięcia miesiąca czy budżetowania. Praktyczna znajomość procesów raportowania, budżetowania czy prognozowania pomaga lepiej przeprowadzić analizę stanu obecnego. Dokładne zrozumienie procesów „as-is” pozwala sprawnie zidentyfikować luki oraz przedstawić rekomendacje usprawnień.

W ten sposób dostarczamy wartość dodaną, budując pozycję partnera biznesowego dla Dyrektora Finansowego lub Dyrektora Controllingu. Wdrażamy optymalizacje do procesów controllingu, w pełni rozumiejąc kontekst biznesowy projektu. Takie podejście pozwala nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

system informacji zarządczej
Dashboard w systemie FlexiReporting
controlling projektów
Planowanie ilościowe zadań projektowych

FlexiReporting - automatyzacja i optymalizacja procesów controllingu

Automatyzacja procesów to kluczowy element zmian optymalizacyjnych. Dlatego stworzyliśmy i stale rozwijamy FlexiReporting. Nasz system dla controllingu pozwala skutecznie automatyzować procesy.

FlexiReporting posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności, które usprawniają comiesięczne raportowanie zarządcze. Interfejsy pomiędzy systemami zastępują ręczne pozyskiwanie danych do raportów. Możliwość automatycznego przetwarzania i integracji danych z różnych systemów eliminuje niepotrzebną pracochłonność. Centralne zarządzanie strukturami i regułami raportowania pozwala wdrożyć korporacyjne standardy raportowania, co gwarantuje powtarzalność i niezawodność procesu raportowania zarządczego.

System znacząco poprawia przepływ informacji w procesie budżetowania. Po wdrożeniu wszyscy użytkownicy korzystają z jednego zintegrowanego systemu planistycznego. Optymalizacja procesu budżetowania jest możliwa dzięki predefiniowanym regułom i narzędziom dostępnym w systemie. Workflow procesu budżetowego pomaga w kontrolowaniu statusu zadań oraz zapewnia wielopoziomową akceptację budżetów cząstkowych.

Wymierna poprawa wskaźników operacyjnych dla procesów controllingu

Wdrożenie systemu umożliwia optymalizację wskaźników efektywności opisujących procesy controllingu. Podstawowym usprawnieniem jest skrócenie czasu procesów raportowania zarządczego, prognozowania i budżetowania. Firmy korzystające z FlexiReporting są przygotowane do raportowania wyników finansowych zaledwie 1-2 dni robocze po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Podobnie czas niezbędny do przygotowania pierwszej wersji budżetu może być krótszy o 30-50%.

Dodatkowo, system pozwala wyeliminować błędy. Automatyzacje wykonywane przez interfejsy integracyjne oraz wbudowane reguły systemowe eliminują błędy ludzkie. Znika ryzyko raportowania niespójnych lub nieaktualnych danych.

Narzędzie poprawia jakość procesów controllingu – menedżerowie mogą zyskać dostęp do nowych raportów, większej szczegółowości danych oraz głębszych i dokładniejszych analiz. Chociaż trudno jest zmierzyć wskaźniki jakości procesu raportowania, ta grupa korzyści jest najbardziej odczuwalna przez całą organizację.

RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
formatka zbiorcza
Formatka zbiorcza w systemie FlexiReporting

Indywidualne podejście do wdrażania optymalizacji w controllingu

Procesy i systemy controllingu są silnie powiązane ze specyfiką danej firmy. Dlatego każdorazowo starannie planujemy projekt wdrożenia optymalizacji z wykorzystaniem FlexiReporting.

Uważamy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do projektu optymalizacji procesów controllingu. Zawsze dążymy do pełnego zrozumienia problemu, by móc rekomendować optymalne podejście do realizacji wdrożenia. Projektując rozwiązania, uwzględniamy istniejące systemy IT, kompetencje zespołu i strukturę organizacyjną. Koncentrujemy się na analizie potrzeb informacyjnych kluczowych odbiorców, tj. Zarządu oraz menedżerów działów operacyjnych. W ten sposób w każdym projekcie powstaje unikalne rozwiązanie – systemowa konfiguracja procesów biznesowych w pełni dopasowana do specyfiki danej organizacji.

Dysponujemy również katalogiem najlepszych praktyk i wzorców projektowych, co pozwala nam sprawnie rozwiązywać kolejne zagadnienia projektowe. Efektywnie korzystamy z doświadczeń, aplikując wcześniejsze rozwiązania do nowych problemów.

Zobacz też:

PowerBi narzędzie

PowerBI jako narzędzie działu controllingu

Power BI to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych firm poszukujących efektywnych rozwiązań w analizie danych i raportowaniu.
Zaczniemy od porównania z Excel i FP&A, przez omówienie wyzwań wdrożeniowych, aż do case study z analityki biznesowej. Zobacz nagranie z wydarzenia.

Czytaj więcej >
system controllingowy / PowerBI w controllingu / uzgodnienie transakcji

System controllingowy – jaki wybrać?

Sprawny system do controllingu to podstawa efektywnie działającego działu controllingu i generowania odpowiedniej informacji zarządczej. Odpowiednie oprogramowanie pozwoli zoptymalizować pracę kontrolerów i analityków.

Właściwie przetworzone dane umożliwią skuteczne planowanie, kierowanie, kontrolowanie oraz motywowanie, które przełoży się na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących operacyjnych i strategicznych działań w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.