FlexiSolutions

CASE STUDY

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.
fmcg

Efekty wdrożenia

hortex logo

SAP R/3

Raportowanie zarządcze na podstawie danych z SAP R/3
oraz SAP BW

FMCG

Kompletny model controllingu producenta FMCG

Fast Close

Optymalizacja comiesięcznego procesu raportowania

Symulacje i analizy

Możliwość testowania scenariuszy i zaawansowana analityka sprzedaży

Kontekst projektu

Projekt zainicjowany został po objęciu kontroli nad firmą przez fundusz Mid Europa Partners. Celem wdrożenia było zapewnienie właścicielom, Zarządowi oraz menedżerom wewnątrz organizacji precyzyjnej, wiarygodnej i transparentnej informacji na temat efektywności biznesowej oraz wyników finansowych.

Potrzeba wdrożenia systemu controllingowego wynikała m.in. z konieczności skrócenia terminów raportowania, poprawy terminowości i wiarygodności budżetów oraz prognoz. Dodatkowo model controllingu Grupy Hortex wymagał dostosowania do rosnącej złożoności po akwizycji Jurajska oraz integracji biznesowej nowego segmentu biznesowego.

Najważniejsze informacje

W rezultacie projektu powstał szczegółowy model raportowania, budżetowania i prognozowania sprzedaży i marży operacyjnej w przekroju kanałów dystrybucji, klientów oraz produktów. Planowanie odbywa się niezależnie w dwóch liniach biznesowych na poziomie Klienta oraz SKU dla ponad 1500 asortymentów

W systemie przygotowano formatki dla Key Account Managerów, które pozwalają przygotować ilościowy plan sprzedaży. Zdefiniowany model planistyczny automatycznie wylicza wartość marży operacyjnej korzystając z parametrów wprowadzanych przez controlling.
 
Kalkulacje systemowe implementują szczegółowo rozliczenia wynikające z cenników, warunków handlowych, promocji, rabatów retrospektywnych. Budżetowanie marży odbywa się z wykorzystaniem stawek kosztu standardowego oraz kosztów transportu. Wszystkie parametry są importowane z SAP R/3 lub wprowadzane do oddzielnych formatek.
Zintegrowany model planistyczny konsoliduje budżety cząstkowe ze wszystkich obszarów biznesowych zapewniając spójność raportowania P&L na poziomie Grupy i kluczowych segmentów biznesowych, ze szczegółowymi budżetami sprzedaży, planem zatrudnienia i wynagrodzeń oraz kosztów produkcji, transportu, marketingu, sprzedaży i ogólnego zarządu. 

Moduł sprawozdawczości i konsolidacji zapewnia wsparcie dla comiesięcznego raportowania sprawozdań finansowych Grupy (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow). Dodatkowo we FlexiReporting zbudowany został model planowania Cash Flow metodą bezpośrednią, w pełni zintegrowany z budżetami i prognozami przygotowywanymi przez controlling.

0 +
użytkowników systemu
0 +
wersji budżetu w cyklu planistycznym
0 +
unikalnych indeksów produktowych
> 0 mln
rekordów w tabelach faktów
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb