FlexiSolutions

System informacji zarządczej

System informacji zarządczej dla controllingu

FlexiReporting łączy zaawansowane przetwarzanie danych w systemie informacji zarządczej z prostotą i elastycznością wymaganą dla efektywnego wsparcia biznesu.

System wspiera optymalizację procesów pozwalając w krótkim czasie poprawić kluczowe parametry takie jak czas, jakość, dostępność.

Równocześnie narzędzie błyskawicznie dopasuje system informacji zarządczej do potrzeb. Zmiany, zapytania i analizy ad-hoc, które kiedyś zajmowały wiele godzin, po wdrożeniu systemu mogą być realizowane praktycznie "od ręki".

Poprawa terminowości i jakości raportowania w systemie informacji zarządczej

Zarząd oczekuje od controllingu szybkiego i dokładnego raportowania wyników biznesowych. FlexiReporting stanowi doskonałą odpowiedź na potrzebę skrócenia terminów raportowania i dostarczania bardziej szczegółowej informacji zarządczej. 

Z perspektywy Dyrektora Finansowego niezwykle istotne jest to, że system porządkuje i systematyzuje procesy controllingu. Gwarantujemy powtarzalność i transparentność raportowania wyników, alokacji kosztów, budżetowania, prognozowania czy konsolidacji sprawozdań finansowych.

Oprogramowanie z łatwością dostosowuje się do potrzeb systemu informacji rosnącego biznesu. System pozwala utrzymać jakość i terminowość procesów raportowych bez konieczności zwiększania zatrudnienia w Dziale Controllingu. FlexiReporting gwarantuje również stabilność procesów raportowych niezależnie od przyrostu ilości danych, liczby raportów czy odbiorców informacji zarządczej.
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
RAPORT ZARZĄDCZY (WYKONANIE - BUDŻET - ROK UBIEGŁY)
system informacji zarządczej
Dashboard w systemie FlexiReporting

Łatwa adaptacja do zmian w modelu biznesowym przedsiębiorstwa

Narzędzie w sposób unikalny łączy automatyzację procesów biznesowych z możliwością samodzielnego modelowania i wprowadzania zmian. Kluczowym atutem rozwiązania jest wysoka elastyczność pozwalająca na łatwą adaptację nowych struktur czy reguł raportowania. W przeciwieństwie do rozwiązań ERP, FlexiReporting nie wymaga stałej asysty konsultantów lub specjalistów IT. Większość zmian w systemie informacji zarządczej, Dział Kontrolingu może wprowadzić tak szybko jak jest to konieczne.
Oprogramowanie umożliwia sprawną implementację zmian w strukturze organizacyjnej do raportów i reguł systemu informacji zarządczej. System pozwala na samodzielne projektowanie i modyfikację hierarchii raportowych. Dzięki temu błyskawicznie wprowadzisz do rozwiązania nowy układ jednostek organizacyjnych lub zdefiniujesz alternatywny sposób grupowania produktów lub klientów.

Wszystkie zmiany mogą być samodzielnie implementowane przez zespół kontrolingu. Centralna administracja modelem pozwala szybko wprowadzać zmiany i modyfikacje. Odpowiednie wykorzystanie słowników konfiguracyjnych i tabel konwersji przekłada się na łatwe zarządzanie regułami przetwarzania danych. By zarządzać systemem nie musisz być ekspertem IT. Większość zmian nie wymaga edycji złożonych formuł, zapytań czy makr VBA.

Pełne wsparcie dla symulacji i analiz ad-hoc

System pomaga kontrolerom i analitykom sprawnie obsługiwać zapytania ad-hoc ze strony właścicieli i kadry zarządzającej. Metodyka modelowania wielowymiarowego stosowana podczas wdrożeń systemu FlexiReporting zapewnia nieograniczoną ilość scenariuszy wykorzystania dostępnych narzędzi.

Przetwarzanie szczegółowych danych transakcyjnych w połączeniu z wykorzystaniem modułów raportowania OLAP pozwala bez problemu przygotowywać nowe raporty. W ten sposób zyskujesz możliwość odpowiedzi na wszystkie zapytania biznesu. Otwarta konfiguracja systemu pomoże Ci w oczyszczeniu raportów ze zdarzeń jednorazowych czy wprowadzeniu dodatkowych warunków w modelu alokacji kosztów. Wszystko po to, by zapewnić możliwość raportowania danych zgodnie z potrzebami.

System w pełni wspiera symulacje i analizy what-if w modelach planistycznych. Dla przykładu nowa wersja budżetu implementująca kluczowe wytyczne zarządu (zmiana cen lub warunków handlowych, przesunięcie w czasie wdrożenia nowych produktów, modyfikacja warunków dla podwyżek wynagrodzeń w określonych segmentach biznesu) może zostać przygotowana w ciągu godzin.
Możliwość tworzenia różnych wersji i scenariuszy pozwala sprawnie przekładać założenia biznesowe na oczekiwane wyniki finansowe. Controlling zyskuje praktyczne narzędzie do weryfikacji planów biznesowych i efektywnego wsparcia kadry zarządzającej w podejmowaniu decyzji.
system informacji zarządczej
DASHBOARD FINANSOWY

System informacji zarządczej - podsumowanie

FlexiReporting to zaawansowany system informacji zarządczej, który łączy efektywne przetwarzanie danych z elastycznością wymaganą w dynamicznych środowiskach biznesowych. System wspiera optymalizację kluczowych procesów controllingu, skracając czas i poprawiając jakość oraz dostępność raportowania. FlexiReporting umożliwia szybką adaptację do zmian w modelu biznesowym, oferując samodzielne modelowanie i modyfikacje bez potrzeby stałej asysty IT. Narzędzie wspiera symulacje i analizy ad-hoc, co pozwala na sprawne zarządzanie zapytaniami i scenariuszami biznesowymi, dostarczając kluczowych informacji zarządczych w czasie rzeczywistym.

Zobacz też:

optymalizacja controllingu

Optymalizacja controllingu w firmie

Optymalizacja controllingu jest kluczowa dla efektywnego zarządzania finansami i operacjami w dużych korporacjach. Wdrażanie zaawansowanych systemów IT dla controlling jest niezbędne w tym procesie.

Zintegrowane z istniejącymi systemami ERP, nasze rozwiązania informatyczne umożliwiają sprawne zbieranie i analizowanie danych operacyjnych oraz finansowych, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad kondycją ekonomiczną firmy.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.