FlexiSolutions

CASE STUDY

Controlling i konsolidacja w międzynarodowej Grupie Kapitałowej

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu controllingu finansowego i operacyjnego oraz konsolidacji statutowej. Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa zdecydowała się zastąpić dotychczasowy system klasy EPM rozwiązaniem, które zapewni skalowalność i elastyczność wymaganą do efektywnej integracji nowych rynków i spółek.
konsolidacja w grupie kapitałowej

Efekty wdrożenia

pbkm

MS Dynamics Nav

Pełna integracja z systemem ERP i CRM jednostki dominującej

Segmenty biznesowe

Raportowanie wyników w przekroju spółek, segmentów i funkcji biznesowych

Raportowanie giełdowe

Konsolidacja sprawozdań finansowych MSR/MSSF

MSR 15

Zaawansowany mechanizm korekty przychodów zafakturowanych

Kontekst projektu

Grupa kapitałowa PBKM S.A. składa się z ponad 25 spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną w Polsce i za granicą. Ekspansja geograficzna PBKM S.A. odbywała się poprzez akwizycję kolejnych podmiotów.

  • Pod koniec 2018 roku, wobec ograniczeń funkcjonalnych i trudności w rozwoju wdrożonego wcześniej systemu klasy EPM/CPM, firma podjęła decyzję o wdrożeniu FlexiReporting.
  • Głównym wyzwaniem było wdrożenie jednolitego systemu umożliwiającego jednoczesną konsolidację danych finansowych i operacyjnych w ujęciu statutowym oraz zarządczym.

Najważniejsze informacje

System w tej chwili wykorzystywany jest przez Grupę Kapitałową PBKM S.A. jako centralne repozytorium raportowania zarządczego i statutowego na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Z rozwiązania systematycznie korzysta kilkudziesięciu użytkowników w 12 krajach.

Zintegrowany, oparty na wspólnej bazie danych, model raportowania skonsolidowanego pozwala na comiesięczne przygotowanie kompletu raportów zarządczych. System do konsolidacji umożliwia prezentację danych we wszystkich przekrojach i strukturach biznesowych wymaganych przez kierownictwo spółki. W ramach jednolitego modelu  przygotowane są jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Raporty statutowe MSR/MSSF powstają w systemie zgodnie z wymogami właściwymi dla spółek notowanych na GPW.

System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy Kapitałowej PBKM S.A. – w wyniku wdrożenia firma dysponuje spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od istotnych różnic w systemach i strukturach ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie użyteczne są raporty kontrolne. Pozwalają one na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki. Dużą wartość dodaną stanowi także automatyzacja procesu uzgodnienia sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych. Wbudowane raporty pozwalają spółkom szybko zidentyfikować różnice w raportowanych transakcjach wzajemnych i wprowadzić odpowiednie korekty. 

0 +
spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych
0 +
przetwarzanych umów z Klientami
0 +
automatycznych korekt konsolidacyjnych
0
reguł walidacyjnych i kontrolnych

Konsolidacja finansowa krok po kroku

Zobacz przewodnik po systemie do konsolidacji FlexiReporting.
Przejdź przez wszystkie etapy procesu przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zobacz jakie korzyści możesz osiągnąć wdrażając oferowane przez nas rozwiązanie!
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb