FlexiSolutions

System do budżetowania i prognozowania

FlexiReporing pozwoli Ci usprawnić pracę menedżerów i analityków w trakcie tworzenia budżetów i prognoz. Automatyzuj procesy planistyczne zachowując istniejące układy formatek i raportów. Wybierz unikalny system do budżetowania, który zapewnia 100% integrację z Microsoft Excel!

Umów się na prezentację i zobacz jak szybko i dokładnie przeniesiemy Twój model budżetowy z obecnych narzędzi.

budżetowanie w Microsoft Excel

Kompletny system do budżetowania dla Twojej firmy

Proces planistyczny dopasowany do potrzeb Twojej firmy.
Wykorzystaj gotowe funkcjonalności i elastyczne modelowanie procesu, by błyskawicznie wdrożyć rozwiązanie, które usprawni procesy controllingu.

Formatki budżetowe

Centralnie zarządzaj strukturami i formatkami planistycznymi. Skorzystaj z możliwości automatycznego udostępniania formularzy budżetowych użytkownikom procesu.

Akceptacja budżetów

Zyskaj kontrolę nad przebiegiem procesu budżetowego. Wprowadź formalny proces przedłożeń i akceptacji budżetów, by zapewnić autoryzację planów zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy.

Wersjonowanie budżetów

Twórz tyle wersji i wariantów planu ile potrzebujesz do zatwierdzenia budżetu przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Buduj symulacje i analizy scenariuszowe kopiując dane pomiędzy wersjami budżetu oraz zmieniając parametry i dane na formatkach.

Reguły budżetowe

Zbuduj model budżetowy odwzorowujący procesy biznesowe firmy. Powiąż budżety cząstkowe za pomocą parametrów i formuł, by łatwo tworzyć nowe wersje i symulacje.

Konsolidacja budżetów

Wyeliminuj niepotrzebną pracę i ryzyko błędów związane z konsolidacją budżetów cząstkowych w plikach Excel. Zyskaj pewność, że zawsze analizujesz właściwą wersję danych planistycznych.

Planowanie Top-Down

Ogranicz pracochłonność planowania korzystając z możliwości przygotowania propozycji budżetowych oraz opcji alokacji budżetów Top-Down.

Rewizje budżetu i prognozy

Korzystaj z systemu przez cały rok aktualizując budżet i tworząc prognozy. Wybierz rozwiązania, dzięki którym zwiększysz częstotliwość i dokładność rewizji budżetu i forecastów.

Monitorowanie realizacji

Kontroluj realizację budżetu i analizuj odchylenia integrując w spójnym modelu dane Actual, Budget i Forecast.

System do budżetowania w pełni zintegrowany z MS Excel

Przygotowanie budżetów i prognoz we FlexiReporting jest proste i efektywne. Zobacz, jak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika może być narzędzie do przygotowania budżetów.

Dlaczego warto?

Łatwiejsze planowanie

Planuj szybciej nie tracąc dokładności. Stwórz kompletny model planistyczny, przyspiesz planowanie korzystając z automatycznych propozycji budżetu, możliwości budżetowania Top-Down czy integracji prognoz z aktualnymi zamówieniami.

Prognozowanie operacyjne

Zoptymalizuj planowanie i prognozowanie operacyjne w działach sprzedaży, produkcji czy logistyki integrując cotygodniowy proces forecast z danymi istniejących systemów.

Poprawne dane

Zapomnij o błędach w formułach
i łączach plików Excel. Zintegruj przepływ danych planistycznych pomiędzy działami, by zagwarantować spójność i poprawność budżetów i prognoz.

Planowanie długoterminowe

Wykorzystaj możliwości FlexiReporting do planowania strategicznego i tworzenia wieloletnich planów finansowych. Zbuduj model, który pozwoli na symulację wyników za pomocą parametrów globalnych oraz inicjatyw strategicznych.

Kontrola procesu

Zyskaj pełną transparentność budżetów i prognoz. Zarządzaj dostępem do formatek i monitoruj postępy prac zachowując pełną elastyczność tworzenia tylu wersji i scenariuszy planu ile potrzebujesz.

Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.
Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.

Michał Gumiński, Dyrektor Finansowy w Torf Corporation

Poznaj program do budżetowania i prognozowania idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Przeczytaj więcej o budżetowaniu

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o budżetowaniu i prognozowaniu w firmie.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu / system do budżetowania i prognozowania
Budżetowanie

System do budżetowania i prognozowania – bezpłatny webinar

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online „System do budżetowania i prognozowania – co zmieni się, gdy zamienisz arkusz kalkulacyjny na oprogramowanie controllingowe?”
Jeśli w Twojej firmie głównym narzędziem stosowanym przez controlling jest arkusz kalkulacyjny, to zapewne znasz liczne ograniczenia i wyzwania związane z budżetowaniem i prognozowaniem w Excelu. Dowiedz się, jak planowanie z wykorzystaniem systemu controllingowego, dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji, może stać się szybsze, prostsze i bardziej precyzyjne!

Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

narzędzie - controlling, mssf-16, konsolidacja
Budżetowanie

Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania

Zanim spółka zacznie wdrażać system informatyczny do budżetowania warto podsumować kilka kwestii. Jak system do budżetowania wspomaga prace kontrolera? Na ile kokpity menedżerskie mogą wspomóc pracę managera? Jakie trudności można napotkać podczas takiego wdrożenia i jak skutecznie spółka może się do niego przygotować?

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń
Budżetowanie

System do budżetowania – zastosowania i przykłady

Zaawansowane i wszechstronne systemy budżetowe, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie modeli planowania do indywidualnych procesów i struktury danej organizacji, są kluczowe dla współczesnych kontrolerów finansowych i ich firm.

Poszukując optymalnego rozwiązania budżetowego, przedsiębiorstwa koncentrują się na kluczowych aspektach procesu budżetowania, które są dla nich najważniejsze.

webinar
Budżetowanie

WEBINAR: Narzędzia controllingu HR

Unikalne warsztaty online dopasowane do potrzeb kontrolerów i analityków HR. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie polecane dla wszystkich, którzy szukają inspiracji dla optymalizacji i automatyzacji raportowania, budżetowania i prognozowania zatrudnienia oraz kosztów osobowych.

FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy
Budżetowanie

Funkcje programu do budżetowania

Nowoczesny controlling w dużej spółce wymaga profesjonalnych narzędzi. Program do budżetowania to klucz do efektywnego i precyzyjnego zarządzania finansami.

Jak działają programy do budżetowania? Czym różni się program do budżetowania od arkusza kalkulacyjnego? Dowiedz się, jakie funkcje i korzyści przynosi wdrożenie takiego rozwiązania.

System do budżetowania FlexiReporting

FlexiReporting to specjalistyczny system do raportowania, budżetowania i prognozowania, zapewniający jednocześnie szerokie możliwości w zakresie raportowania zarządczego wyników finansowych, alokacji kosztów oraz konsolidacji finansowej Grup Kapitałowych.

System do budżetowania jako alternatywa dla planowania w arkuszu kalkulacyjnym

Zaprojektowaliśmy system do budżetowania z myślą o przedsiębiorstwach poszukujących skutecznego systemu controllingu. Oprogramowanie zastępuje arkusz kalkulacyjny w roli narzędzia do planowania, budżetowania i prognozowania. System FlexiReporting jest optymalnym wyborem gdy przygotowanie budżetów lub prognoz z wykorzystaniem Microsoft Excel staje się uciążliwe i zbyt pracochłonne.

Migracja procesów planistycznych do zintegrowanego rozwiązania pozwala na centralizację przetwarzania danych w wielowymiarowym modelu danych implementowanym na platformie Microsoft SQL Server. Otwarta architektura systemu umożliwia efektywną pracę z dużą ilością budżetów cząstkowych oraz formatek planistycznych. Wdrożenie systemu pozwala na automatyzację przygotowania formatek i propozycji budżetowych oraz lepszy przepływ informacji w procesie, co istotnie usprawnia pracę działu controllingu i menedżerów zaangażowanych w proces budżetowania. Kluczowe korzyści z implementacji FlexiReporting jako systemu do budżetowania to ograniczenie ryzyka błędów, zwiększenie możliwości symulacji i analiz oraz skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania budżetów i prognoz.

