FlexiSolutions

CASE STUDY

System controllingu w dystrybucji FMCG

Strategiczny dystrybutor wiodących marek FMCG wybrał FlexiReporting jako narzędzie controllingu wspierającego budżetowanie, raportowanie i alokację kosztów. W ramach kolejnych projektów system został rozwinięty o moduły controllingu komercyjnego, budżetowania i prognozowania HR oraz prognozowania operacyjnego w dziale sprzedaży.
fmcg

Efekty wdrożenia

orbico-group

SAP R/3

Płynne przełączenie integracji raportowanie pomiędzy JDEdwards i SAP R/3

FMCG

Szczegółowe analizy rentowności dostawców i odbiorców

Alokacja kosztów

Zaawansowany model alokacji kosztów

HR

Planowanie zatrudnienia
i wynagrodzeń

Kontekst projektu

Orbico Polska oferuje rozwiązania biznesowe dotyczące sprzedaży, logistyki, marketingu i zarządzania markami. Firma współpracuje z globalnymi liderami rynku FMCG (Procter&Gamble, Kellogg’s, Lavazza, Duracell, SC Johnson). Orbico zatrudnia w Polsce ponad 600 osób. Pracownicy Działu Sprzedaży docierają do ponad 100 najważniejszych sieci handlowych oraz kilkunastu tysięcy niezależnych punktów sprzedaży.

FlexiReporting został wdrożony jako zintegrowany system controllingu finansowego i komercyjnego. Rozwiązanie pomogło pokonać wyzwania w zakresie informacji zarządczej, z którymi firma nie mogła sobie poradzić opierając się wyłącznie na projektach wewnętrznych.

Najważniejsze informacje

  • FlexiReporting umożliwia raportowanie wyników zarządczych w przekroju kanałów dystrybucji oraz dostawców. System wspomaga monitorowanie rentowności w wymaganym układzie wspierając dwuetapową alokację kosztów operacyjnych.
  • Narzędzie przetwarza szczegółowe dane importowane z ewidencji księgowej oraz pozwala elastycznie definiować reguły i klucze alokacji. W rezultacie obciążenia kosztami poszczególnych centrów zysku są optymalnie powiązane z funkcją biznesową każdej jednostki.
W modelu biznesowym firmy występują rozliczenia i uzgodnienia rabatowe zarówno z Klientami jak i Dostawcami. Model raportowania rentowności operacyjnej FlexiReporting integruje dane z ewidencji sprzedaży systemu ERP oraz systemu zarządzania sprzedażą i promocjami. Rozwiązanie wspiera kalkulację rezerw z tytułu rabatów retrospektywnych oraz umożliwia wielowymiarową analizę danych z możliwością drill down do poziomu linii faktur sprzedażowych.

Bezpośrednio dla Działu Sprzedaży przygotowany został model wspierający przygotowanie krótkoterminowych kroczących budżetów sprzedaży (planowanie End-to-End). Rozwiązanie integruje planowanie wolumenów i wartości oraz zapewnia efektywną komunikację pomiędzy managerami klientów, oraz kategorii. System dostarcza informacji wymaganych przez dostawców oraz wewnętrzne działy operacyjne.

0 +
centrów kosztowych
0 +
reguł alokacyjnych
0 mln+
transakcji sprzedażowych miesięcznie
0 +
pracowników ujętych w budżecie HR
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb