FlexiSolutions

PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu / system do budżetowania i prognozowania / system epm

System EPM dopasowany do potrzeb polskich firm

FlexiReporting zapewnia komplet funkcjonalności systemu klasy EPM. Oprogramowanie pomaga usprawnić procesy budżetowania, prognozowania, raportowania i konsolidacji.

System stanowi doskonałą alternatywę dla rozwiązań oferowanych przez globalnych dostawców. Elastyczność i skalowalność oprogramowania pozwalają skutecznie konkurować ze złożonymi korporacyjnymi systemami takimi jak Oracle Hyperion, Tagetik czy IBM Cognos.

Gwarantujemy pełne dopasowanie do lokalnych wymogów sprawozdawczych. Jednocześnie oferujemy natywną polską wersje językową oraz lokalny zespół wsparcia technicznego.

Oprogramowanie EPM chętnie wybierane przez polskie firmy

Konsekwentnie pracujemy nad tym, by uczynić FlexiReporting najlepszym systemem EPM dostępnym dla przedsiębiorstw. Stały rozwój oprogramowania i kolejne pomyślnie zrealizowane wdrożenia pozwoliły nam stworzyć rozwiązanie, który zapewnia optymalne dopasowanie do lokalnych potrzeb.
Największe polskie firmy wykorzystują FlexiReporting jako system do budżetowania, prognozowania, alokacji kosztów czy konsolidacji finansowej. System świetnie sprawdził się w optymalizacji procesów controllingu i sprawozdawczości w dużych organizacjach, takich jak Wielton, Hortex czy Polski Bank Komórek Macierzystych.
system informacji zarządczej
Atuty FlexiReporting doceniają także spółki sektora publicznego. Wdrożenie systemu w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. pokazuje, że nowoczesne procesy sprawozdawczości i controllingu nie muszą być wyłącznie domeną spółek giełdowych i prywatnych.
Z oprogramowania korzystają także polskie oddziały międzynarodowych korporacji. FlexiReporting stanowi tam uzupełnienie i rozszerzenie dla narzędzi korporacyjnych. W firmach takich jak Tchibo  Warszawa czy Media Saturn Holding Polska, narzędzie zapewnia wsparcie IT dla lokalnych procesów planistycznych i raportowych.
Jednocześnie jest narzędziem wspierającym wzrost biznesu i optymalizację procesów controllingu w dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstwach. System pomaga budować „kontroling przyszłości” w firmach, które konsekwentnie zwiększają obroty i skalę działalności. Z tego względu niezwykle cieszy nas obecność w gronie użytkowników takich marek jak Torf Corporation, Morele.Net czy Transition Technologies.
program do sprawozdań finansowych

Polska wersja językowa oprogramowania

FlexiReporting to w 100% polski system klasy EPM. Domyślną konfiguracją jest polska wersja językowa. Polski interfejs systemu dostępny jest dla użytkowników końcowych oraz administratorów biznesowych. Wszystkie pozycje nawigacji projektujemy bezpośrednio w języku polskim, więc interfejs systemu nie zawiera luk w tłumaczeniu lub nieintuicyjnych elementów etykiet menu. 

Niezależnie od tego rozwiązanie jest w pełni przystosowane do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Wszystkie elementy konfiguracji (raporty, formatki planistyczne, struktury danych) w pełni wspierają wielojęzyczność. 
Interfejs użytkownika dostępny jest w angielskiej wersji językowej. Wspólnie z naszymi klientami przygotowaliśmy też pakiety lokalizacyjne dla innych języków (m.in. niemiecki, rosyjski, włoski, francuski).

System EPM rozwijany w Polsce

Funkcjonalności rozwiązania są w całości projektowane i rozwijane w Polsce przez wewnętrzny zespół programistów FlexiSolutions. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej adaptacji oprogramowania do nowych wymogów lub potrzeb sprawozdawczych.

Istotną wartością dla naszych klientów jest także lokalny zespół wsparcia technicznego. Nasi konsultanci oraz specjaliści helpdesk obsługują zgłoszenia serwisowe w języku polskim.
Dostępne „na miejscu” wsparcie serwisowe gwarantuje wyższą sprawność i jakość obsługi w porównaniu do zespołów zlokalizowanych w Indiach, USA czy Brazylii obsługujących globalnie użytkowników oprogramowania na całym świecie.
FlexiSolutions kariera / kontrola zarządcza / controlling produkcji

Reguły dla budżetowania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych uwzględniające specyfikę ZUS i PPK

Moduł controllingu HR wspiera budżetowanie zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów związanych z pracownikami. Predefiniowane mechanizmy systemu w pełni implementują polskie regulacje prawne w zakresie narzutów na wynagrodzenia.
Wbudowane kalkulacje modelu planistycznego pozwalają na automatyzację planowania składek na ubezpieczenie społeczne jako kosztu pracodawcy. Przykładowo, reguły systemu odwzorowują specyficzne warunki naliczania składek ZUS dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Narzędzie w pełni obsługuje wymogi polskiego systemu ubezpieczeń społecznych (na przykład próg 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia). System wspiera również budżetowanie i prognozowanie kosztów pracodawcy związanych z dopłatami do PPK (Pracowniczych Programów Kapitałowych), PFRON czy ZFŚS.

Konsolidacja i raportowanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

FlexiReporting jest z powodzeniem wykorzystywany jako system raportowania sprawozdań finansowych według Polskich Standardów Rachunkowości. System umożliwia przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Rachunkowości.
Moduł konsolidacji finansowej można skonfigurować jednakowo do raportowania zgodnie z MSR/MSSF lub Ustawą o Rachunkowości. W wariancie sprawozdawczości zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowości system może w pełni automatyzować przygotowanie sprawozdań finansowych w formacie SF XML
System efektywnie wspiera pełny cykl przetwarzania danych. Oprogramowanie pozwala na przekształcenie zakładowego planu kont na pozycje sprawozdawcze zdefiniowane w strukturach Ministerstwa Finansów. Proces raportowania w systemie obejmuje także konsolidację sprawozdań jednostkowych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych i not objaśniających zgodnie z wymogami Ustawy.
FlexiSolutions słowniczek / budżet wynagrodzeń / Video Poradniki i prezentacje FlexiReporting
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)

Raportowanie do GUS

W ramach wdrożeń FlexiReporting budujemy praktyczne narzędzia wspierające raportowanie obligatoryjne do Głównego Urzędu Statystycznego

System umożliwia pełną automatyzację raportowania okresowych meldunków statystycznych, takich jak choćby F-01. Dopasowanie do lokalnych struktur i układów raportowania oraz możliwość automatycznej integracji z portalem GUS pozwalają naszym Klientom znacząco ograniczyć koszty raportowania statutowego. 

Dzięki temu oprogramowanie może zostać wykorzystane w obszarach wykraczających poza zakres kompetencji konkurencyjnych rozwiązań EPM. W ten sposób system pozwala na optymalne wykorzystanie licencji systemu przez różne działy firmy. Wybór FlexiReporting pozwala osiągnąć synergię z zastosowania standaryzowanego oprogramowania do wsparcia różnych obszarów raportowania w przedsiębiorstwie. 

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.