Najważniejsze funkcjonalności systemu do budżetowania i prognozowania

FlexiReporting posiada komplet funkcjonalności wymaganych do budowy efektywnego systemu budżetowania i prognozowania. Rozwiązanie daje możliwość elastycznego projektowania struktur i formatek planistycznych. Wbudowane narzędzia konfiguracyjne pozwalają na szybkie i łatwe dodawanie do modelu planistycznego nowych produktów, jednostek organizacyjnych czy projektów, bez konieczności ingerencji w istniejące formatki czy dane. Centralne zarządzanie procesem pozwala na elastyczne udostępnianie określonych formularzy wybranym menedżerom oraz śledzenie postępu prac w trakcie pracy nad budżetem.
System umożliwia konfigurację dowolnych reguł budżetowych. Kalkulacje systemowe zapewniając elastyczność, która pozwala zastąpić formuły i łącza arkusza Excel. Dodatkowo system wspiera przygotowanie propozycji budżetów na bazie danych historycznych, dzięki którym możliwe jest ograniczenie czasu poświęcanego przez menedżerów operacyjnych na wypełnianie formatek planistycznych. Podobne korzyści może przynieść implementacja w systemie budżetów Top-Down lub Middle-Out. Opcja planowania wartości syntetycznych i kaskadowej alokacji może być doskonałym sposobem na szybkie przygotowanie rewizji budżetów lub comiesięcznych prognoz.
FlexiReporting pozwala w łatwy sposób tworzyć alternatywne wersje i scenariusze budżetu. Mechanizmy wersjonowania wspierają archiwizację wersji historycznych oraz prowadzenie symulacji i analiz w modelu planistycznym. System daje możliwość szybkiego przygotowania nowego wariantu budżetu. Wystarczy stworzyć kopię aktualnej wersji roboczej, zmienić odpowiednie parametry lub założenia i przeliczyć model uruchamiając odpowiednie zadania obliczeniowe. W ten sposób, w ciągu zaledwie kilku minut, możliwe jest przygotowanie nowego scenariusza planistycznego.

Zintegrowany system do budżetowania wszystkich obszarów biznesowych

Wdrożenie FlexiReporting pozwala na stworzenie modelu budżetowego integrującego budżety cząstkowe wypełniane przez poszczególne działy i jednostki biznesowe. Możliwości elastycznego projektowania modelu budżetowego pozwalają zaimplementować w systemie proces konsolidujący budżety sprzedaży, produkcji, logistyki czy koszty zatrudnienia. System doskonale sprawdza się w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych zapewniając możliwość prognozowania sprzedaży w przekroju produktów, klientów, kanałów dystrybucji, jednostek organizacyjnych czy projektów.

Możliwe jest planowanie ilościowe i wartościowe, a przeliczenie wolumenu sprzedaży na wartość przychodów może odbywać się z zastosowaniem planowanych cenników, rabatów czy warunków handlowych. System zapewnia efektywny przepływ informacji pomiędzy budżetami poszczególnych działów. W ten sposób gwarantowane jest wykorzystanie spójnych wolumenów do planowania sprzedaży, produkcji, zakupów czy logistyki.

Szczegółowe dane planistyczne podlegają konsolidacji do zbiorczego budżetu przedsiębiorstwa. Automatyczna integracja budżetów poszczególnych działów pozwala w każdej chwili uzyskać wartości syntetyczne na poziomie planowanego Rachunku Zysków i Strat całej firmy. Dodatkowo system zapewnia możliwość rozszerzenia perspektywy planowania i przygotowanie budżetów lub prognoz Cash Flow. Dzięki wdrożeniu systemu Dyrektor Finansowy i Zarząd zyskują skuteczne narzędzie dla planowania i monitorowania wskaźników rentowności i płynności przedsiębiorstwa.

Monitorowanie realizacji budżetów i analiza odchyleń

Integracja danych Actual, Budget i Forecast w spójnym modelu danych systemu controllingu zapewnia możliwość automatycznego monitorowania realizacji budżetów. Wykorzystanie systemu w comiesięcznym procesie raportowania zarządczego pozwala z łatwością zestawić wyniki wykonania z zatwierdzoną wersją budżetu. System umożliwia raportowanie wykonania budżetu w układzie miesięcznym, kwartalnym lub narastającym.

Wdrożenie systemu do budżetowania znacząco ułatwia analizę odchyleń budżetowych. FlexiReporting umożliwia monitorowanie budżetu na dowolnym poziomie szczegółowości, pozwalając kontrolerom i menedżerom szybko identyfikować źródła różnic. Szczegółowa analityka na poziomie produktów, klientów czy kanałów dystrybucji pozwala z łatwością identyfikować zagrożenia oraz szanse. W ten sposób system pozwala na implementację sprzężenia zwrotnego w procesach planowania, realizacji, monitorowania i aktualizacji planów.