MSSF16

Specjalistyczny moduł MSSF16 wspierający automatyzację raportowania leasingu zgodnie z wymogami MSR/MSSF. Gotowe oprogramowanie dedykowane wspierające wyceny zobowiązań i aktywów dla kontraktów leasingu, najmu i użytkowania wieczystego zgodnie z IFRS16.
READ MORE

Sprawozdania finansowe

Raportowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych XML. Uzgodnienie sald i transakcji intercompany. Wsparcie analityczne w procesie zamknięcia miesiąca.
READ MORE

Planowanie i analizy HR

Pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu HR. Planowanie i monitorowanie zatrudnienia oraz kosztów osobowych. Wielowymiarowe raportowanie kluczowych wskaźników HR.
READ MORE

Alokacja kosztów

Oprogramowanie, które wspiera budowę zaawansowanych modeli alokacji i rozliczania kosztów. Możliwość wielowymiarowej analizy rentowności z zastosowaniem dowolnych kluczy podziałowych i reguł alokacji.
READ MORE

Budżetowanie i prognozowanie

Kompletne oprogramowanie dla procesów budżetowania i prognozowania. Elastyczny system pozwalający na budowę modelu budżetowego integrującego dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.
READ MORE

Raportowanie zarządcze

Automatyzacja comiesięcznego procesu raportowania zarządczego, monitorowania realizacji i analizy odchyleń. Integracja wszystkich danych controllingu w spójną analitykę biznesową.
READ MORE

Konsolidacja finansowa

Spójny proces konsolidacji sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych. Automatyzacja i przejrzystość procesu przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych.
READ MORE