FlexiSolutions

wpływ mssf

MSSF16

Usprawnij i automatyzuj wycenę zobowiązań i aktywów dla kontraktów leasingu, najmu i użytkowania wieczystego zgodnie z wymogami MSSF-16.
READ MORE
wskaźniki KPI HR / Controlling personalny / optymalizacja procesów controllingu

Controlling personalny

Wykorzystaj pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu personalnego. Planowanie, monitorowanie zatrudnienia, kosztów osobowych oraz wielowymiarowe raportowanie wskaźników HR.
READ MORE
Raport rentowności sprzedaży

Budżetowanie i prognozowanie

Zbuduj elastyczny model budżetowy integrujący dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, przy pomocy oprogramowania dla procesów budżetowania i prognozowania.
READ MORE
zastosowania / kontrola zarządcza / system do konsolidacji

Konsolidacja finansowa

Wykorzystaj automatyzację i optymalizuj proces przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych. Spójne i przejrzyste konsolidacje dla Grup Kapitałowych.
READ MORE