Planowanie i analizy HR

Pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu HR. Planowanie i monitorowanie zatrudnienia oraz kosztów osobowych. Wielowymiarowe raportowanie kluczowych wskaźników HR.
READ MORE

Budżetowanie i prognozowanie

Kompletne oprogramowanie dla procesów budżetowania i prognozowania. Elastyczny system pozwalający na budowę modelu budżetowego integrującego dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.
READ MORE

Konsolidacja finansowa

Spójny proces konsolidacji sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych. Automatyzacja i przejrzystość procesu przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych.
READ MORE