Śniadanie biznesowe z FlexiSolutions - edycja II:

Zarządzanie projektami i portfelami projektów w oparciu o system FlexiProject [Warszawa - 4 XII 2019]

Sprawdź jak wygląda budowanie i monitorowanie portfeli projektowych w oparciu o cele strategiczne z zastosowaniem systemu FlexiProject.

Zarządzaj projektami i portfelami projektów z systemem FlexiProject


Kto powinien wziąć udział?


Z praktycznej wiedzy przekazanej podczas Śniadania skorzystają przede wszystkim członkowie zarządu oraz wyższej kadry zarządzającej bezpośrednio odpowiadającej za realizację kluczowych celów działalności firmy, w tym m.in.:

  • Dyrektorzy operacyjni

  • Dyrektorzy zarządzający

  • Menedżerowie ds. rozwoju biznesu

  • PMO

  • Kierownicy Biur Zarządzania Projektami

Zależy nam na rzeczowym przedstawieniu możliwości usprawnień w procesach zarządzania projektami, dlatego też spotkania przeprowadzane będą w niewielkich grupach, w formie praktycznych warsztatów.

strategiczne zarzdzanie projektami – niadanie biznesowe z flexiproject

Co omówimy przy okazji spotkania?


  • Powiązanie projektów z celami strategicznymi firmy oraz zapewnienie, że wszystkie cele mają wystarczające wsparcie projektowe. Być może niektóre projekty nie wspierają żadnych celów i trudno zrozumieć decyzje, dlaczego są realizowane.

  • Przygotowanie systemu „filtracji” tzw. scoring system, który w znacznym stopniu zobiektywizuje wybór najlepszych projektów do realizacji i w możliwie dużym stopniu wyeliminuje element niepewności oraz emocji w procesie podejmowania decyzji.

  • Na czym polega i jakie daje korzyści zarządzanie portfelami projektów?

  • Metodyka Stage-Gate (Faza, Bramka) wspierająca procesy innowacji.

  • Kluczowe czynniki sukcesu i techniki w zarządzaniu pojedynczymi projektami.

strategiczne zarzdzanie projektami – niadanie biznesowe z flexiproject

Zarezerwuj sobie miejsce i zapisz się już dziś.


System FlexiProject to nowoczesne rozwiązanie, które wspiera organizację na każdym etapie życia projektu oraz daje niespotykaną możliwość ciągłego doskonalenia środowiska projektowego.

System do zarządzania projektami i portfolio projektów