FlexiSolutions

CASE STUDY

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej – case study

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance w branży FMCG. System zapewnia pełną analitykę raportowania na podstawie danych z systemu SAP/R3.
fmcg

Efekty wdrożenia

hortex logo
SAP R/3

Raportowanie zarządcze na podstawie danych z SAP R/3
oraz SAP BW

FMCG

Kompletny model controllingu producenta FMCG

Fast Close

Optymalizacja comiesięcznego procesu raportowania

Symulacje i analizy

Możliwość testowania scenariuszy i zaawansowana analityka sprzedaży

Kontekst projektu

Projekt zainicjowany został po objęciu kontroli nad firmą przez fundusz Mid Europa Partners. Celem wdrożenia było zapewnienie właścicielom, Zarządowi oraz menedżerom wewnątrz organizacji precyzyjnej, wiarygodnej i transparentnej informacji na temat efektywności biznesowej oraz wyników finansowych.

Potrzeba wdrożenia systemu controllingowego wynikała m.in. z konieczności skrócenia terminów raportowania, poprawy terminowości i wiarygodności budżetów oraz prognoz. Dodatkowo model controllingu Grupy Hortex wymagał dostosowania do rosnącej złożoności po akwizycji Jurajska oraz integracji biznesowej nowego segmentu biznesowego.

Najważniejsze informacje

W rezultacie projektu powstał szczegółowy model raportowania, budżetowania i prognozowania sprzedaży i marży operacyjnej w przekroju kanałów dystrybucji, klientów oraz produktów. Planowanie odbywa się niezależnie w dwóch liniach biznesowych na poziomie Klienta oraz SKU dla ponad 1500 asortymentów

W systemie przygotowano formatki dla Key Account Managerów, które pozwalają przygotować ilościowy plan sprzedaży. Zdefiniowany model planistyczny automatycznie wylicza wartość marży operacyjnej korzystając z parametrów wprowadzanych przez controlling.
 
Kalkulacje systemowe implementują szczegółowo rozliczenia wynikające z cenników, warunków handlowych, promocji, rabatów retrospektywnych. Budżetowanie marży odbywa się z wykorzystaniem stawek kosztu standardowego oraz kosztów transportu. Wszystkie parametry są importowane z SAP R/3 lub wprowadzane do oddzielnych formatek.
Zintegrowany model planistyczny konsoliduje budżety cząstkowe ze wszystkich obszarów biznesowych zapewniając spójność raportowania P&L na poziomie Grupy i kluczowych segmentów biznesowych, ze szczegółowymi budżetami sprzedaży, planem zatrudnienia i wynagrodzeń oraz kosztów produkcji, transportu, marketingu, sprzedaży i ogólnego zarządu. 

Moduł sprawozdawczości i konsolidacji zapewnia wsparcie dla comiesięcznego raportowania sprawozdań finansowych Grupy (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow). Dodatkowo we FlexiReporting zbudowany został model planowania Cash Flow metodą bezpośrednią, w pełni zintegrowany z budżetami i prognozami przygotowywanymi przez controlling.

użytkowników systemu
0 +
wersji budżetu w cyklu planistycznym
0 +
unikalnych indeksów produktowych
0 +
rekordów w tabelach faktów
> 0 mln
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do GUS – case study

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
mssf 16 najem

Najem powierzchni usługowej i handlowej – case study

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania umów najmu powierzchni zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i controlling sieci sklepów wolnocłowych – case study

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu sklepów wolnocłowych. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej.
W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej – case study

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance w branży FMCG. System zapewnia pełną analitykę raportowania na podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w branży kosmetycznej – case study

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb