FlexiSolutions

MSSF16 program

Accounts Reconciliation

Automatyzacja procesu Accounts Reconciliation zapewnia efektywne stosowanie procedur kontrolnych oraz systematyzuje i upraszcza pracę zespołu księgowego.
READ MORE
wpływ mssf

MSSF16

Usprawnij i automatyzuj wycenę zobowiązań i aktywów dla kontraktów leasingu, najmu i użytkowania wieczystego zgodnie z wymogami MSSF-16.
READ MORE
wskaźniki KPI HR

Controlling HR

Wykorzystaj pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu HR. Planowanie, monitorowanie zatrudnienia, kosztów osobowych oraz wielowymiarowe raportowanie wskaźników HR.
READ MORE
budżetowanie i prognozowanie - system

Budżetowanie i prognozowanie

Zbuduj elastyczny model budżetowy integrujący dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, przy pomocy oprogramowania dla procesów budżetowania i prognozowania.
READ MORE
MSSF16 program

Raportowanie zarządcze

Zautomatyzuj comiesięczny proces raportowania zarządczego, monitorowania realizacji i analizy odchyleń.

Zintegruj wszystkie dane controllingu w spójną analitykę biznesową.
READ MORE
flexisolutions

Konsolidacja finansowa

Wykorzystaj automatyzację i optymalizuj proces przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych. Spójne i przejrzyste konsolidacje dla Grup Kapitałowych.
READ MORE