FlexiSolutions

CASE STUDY

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych – case study

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu - raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.
konsolidacja i kontroling

Efekty wdrożenia

baltona

Comarch CDN

Pełna integracja z systemem ERP wykorzystywanym przez SSC obsługujący polskie spółki Grupy

Raportowanie MIS

Zautomatyzowane raportowanie wyników w układzie zarządczym
z pełną analityką spółek, segmentów biznesu, lokalizacji

Raportowanie statutowe

Konsolidacja statutowa zgodnie z MSR oraz raportowanie sprawozdań jednostkowych spółek zależnych zgodnie z UoR

Model budżetowy

Budżetowanie i planowanie długoterminowe kluczowych procesów biznesowych firmy

Kontekst projektu

Wdrożenie FlexiReporting w Grupie Baltona S.A. rozpoczęło się w 2018 roku. W momencie startu projektu grupa składała się z 12 spółek zależnych prowadzących działalność handlową i gastronomiczną w Polsce oraz za granicą. Duża liczba transakcji pomiędzy spółkami, dotyczących zarówno usług, sprzedaży jak też rozliczeń finansowych, wygenerowała potrzebę zastosowania przejrzystego systemu konsolidacji statutowej.

W kolejnym kroku spółka zdecydowała się na automatyzację procesów raportowania zarządczego. Prezentacja wyników dokonywana jest w dwóch niezależnych przekrojach: MPK (raportowanie kosztów rodzajowych zgodnie ze strukturą organizacyjną) oraz P&L MIS.

 

Krytycznym wymogiem względem systemu było utrzymanie dotychczasowego układu raportowania MIS. Format ten bazuje na równoległym wykorzystaniu danych raportowanych według obszarów organizacyjnych i funkcjonalnych. Część pozycji Rachunku Wyników dotycząca działalności handlowo-gastronomicznej prezentowana jest zgodnie z układem rodzajowym kosztów. Z kolei dla kosztów logistyki oraz centrali zastosowanie ma układ kalkulacyjny, prezentujący wyniki Grupy zgodnie z funkcjami poszczególnych jednostek.

Dla zapewnienia optymalizacji procesu planistycznego w II połowie 2020 roku Zarząd Grupy zdecydował o realizacji kolejnego etapu projektu tj. uruchomieniu modelu budżetowego. Wdrożenie objęło trzy główne strumienie biznesowe. W obszarze operacyjnym system wspiera planowanie sprzedaży oraz marż handlowych (zakupy, warunki handlowe i rabaty retrospektywne). W obszarze HR wdrożone zostało rozwiązanie wspierające budżetowanie zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń. Wreszcie w obszarze kosztowym system umożliwia planowanie kosztów czynszów oraz pozostałych kosztów rodzajowych.

Najważniejsze informacje

System wykorzystywany jest przez Grupę Kapitałową Baltona S.A. jako narzędzie do przygotowania comiesięcznych skonsolidowanych raportów zarządczych oraz do przygotowania sprawozdań statutowych.

Wśród elementów konfiguracji modułu konsolidacji na szczególną uwagę zasługuje mechanizm eliminacji transakcji związanych z obsługą pożyczek w ramach grupy. W każdej ze spółek na jednym koncie rejestrowane są transakcje związane z rozliczeniem odsetek. System na podstawie informacji o koncie „przeciwstawnym” identyfikuje partnera transakcji wewnątrzgrupowej i dokonuje automatycznej eliminacji w sprawozdaniu skonsolidowanym. Raporty uzgodnień wewnątrzgrupowych w przejrzysty sposób prezentują zgodność eliminacji po obu stronach transakcji.

Model budżetowy oparty jest na kluczowych miernikach biznesowych dostosowanych indywidualnie do każdej placówki handlowej takich jak liczba pasażerów i średnie przychody na pasażera. Planowanie kluczowych kosztów, jak np. czynsze, zostało w wysokim stopniu zautomatyzowane. Model pozwala na automatyczne przygotowanie kompletnej propozycji budżetu/prognozy uwzględniając czynniki zmian, jak np. indeksację związaną z inflacją. Kreowanie budżetu podzielone zostało na 6 głównych obszarów: sprzedaż, marża, zakupy, opex, koncesje, opłaty DCC.

Moduł controllingu i budżetowania HR zapewnia bezpieczny dostęp do danych kadrowo-płacowych tylko dla upoważnionych osób. Oprócz standardowego budżetowania zatrudnienia i wynagrodzeń podstawowych system automatyzuje także planowanie programów motywacyjnych i premiowych. Dodatkowo rozwiązanie umożliwia analizy kosztów wynagrodzeń w porównaniu do planu z dokładnością do pracownika. W ten sposób FlexiReporting wspiera procesy analityczne działu HR oraz zapewnia spójne raportowanie kosztów osobowych z raportami kontrolingowymi prezentowanymi na poziomie wyników MPK.

spółek zależnych
0
centrów kosztowych w całej Grupie
0 +
kont księgowych zmapowanych w systemie
0 +
obszarów biznesowych modelu budżetowego
0

Kompletny proces raportowania wyników w systemie controllingu

Architektura i funkcjonalności systemu zostały optymalnie dopasowane do potrzeb menedżerów i analityków.
Przejmij kontrolę nad przetwarzaniem danych i raportowaniem wyników by automatyzować procesy controllingu bez udziału działu IT.
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do GUS – case study

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych – case study

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej – case study

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej – case study

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb